Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

3VMBO ‘Biologie voor jou’

Apologeet.nl

3VMBO 3VMBO ‘Biologie voor jou’

 

Laatst gewijzigd: 4 augustus 2016.

Introductie

Voorwoord

In 2008 kreeg ik van een 3vmbo leerling een vraag over haar biologieboek.biologie voor jou
‘Biologie voor jou’ (klik voor meer informatie)
Biologie voor de Basisvorming, VMBO Bovenbouw en Tweede Fase.
In dit boek wordt een hoofdstuk van 29 pagina’s geheel gewijd aan de evolutietheorie (Bekijk de betreffende pagina’s interactief). De leerling vroeg mij wat ik daarvan vond. Nadat ik het boek had in gekeken moest ik haar mededelen dat de aangedragen bewijzen veelal niet klopte, jaren terug weerlegd waren of niets met evolutie te maken hadden.

Veel leerlingen zullen deze theorie toch moeten leren als zijnde bewezen en waarheid. Jongeren die geloven in schepping worden niet gespaard, ja soms zelfs belachelijk gemaakt om hun geloof. In de afgelopen jaren heb ik meerdere jongeren gesproken en soms begeleid die openlijk in de klas een voordracht deden over schepping of jongeren die een discussie aangingen met de leerkracht over het onderwerp. In sommige gevallen werd er zeer neerbuigend gereageerd door de leerkracht en/of leerlingen. In het laatste geval werd niet (altijd) ingegrepen door de leerkracht. Dit is natuurlijk een vreemde zaak, temeer omdat de betreffende leerlingen zelf wel respectvol omgingen met medeleerlingen en leerkrachten. School zou moeten bijdragen aan het kritisch nadenken van leerlingen, dit biologieboek draagt daar niet aan bij.

Hoog tijd dus om eens een tegengeluid te laten horen. In dit document behandelen we pagina 227 t/m 256 van het biologieboek. We gaan pagina voor pagina bekijken wat er nu eigenlijk gezegd en beweerd wordt. Je zult versteld staan van de argumenten die aangehaald worden. Veel van de argumenten hebben niets met evolutie te maken, andere argumenten zijn inmiddels achterhaald en sommige zijn zelfs gebaseerd op fantasie en bedrog.

Ik hoop dat de lezers door deze weerleggingen wat meer bagage zullen hebben om kritische vragen te kunnen stellen.

Wat is evolutietheorie?

Eerst even wat verduidelijking over het woord ‘evolutie’.
Er zijn zeven verschillende vormen van evolutie:

1. Kosmische evolutie
    – De ontwikkeling van tijd, ruimte, massa en energie uit het niets

2. Stellaire Evolutie
    – De ontwikkeling van complexe sterren uit de chaotische eerste elementen

3. Chemische evolutie
    – De ontwikkeling van alle chemische elementen uit de oorspronkelijke twee of drie elementen (waterstof, helium, en mogelijk Lithium)

4. Planetaire evolutie
    – De ontwikkeling van planetaire systemen uit rondzwervende elementen

5. Organische evolutie
    – De ontwikkeling van organisch leven uit anorganisch materiaal (gesteente)

6. Macro-evolutie
    – De ontwikkeling van een levensvorm uit een totaal andere levensvorm

7. Micro-evolutie
    – De ontwikkeling van variaties binnen een levensvorm
evolutietheorie
De eerste zes vormen worden niet waargenomen en kunnen niet (ondanks elke ontkenning) getoetst worden. De eerste zes berusten dus op aannames ofwel geloof! Het zesde punt wordt dagelijks waargenomen door onder anderen honden fokkers om maar eens iets te noemen. Deze vorm van evolutie zou gewoon ‘variatie op een soort’ of ‘variatie zonder nieuwe informatie’ moeten heten om verwarring te voorkomen. In dit document komen sommige van de punten aan de orde.

Taxonomie

Nu is het zo dat het leven op aarde is ingedeeld in groepen (taxonomie). De hond, wolf en vos zijn verschillende soorten maar behoren wel tot dezelfde familie genaamd Canidae. Daar waar nodig zal ik groepen aanduiden met de familienaam maar in de meeste gevallen zal ik gewoon over ‘soort’ praten. Dit zal dus soms technisch gezien niet helemaal juist zijn maar omdat de meeste mensen gewend zijn aan deze term wel zo duidelijk. Ook blijft het soms lastig om over ‘familie’ te praten omdat er in bepaalde gevallen wonderlijke indelingen gemaakt zijn die de zaak er niet duidelijker op maken. Om wat inzicht te krijgen hoe een familie is opgebouwd kan je deze lijst eens bekijken.

