Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Start

English

Welkom op Apologeet.nl

Wat ‘Apologeet’ betekent kunt u hier lezen.

Veel christenen weten niet zo goed om te gaan met de kritische vragen die hen gesteld worden. Het verdedigen van het geloof is lange tijd niet nodig geweest… iedereen geloofde immers in de Schepper! Vandaag de dag zien we het omgekeerde. Mensen geloven in van alles maar niet meer in dé Schepper. Hoe gaan we hier mee om? Wat zijn onze antwoorden? Deze en meer vragen zullen op deze site behandeld gaan worden.

Apologeet.nl is niet bedoeld als discussieplatform. Er zijn andere websites/blogs die deze mogelijkheid wel bieden. Apologeet.nl is om het geloof, van hen die dat willen, te versterken en toe te rusten.

Engelse inhoud:

Deze website bevat ook Engelse inhoud.
Voor de Nederlanders is dit meestal geen probleem. Voor Engelstaligen is er een optie om alleen de Engelse inhoud te doorzoeken. Dit kan door op de vlag rechtsboven te klikken.Meer Informatie

De weblinks zijn interessant voor verdere studie.

Zoeken in Apologeet.nl


Aanbevolen

Film De Schepping

Persbericht: Film De Schepping Niet iedereen is in de maand mei in de gelegenheid geweest om de prachtige beelden te zien van de film “De Schepping” in De Vroone te Kapelle. Pak deze kans, als u nog niet geweest bent.

Deze film vertoond een indrukwekkende reconstructie van de eerste week van het leven op aarde: de zesdaagse schepping, zoals de Bijbel daarover vertelt. De film wordt voorafgegaan door een korte documentaire, waarin prof. dr. Walter Veith uiteen zet, welke onwaarschijnlijkheden de evolutietheorie bevat en hoeveel plausibeler het Bijbelse scheppingsverhaal is als verklaring voor het leven op aarde. Hoe zit het met ’t DNA van mens en dier?

Deze film vormt een bemoediging voor mensen, die het Bijbelse scheppingsverhaal serieus willen nemen, maar vanuit de wetenschap geconfronteerd worden met ‘bewijzen’ voor ontstaan van leven als gevolg van een ‘oerknal’ en de spontane ontwikkeling daarvan als gevolg van ‘tijd en toeval’. Bestaat ‘tijd en toeval’?

Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag, hoe het leven op aarde is ontstaan, krijgt op dinsdagavond 28 november en donderdagavond 30 november a.s. de unieke mogelijkheid met een andere visie kennis te maken, dan de traditionele evolutietheorie.

De Brüelis zaal van De Vroone, gevestigd aan de Vereekestraat 74, 4421 CE te Kapelle is geopend vanaf 19.00 uur, aanvang film vanaf 19.30 uur.

De toegang tot de film is gratis, reserveren is niet mogelijk, u wordt aangeraden vroegtijdig te komen om zeker te zijn van een plaats.

Download de flyer!


Evolutie: Het nieuwe hoofdstuk

Er is dringend behoefte aan een nieuw hoofdstuk “Evolutie” voor scholieren, studenten en hun docenten. De bestaande hoofdstukken Evolutie in de gebruikelijke biologieboeken—de nieuwe boeken die vanaf 2013-2014 voor een reeks van minimaal vier jaar in het Voortgezet Onderwijs worden gebruikt—bevatten helaas een groot aantal onjuistheden.

Een nieuwe evolutietheorie is aan het ontstaan die beter dan het neodarwinisme past bij de onderzoeksgegevens. Over deze nieuwe evolu- tietheorie gaat dit nieuwe hoofdstuk. Dit nieuwe hoofdstuk gaat niet alleen over biologie, maar gaat ook over andere vakken. Het gaat ook over wetenschapsfilosofie, kosmologie, astronomie, natuurkunde, scheikunde, geologie, paleontologie, archeologie, antropologie en geschiedwetenschap in relatie tot oorsprong.

De nieuwe evolutietheorie doet recht aan informatie uit alle vakgebieden. Daarom is de nieuwe evolutietheorie een betere wetenschappelijke theorie dan het neodarwinisme en de theorieën die door het neodarwinisme zijn geïnspireerd. Daarom ook is dit hoofdstuk een beter hoofdstuk over evolutie dan de bestaande evolutiehoofdstukken in de gebruikelijke schoolboeken.

Download hier het 145 tellende hoofdstuk gratis:
Evolutie: Het nieuwe hoofdstuk Pdf (29mb)

Losse delen van het hoofdstuk kunt u via de website van de Oude Wereld downloaden:
www.oude-wereld.nl/nieuw/

Aangeboden door:
Stichting De Oude Wereld
www.oude-wereld.nl


Ethics: The Stance on Abortion

Ethics: The Stance on Abortion Met de alsmaar vorderende technologie in onze moderne tijd loopt men steeds vaker tegen ethische problemen aan. Aan de ene kant zijn medici in staat om premature baby’s te redden terwijl ergens anders baby’s van dezelfde leeftijd geaborteerd worden. Hoe benaderen we het mensenleven in deze situatie?

Lees verder (Engelstalig)


Forbidden History II – Footprints in Stone

Forbidden History II - Footprints in Stone Een nieuwe documentaire van Restoring Genesis Ministries: Forbidden History II – Footprints in Stone. Geeft het fossielen bestand ons bewijs voor een gelijktijdig bestaan van de mens en dinosaurussen? Stel dat dat bewijs er is, wat zal er dan mee gedaan worden? En hoe zal de academische wereld er op reageren? Ga mee met dit avontuur en graaf in het verleden, verken het heden en ontdek de waarheid over dinosaurussen, de mens, en hun voetafdrukken in steen. www.footprintsinstone.com geeft naast de documentaire nog meer informatie en is het lezen waard!

Bekijk de documentaire zelf!


Diversen

1 Petrus 3: 15 (HSV)


“maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”


Zes Dagen!
Waarom Jezus alleen?
Wonderen van de schepping