Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Weblinks

Apologeet.nl

Weblinks

Apologeet op Youtube
Dit kanaal is een schat aan video materiaal (ook te bekijken op de Apologeet.nl zelf).

Google+


Logos Instituut (nl)

Logos Instituut
Het Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied bijbelgetrouw bezig te zijn. Het Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel. Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.


WEET MAGAZINE (nl)

Weet Magazine is een nieuw populair-wetenschappelijk christelijk tijdschrift dat de wetenschappelijke feiten door een andere bril bekijkt.

Feiten zijn feiten. Die blijven staan zoals ze zijn. Maar daar waar het de uitleg van de feiten betreft, daar maakt Weet Magazine het verschil. Want door welke bril kijk je naar de feiten? Zie je de Neandertaler als een slimme aap of was het gewoon een mens? Is het heelal toevallig door een grote knal ontstaan of was er Iemand Die het vormde?

Wetenschappers brengen veel feiten boven tafel, maar er is ook nog veel onduidelijk bij de interpretatie van die feiten. Sommige gegevens ontbreken helaas om complete verklaringen te geven en vaak valt men terug op aannames die niet hard kunnen worden gemaakt. Het is dus essentieel dat we datgene wat nog niet helemaal zeker is ook niet als een voldongen feit uitleggen. Weet Magazine brengt hier de nuance in aan.

Klik hier om een magazine interactief te bekijken.BRINK (TV)

Brink (TV) is een onderdeel van Stichting Schreeuw om Leven. Alle programma's worden gemaakt door de Evangelische Video Stichting, afgekort EvsMedia. Elke week zenden we programma’s uit op de 24-uurs tv-zender Family7. Op de Streaming on demand website van Brink kunt u kosteloos 24 uur, 7 dagen al onze programma's bekijken. In het programma, wordt steeds een actueel Bijbels onderwerp gebracht. De programma’s worden afgesloten met een actuele column door L.P. Dorenbos.

SCHREEUW OM LEVEN ZET ZICH IN VOOR:

  • Het ongeboren leven en de strijd tegen abortus.
  • Hulpverlening bij zwangerschap en na een abortus.
  • De strijd tegen euthanasie.
  • Gezonde seksualiteit en de strijd tegen porno.
  • Anti meisjes discriminatie.
  • De bestrijding van verslaving en drugs.
  • Voor Scheppingstheorie tegen evolutionisme.
  • Bijbellezen, evangelisatie en gebed.


Answering-Islam (nl)

Answering Islam
Answering Islam is een enorme schat aan informatie. De naam van de pagina zegt genoeg: "antwoord Islam". Als we als christen een antwoord willen hebben op Islam dan is deze website een goed begin. De site biedt niet alleen simpele antwoorden maar biedt ook diepgaande studies. Het is een absolute aanrader voor hen die zich willen verdiepen.


All about creation (nl)

Creationisten zijn mannen en vrouwen die niet alleen het geloof in God delen, maar ook de overtuiging dat Hij ons en de wereld waarin we leven heeft geschapen. Creatie-wetenschap, in de meest algemene zin, is een inspanning om de wetenschappelijke methode toe te passen om te ontdekken hoe God Hemel en Aarde heeft gecreerd.


Verzwegen wetenschap (nl)

Je gaat er vanuit dat alles wat jou in schoolboeken en studieboeken verteld is waar is. Dat de wetenschap objectief is en zich enkel beroept op datgene wat empirisch controleerbaar is. En zo zou het ook moeten zijn. Wetenschap met objectief zijn. En alle vondsten, onderzoeken en bewijzen voor een wetenschappelijke theorie zijn bovendien in principe inzichtelijk zodat iedereen deze kan controleren op waarheid. De vraag is alleen: hoeveel mensen doen dat? Heb jij de fundamenten onder 's werelds belangrijkste wetenschappelijke stromingen wel eens onderzocht?

Ik ben dat gaan doen, en ik wil je laten zien wat ik ontdekt heb. VerzwegenWetenschap laat je zien wat jij van de heersende wetenschappelijke evolutionistische elite niet mocht zien, omdat het hun theorie ontkrachtte. Het laat je talloze genegeerde of verdraaide onderzoeksresultaten zien. Het laat je massa's vondsten zien die jij niet mocht zien. En ik laat, naast veel evolutionisten zelf, heel veel objectieve wetenschappers aan het woord die vanwege al het tegenbewijs geen evolutionist meer zijn.


Dutch Creation Science (nl)

Creationisme is de theorie dat de mens, de aarde en de rest van het universum oorspronkelijk zijn geschapen, in plaats van toevallig uit het niets zijn gexplodeerd.

Wij bevinden ons op het oppervlak van een klein, majestueus vervaardigd, autonoom ruimteschip dat zichzelf reguleert. Te midden van de strijd om het bestaan, verovering en dood, zijn we getuige van schoonheid, geuren, liefde en muziek. Denk hier eens over na. Wiskunde, filosofie, lente, verdorvenheid, landbouw, verkering, quasars, kauwgum; dat alles onstond uit het niets? Door toeval?

Van alle generaties die tot nu toe de aarde bewoond hebben, hebben wij de minste reden om de stille aanwezigheid van De Wetenschappelijke Wiskundige, die alles om ons heen in beweging heeft gezet, te ontkennen. We zouden overweldigd moeten zijn, niet aanmatigend of sceptisch.

Ongeveer 3000 jaar geleden schreef koning David (Psalm 8:4-5): "Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?"


Creatie.info (nl)

www.creatie.info is een website met informatie over Evolutie of Schepping.
Verwijst ook naar andere websites met nog meer informatie.


De oude wereld (nl)

Het doel van de stichting is het bestuderen en uitdragen van de openbaring van God in de Bijbel, in het bijzonder met betrekking tot de "Oude Wereld", 2 Petrus 3:6 en in  de natuur (Gods werken en Gods handelen), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De grondslag van de stichting vormt de Bijbel, die wordt beleden als het onfeilbare, genspireerde Woord van God.


Creation Science Evangelism (eng)

Creation Science Evangelism (CSE) is a leading Christian-apologetics ministry, defending the literal interpretation of the Genesis creation account from the theory of evolution (see our Statement of Faith). CSE was founded in 1989 by Dr. Kent Hovind, from a desire to spread the Gospel of Jesus Christ through the science of God’s creation. Today, CSE is an international ministry with some of the most requested resources on the topics of creation, evolution, dinosaurs, and the Bible.


Creation Ministries International (eng)

The great commission tells us to preach the gospel to every nation. We might not be able to go there in the flesh but this site can penetrate every country on the globe.


Answers in Genesis (eng)

Goal:
To support the church in fulfilling its commission
Vision:
Answers in Genesis is a catalyst to bring reformation by reclaiming the foundations of our faith which are found in the Bible, from the very first verse.
Mission:
We proclaim the absolute truth and authority of the Bible with boldness.
We relate the relevance of a literal Genesis to the church and the world today with creativity.
We obey God’s call to deliver the message of the gospel, individually and collectively.
Core Values:
We resourcefully equip believers to defend their faith with excellence.
We willingly engage society's challenges with uncompromising integrity.
We sacrificially serve the AiG family and others.
We generously give Christian love.