De bijbel spreekt er over dat in Genesis alle levende dieren en alle planten naar hun aard [STV] geschapen zijn. In de nieuwe vertalingen wordt het woord ‘soort’ gebruikt. In de bijbel behoren de zebra, ezel en het paard (hoogstwaarschijnlijk) tot één soort terwijl de hedendaagse definitie deze dieren tot verschillende soorten zal rekenen. De Bijbelse definitie van ‘soort’ hangt samen met de potentie tot voortplanting. Een Zebra en Paard zijn te kruisen en behoren dus, naar Bijbelse maatstaven, tot dezelfde soort. Uiteraard kan dit geen wet van Meden en Perzen zijn omdat er in de loop der tijd zoveel mutaties, in het voortplantingsmechanisme van individuen, is geslopen dat er simpelweg geen bevruchting meer kan plaats vinden. De definitie van ‘soort’ die in de wetenschap gebruikt wordt is anders dan die in de bijbel gebruikt wordt. Dit is wat Wikipedia te zeggen heeft over de definitie van ‘soort’:
“Volgens een veelgebruikte (maar zeker niet de enige mogelijke) definitie is het een populatie van alle individuen die zich onder natuurlijke omstandigheden (dus zonder ingrijpen van de mens) onderling kunnen voortplanten met vruchtbare nakomelingen en die dit in de natuur ook doen.”

Aanvullingen, correcties en opmerkingen

Soms zijn aanvullingen, correcties en opmerkingen nodig om het één en ander te verbeteren en/of duidelijker te maken. Op deze pagina kunnen de aanvullingen, correcties en opmerkingen gelezen worden. Op de pagina’s zelf wordt door middel van dit icoontje:kenbaar gemaakt dat er een aanvulling is.

De pagina’s interactief bekijken:

De active pagina's zijn niet beschikbaar op dit beeldformaat. U kunt proberen om de pagina in landscape te bekijken. Draai daarvoor uw tablet en vernieuw de pagina.
1 // 32 Slepen
2 // 32

In 2008 kreeg ik van een 3vmbo leerling een vraag over haar biologieboek. 'Biologie voor jou' Biologie voor de Basisvorming, VMBO Bovenbouw en Tweede Fase. In dit boek wordt een hoofdstuk van 29 pagina's geheel gewijd aan de evolutietheorie. De leerling vroeg mij wat ik daarvan vond. Nadat ik het boek had in gekeken moest ik haar mededelen dat de aangedragen bewijzen veelal niet klopte, jaren terug weerlegd waren of niets met evolutie te maken hadden.

In dit document behandelen we pagina 227 t/m 256 van het biologieboek. We gaan pagina voor pagina bekijken wat er nu eigenlijk gezegd en beweerd wordt. Je zult versteld staan van de argumenten die aangehaald worden. Veel van de argumenten hebben niets met evolutie te maken, andere argumenten zijn inmiddels achterhaald en sommige zijn zelfs gebaseerd op fantasie en bedrog.

Ik hoop dat de lezers door deze weerleggingen wat meer bagage zullen hebben om kritische vragen te kunnen stellen.

De pagina's kan je in deze vorm door bladeren als een echt boek. Wanneer je een pagina tegenkomt, waarover je meer wilt weten, kan je op de link klikken die midden bovenaan staat. Deze link brengt je dan naar de webpagina met weerleggingen. Op die webpagina kan ook de betreffende pagina uit het boek gelezen worden door op de miniatuurafbeelding te klikken.

Jurgen Hofmann

32 // 32

In dit document heb ik geprobeerd om aan te tonen dat de evolutietheorie niet zo makkelijk te bewijzen is als men graag zou willen.

Dit biologieboek van 3vmbo is geen uitzondering als het gaat om de tekortkomingen van de bewijzen. Veel biologieboeken behandelen de evolutietheorie en hanteren vergelijkbare 'bewijzen'. Natuurlijk zal de verdieping verschillend zijn na gelang het niveau van de opleiding maar het principe blijft het zelfde.

Ik heb veel tijd gestoken in het zoeken en lezen van verschillende bronnen maar desondanks kunnen er mogelijk minder sterke argumenten in het document zitten. Het gevaar hiervan is dat er mensen zijn die 'het kind met het badwater weg zullen gooien' (het document niet serieus nemen vanwege enkele punten). Dit is meestal niet te voorkomen en voor deze mensen is het document dan ook niet bedoeld.

jurgen Mijn hoop is dat de lezer genoeg bagage zal krijgen om kritische vragen te stellen en/of bepaalde argumenten te weerleggen omtrent de evolutietheorie. Deze gedachte heeft mij gemotiveerd om dit document te schrijven. Zelf heb ik veel nieuwe dingen geleerd en ik hoop dat dit ook voor de lezer het geval zal zijn.

Jurgen Hofmann

Nb. Het document zal naar mate de tijd verstrijkt soms correcties, opmerkingen en aanvullingen nodig hebben. Voor deze aanvullingen is een aparte pagina gemaakt.

van