Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Start

English

Welkom op Apologeet.nl

Wat ‘Apologeet’ betekent kunt u hier lezen.

Veel christenen weten niet zo goed om te gaan met de kritische vragen die hen gesteld worden. Het verdedigen van het geloof is lange tijd niet nodig geweest… iedereen geloofde immers in de Schepper! Vandaag de dag zien we het omgekeerde. Mensen geloven in van alles maar niet meer in dé Schepper. Hoe gaan we hier mee om? Wat zijn onze antwoorden? Deze en meer vragen zullen op deze site behandeld gaan worden.

Apologeet.nl is niet bedoeld als discussieplatform. Er zijn andere websites/blogs die deze mogelijkheid wel bieden. Apologeet.nl is om het geloof, van hen die dat willen, te versterken en toe te rusten.

Engelse inhoud:

Deze website bevat ook Engelse inhoud.
Voor de Nederlanders is dit meestal geen probleem. Voor Engelstaligen is er een optie om alleen de Engelse inhoud te doorzoeken. Dit kan door op de vlag rechtsboven te klikken.Meer Informatie

De weblinks zijn interessant voor verdere studie.

Zoeken in Apologeet.nl


Aanbevolen

Schepping, wetenschap en ethiek

Op 17 maart 2018 organiseer ik(Dhr. J van Meerten) een congres over het thema ‘Schepping, wetenschap en ethiek’. De titel van het congres is ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Alle sprekers op deze conferentie zien het Woord van God als Zijn geopenbaarde Woord. Diverse onderwerpen zullen aan bod komen. Een greep: Is de Schrift (historisch) betrouwbaar?, Kunnen we openbaring ook zien als een kennisbron? Heeft de evolutietheorie sterke papieren?, Zijn klimaatsverandering realiteit?, Hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk leven?, Hoe doe ik Genesis theologisch gezien het meeste recht?, Hoe is het Harz-gebergte in Duitsland ontstaan binnen een korte chronologie?, Hoe duiden wij als christenen (met name diegene die Gods Woord betrouwbaar achten) gegevens uit bijvoorbeeld de biologie, geologie, theologie, archeologie, geschiedenis en filosofie? Het belang van dit congres zit hem hierin dat wij de wereld om ons heen zien als de geschapen werkelijkheid, zonder hierbij af te doen aan Gods Openbaring. Dan leidt onderzoek naar deze werkelijkheid tot verwondering en tot Gods eer.

De doelgroep van dit congres zijn studenten, predikanten, leerkrachten, academici en overig geïnteresseerden. Ik zou u willen vragen om mensen die binnen de doelgroep vallen te wijzen op het bovenstaande symposium. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Op deze website staat ook het programma en meer informatie. Als laatste, en ook het belangrijkste: zou u dit congres op willen dragen in uw gebeden met de vraag of God dit congres wil zegenen en laten leiden tot Zijn eer. Mocht u geen mail meer willen ontvangen, zou u het dan door willen geven dan zal ik u hier in het vervolg niet meer mee ‘lastig vallen’.

Dit congres is een particulier initiatief welke gesponsord wordt door Logos Instituut (www.logos.nl). Door sponsoring van deze stichting kan de toegangsprijs laag blijven, iets waar ik heel dankbaar voor ben. Daarom wil ik ook wijzen op een ander congres dat dit instituut organiseert. Dit is een groot tweedaags congres dat plaats zal vinden op 20 en 21 april. Zie hier voor meer informatie: https://logos.nl/evenement/tweedaags-logoscongres/.


Evolutie: Het nieuwe hoofdstuk

Er is dringend behoefte aan een nieuw hoofdstuk “Evolutie” voor scholieren, studenten en hun docenten. De bestaande hoofdstukken Evolutie in de gebruikelijke biologieboeken—de nieuwe boeken die vanaf 2013-2014 voor een reeks van minimaal vier jaar in het Voortgezet Onderwijs worden gebruikt—bevatten helaas een groot aantal onjuistheden.

Een nieuwe evolutietheorie is aan het ontstaan die beter dan het neodarwinisme past bij de onderzoeksgegevens. Over deze nieuwe evolu- tietheorie gaat dit nieuwe hoofdstuk. Dit nieuwe hoofdstuk gaat niet alleen over biologie, maar gaat ook over andere vakken. Het gaat ook over wetenschapsfilosofie, kosmologie, astronomie, natuurkunde, scheikunde, geologie, paleontologie, archeologie, antropologie en geschiedwetenschap in relatie tot oorsprong.

De nieuwe evolutietheorie doet recht aan informatie uit alle vakgebieden. Daarom is de nieuwe evolutietheorie een betere wetenschappelijke theorie dan het neodarwinisme en de theorieën die door het neodarwinisme zijn geïnspireerd. Daarom ook is dit hoofdstuk een beter hoofdstuk over evolutie dan de bestaande evolutiehoofdstukken in de gebruikelijke schoolboeken.

Download hier het 145 tellende hoofdstuk gratis:
Evolutie: Het nieuwe hoofdstuk Pdf (29mb)

Losse delen van het hoofdstuk kunt u via de website van de Oude Wereld downloaden:
www.oude-wereld.nl/nieuw/

Aangeboden door:
Stichting De Oude Wereld
www.oude-wereld.nl


Ethics: The Stance on Abortion

Ethics: The Stance on Abortion Met de alsmaar vorderende technologie in onze moderne tijd loopt men steeds vaker tegen ethische problemen aan. Aan de ene kant zijn medici in staat om premature baby’s te redden terwijl ergens anders baby’s van dezelfde leeftijd geaborteerd worden. Hoe benaderen we het mensenleven in deze situatie?

Lees verder (Engelstalig)


Forbidden History II – Footprints in Stone

Forbidden History II - Footprints in Stone Een nieuwe documentaire van Restoring Genesis Ministries: Forbidden History II – Footprints in Stone. Geeft het fossielen bestand ons bewijs voor een gelijktijdig bestaan van de mens en dinosaurussen? Stel dat dat bewijs er is, wat zal er dan mee gedaan worden? En hoe zal de academische wereld er op reageren? Ga mee met dit avontuur en graaf in het verleden, verken het heden en ontdek de waarheid over dinosaurussen, de mens, en hun voetafdrukken in steen. www.footprintsinstone.com geeft naast de documentaire nog meer informatie en is het lezen waard!

Bekijk de documentaire zelf!


Diversen

1 Petrus 3: 15 (HSV)


“maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”


Zes Dagen!
Waarom Jezus alleen?
Wonderen van de schepping