Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Over mij

Apologeet.nl

Over mij

Hallo, mijn naam is Jurgen Hofmann

Ik ben op 28 augustus 1974 geboren.
14 augustus 1997 ben ik getrouwd. jurgen
Inmiddels hebben mijn vrouw en ik vijf lieve kinderen gekregen.

(klik voor meer informatie)

Ik ben niet opgevoed met het geloof in een schepper maar ik moet er bij vertellen dat de normen en waarden binnen het gezin erg veel weg hadden van de normen en waarden uit de bijbel. Ik denk dat ik net als iedereen wel eens nadacht over het bovennatuurlijke, maar veel verder dan mijn eigen voorstellingen en fantasieën kwam ik niet. Mijn ouders waren er altijd voor me, ik had dan ook nooit het gevoel dat ik iets zou missen of iets dergelijks.
Ik had het goed!

Zo rond mijn zestiende ging ik werken bij een bakker. Ik kwam er al vrij snel achter dat hij een Christen was. Hij geloofde dat de bijbel hét woord van God was. Dat vond ik prima, maar ik had geen schijnwereld nodig.

Ik denk dat ik net als iedereen wel eens nadacht over het bovennatuurlijke, maar veel verder dan mijn eigen voorstellingen en fantasieën kwam ik niet.
We hadden onder het werk vaak goede gesprekken, we konden het goed met elkaar vinden. Ik vertelde hem over mijn geweldige weekenden en, eerlijk is eerlijk, ik luisterde naar zijn belevingen. Hij vertelde me dan wel eens wat hij gehoord had in de kerk of wat hij gelezen had in de bijbel. Ik kreeg al snel respect voor hem. Hij was eerlijk en zeker niet saai. Hij kwam gewoon uit waar hij voor stond en dat vond ik bijzonder.

Langzaam maar zeker begon ik het idee te krijgen dat de ‘schijnwereld’ van mijn baas toch minder ‘schijn’ was dan ik dacht….

De gesprekken gingen dieper.

Dat kwam ook omdat ik mezelf al een tijdje afvroeg hoe de aarde was ontstaan. De evolutietheorie? Nee, die was, zo had ik inmiddels wel door, achterhaald.Misschien dan toch een God?

Ik stelde mijn baas op de proef. Ik vertelde hem, dat als hij kon bewijzen dat de bijbel echt zou zijn, ik wel wilde gaan geloven… dat kon hij toch niet dus dat kon ik met een gerust hart zeggen. Maar tot mijn verbazing ging hij op deze uitdaging in. Een tijdje later kwam ik op mijn werk en zou gelijk aan de slag gaan. Mijn baas herinnerde me echter aan de uitdaging en vroeg of ik de artikelen, die op de tafel in de keuken lagen, wilde lezen. Nou ja, dat deed ik dan maar. Het bleken geschiedenis boeken te zijn en het ging over het joodse volk. Toen ik klaar was bracht hij een bijbel en daaruit moest ik bepaalde stukken lezen. Wat bleek!! De stukken die ik in de geschiedenisboeken had gelezen waren voorspeld door de bijbel.

Langzamerhand begon het toch wel te wringen bij me. Stel dat God bestaat en Hij mij gemaakt heeft. Stel dat het dan ook waar is dat er een oordeel komt… Wat gebeurt er dan met mij?

Na een periode van veel lezen en verhitte discussies, waarbij andere geloven zeker niet vermeden werden, wist ik het zeker: de God van de bijbel heeft de wereld gemaakt en wij hadden er een puinhoop van gemaakt. Die God is perfect, zonder fouten, almachtig en hoog verheven boven Zijn maaksel. Eens was de mens ook in perfecte staat, zonder fouten maar dat was al lang geleden. Niemand van ons, en zeker ik niet, zou in de buurt kunnen komen van die God. We zouden nog geen seconde kunnen leven in de nabijheid van Hem. Hij is licht, wij zijn duister. Duisternis moet wijken voor het licht! En als we dan voor eeuwig door zouden leven, dan zou dat zeker niet bij Hem kunnen! Dat ging me dus niet in de koude kleren zitten.

Uiteindelijk heb ik God gevraagd om me alles te vergeven wat ik ooit had misdaan. Ik wist dat dat mogelijk was omdat Jezus voor mij dood gegaan was. De dood, en dan niet de gewone dood maar de dood in de zin van ‘voor eeuwig leven zonder God op een plek waar geen enkel goeds is’, had ik overduidelijk verdiend. Ik was niet goed genoeg om voor eeuwig bij God te leven. Mijn eeuwigheid zou ik doorbrengen bij alles en iedereen die niet bij God zouden kunnen komen. Op een dag zal God rechtspreken over iedereen! Daar wordt een scheiding aangebracht tussen hen die bij Hem horen en hen die dat niet wilden. Daarna zal er een nieuwe hemel en aarde komen waar alleen nog maar goed wordt gedaan. Dat betekent dus simpelweg dat al het goede dan bij God zal zijn. Tegelijkertijd betekent dat ook dat alles wat slecht is en niet voldaan heeft aan Gods criteria verbannen zal worden naar een verzamelplaats die wij ook wel de hel noemen.

Jezus is vanuit de hemel gekomen en als mens op aarde geboren om de mens van dat vreselijke te redden. Hij was de enige die dat kon, Hij was zonder zonden oftewel Hij was perfect. Hij had zelf de dood niet verdiend, maar stierf in onze plaats. Jezus stierf een vreselijke dood en bleef drie dagen in het graf. Hij nam de schuld van onze fouten weg door er voor te sterven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood en heeft daarmee de dood overwonnen.

Ik mocht dus opnieuw beginnen! Met een schone lei kon ik mijn leven gaan leven, wetende dat als het weer eens mis zou gaan ik altijd mijn schuld kon belijden. Mijn schuld zou nooit meer tussen God en mij in staan, want als ik die belijd zal Hij het me vergeven door te kijken naar wat Jezus voor me gedaan heeft.

God ging met mij aan het werk. Zo begon ik stukje bij beetje te veranderen. Later las ik in de bijbel dat God ons graag van binnenuit verandert zodat we meer op Hem gaan lijken. Hij vertelt ook dat Zijn Geest graag in ons wil komen wonen. We noemen die geest de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt in alle situaties. Hij geeft je kracht en troost als het nodig is. Hij is het ook die je helpt om het goede te doen.

Op 1 oktober 1995 heb ik mij laten dopen. Mijn leven is compleet veranderd. Mijn leven is werkelijk 100% geworden omdat ik weet dat ik straks voor eeuwig mag leven bij God. Ik leef niet langer in onzekerheid over deze dingen. Ik ben blij dat God mij de kans heeft gegeven om bij Hem te mogen horen. Het gaat zelfs zover dat God mij nu Zijn kind noemt!

19 november 2012 was Jurgen Hofmann te gast bij het koffieprogramma ‘Café Tinto’ van Family7. In dit 20 minuten durend interview verteld hij over zijn bekering.


Benieuwd naar het verhaal van andere Christenen?
http://www.mijngetuigenis.nl