Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Over Apologeet

Apologeet.nl

Over Apologeet

Apologeet wattes???

Apologeet komt uit het oudgriekse apologia (απολογία)
Het woordenboek zegt er het volgende over:

Apologeet`m-geten Geloofsverdediger (s);
-logetiek`v Wetenschappelijke verdediging van inzonderheid het
christendom tegen over niet-christenen ;

paulus de apologeet
Een apologeet is dus een verdediger van het geloof. De apostel Paulus was een schoolvoorbeeld van een apologeet. Op de afbeelding hiernaast staat hij op het Areopagus, De gelijknamige hoogste rechtbank van het oude Athene was er gevestigd.

  • Hij wist als geen ander wat er in de geschriften stond en kon dat uitleggen en verdedigen als geen ander.
  • Voor weer ander groepen kon hij aan de hand van, de voor hen bekende dingen, uitleggen wie de Schepper was (Handelingen 17: 23).
  • Voor de kritische mensen somde hij tastbare bewijzen op (1 Korinthiërs 15: 4- 7).

Vandaag is er meer behoefte aan apologeten dan ooit te voren. Veel mensen laten zich overweldigen door allerlei verzinsels en geloven oprecht dat ze gelijk hebben wanneer ze zeggen dat het geloof ook maar een verzinsel is.
Aan de apologeet de mooie taak om aan te tonen dat een christen niet dom of verward is als hij/zij zegt in Jezus te geloven.

1 Petrus 3: 15 (HSV)

maar heilig God, de Heere, in uw hart;
en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

Met deze site wil ik Christenen helpen door wat handvatten te geven. Ik ben begonnen met de weerleggingen van het hoofdstuk 'Evolutie' uit het boek 'Biologie Voor Jou' voor het 3VMBO onderwijs. Later is er meer toegevoegd over andere onderwerpen. Op deze pagina's zullen verschillende onderwerpen en vragen behandeld worden en daarbij zullen de 'gevoelige' onderwerpen niet vermeden worden.