Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Disclaimer

Apologeet.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Apologeet.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Apologeet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Apologeet.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Apologeet.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op Apologeet.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Apologeet.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Apologeet.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Apologeet.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Copyright

Gebruik behoeft geen schriftelijke toestemming van Apologeet.nl indien de materialen ongewijzigd blijven. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of andere media. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan.

Privacy Verklaring

Cookies

Apologeet.nl kan informatie over het gebruik van Apologeet.nl verzamelen en analyseren. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Apologeet.nl op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Cookies van derden

Apologeet.nl maakt gebruik van Google Analytics, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics gebruikt cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht genteresseerd bent (afmelden), om reports over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Apologeet.nl zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

Apologeet.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.