Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Gastspreker

Apologeet.nl

Gastspreker

Introductie

jurgen Hallo leuk dat u even de tijd neemt om dit te lezen. Op het moment van schrijven zijn wij (ik en mijn gezin) aan het werk als zendelingen op Madagaskar. Dit is dan ook gelijk mijn passie: Anderen vertellen over het geweldige nieuws dat Jezus voor hen is gestorven en opgestaan! Voor deze roeping heb ik onder anderen theologie in Engeland gestudeerd.
(klik voor meer informatie)

Het is ontzettend belangrijk dat, wanneer er ergens een nieuwe kerk ontstaat, de leiders een gedegen training krijgen in Gods woord. Met name in Afrika, waar men nog zeer diep geworteld is in de voorouderverering, wil je als zendeling dat de kerk weet wat de Bijbel ons leert.

Naast evangelisatie ben ik ook graag bezig met apologetiek. Simpel gezegd: geloofsverdediging. Veel christenen weten niet zo goed om te gaan met de kritische vragen die hen gesteld worden. Het verdedigen van het geloof is lange tijd niet nodig geweest… iedereen geloofde immers in de Schepper! Vandaag de dag zien we het omgekeerde. Mensen geloven in van alles maar niet meer in dé Schepper. Hoe gaan we hier mee om? Wat zijn onze antwoorden?

Hierboven heb ik twee gebieden genoemd waar je al eindeloos over kunt spreken en dat kom ik graag doen. Maar ook ander onderwerpen bespreek ik na overleg graag. Mijn ervaringen zijn divers en ik pas me graag aan om op die manier anderen te enthousiasmeren voor Jezus. Of het nu voor een Jeugdgroep, huiskring, gereformeerde of pinksterdienst is, ik zie er naar uit om langs te komen.

Naar het boekingsformulier.

De boodschap

De boodschap die ik brengt is dat het leven met Jezus niet altijd makkelijk maar wel geweldig is. Mijn gebed is dat de toehoorders warm zullen worden voor een toegewijd leven aan God. Ik pas me daarbij aan aan de doelgroep. Deze kan bestaan uit overwegend niet-gelovigen of juist uit allemaal christenen. In beidde gevallen ga ik uit van Gods almacht. Ik mag zaaien en Hij is het die iets in de mensenharten laat groeien.

Ervaringen

Een mooie herinnering is aan een jeugdmanifestatie in Amerika. Dit was een heel diverse groep met tieners die elke zondag in de kerkbanken zaten en anderen die zich hadden aangesloten bij een straatbende. Het was een mooie uitdaging!

Andere podia waar ik ervaring mee heb zijn onder andere jeugdclubs, huiskringen en andere besloten groepen. Verder heb ik gesproken en diensten geleid in Evangelische, Gereformeerde en Pinkster gemeenten. Elke groep had een andere dynamiek. Heel kort door de bocht: De eerste wil een 30 minuten durende preek boordevol Bijbelteksten, de tweede verwacht dat de ‘predikant’ de gehele dienst voor zijn rekening neemt en de laatste groep wil een levendige getuigenis horen.

Inspiratie

Mijn inspiratiebron komt allereerst van Jezus zelf maar daarnaast kan ik erg enthousiast worden als ik Paulus en Petrus bestudeer. Verder de Engelse John Wesley (1703-1791). Deze man begon als toegewijde navolger van Gods wet en ontdekte later wat werkelijk vrij maakt. Hij liet zich niet tegenhouden door de heersende kerkleiders maar volgde Gods roeping dwars door alles heen.

Mijn onderwerpen haal ik van de straat, mijn eigen leven en verder wat ik tegenkom in het nieuws, met andere woorden: Ik bespreek graag wat er speelt in de wereld om ons heen.

Programma

Ik vertel meestal eerst kort over mijzelf (als dat al niet gebeurd is). De rest van het programma of spreekbeurt hangt sterk af van de setting. Over het algemeen houd ik er van om visuele (video, presentatie etc.) te gebruiken. Wederom afhankelijk van het publiek probeer ik de toehoorders actief te betrekken.

Materiaal en onkosten

Ik neem mijn laptop mee maar heb niet de beschikking over een beamer. Het zou dus handig zijn (afhankelijk van de soort spreekbeurt) dat deze aanwezig is. Verder ga ik ervan uit dat er een kilometervergoeding is(welke te berekenen is bij de anwb). De sprekerskosten is weer een ander verhaal en zullen we dus van te voren moeten bespreken.

Nu realiseer ik mij heel goed dat er christenen zijn die vinden dat een spreker geen geld hoort te vragen (Matteüs 10:8). Wat men zich dan mogelijk niet realiseert is dat het voorbereiden van een spreekbeurt de nodige tijd vergt. Afhankelijk van de spreekbeurt kan dit variëren van een paar uurtjes tot meerdere dagen (in het geval van een uitgebreide presentatie bijvoorbeeld). Het was dan ook niet voor niets dat Paulus aan Timoteüs schreef dat zij, die veel moeite doen voor de prediking en het onderricht, beloont moesten worden (1 Timoteüs 5:18).

Beschikbaarheid

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar
- Beschikbaar
18
- Geboekt
18
- In behandeling
captcha