Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Creation Science Klassen 101 – Dr. Kent Hovind

Apologeet.nl

Creation Science Klassen 101 – Dr. Kent Hovind

CSE-logo A biblical and scientific study with a focus on the age of the earth, this course investigates the scientific evidence that the earth is young and the Bible is scientifically accurate. The big bang theory is examined in detail. Also thoroughly addressed is how the environment of the original creation differs from ours today, how it allowed men to live over nine hundred years, how it allowed for the production of huge plants, and how it provided conditions favourable for dinosaurs to survive.

Materialen mogen worden gekopieerd en verspreid, mits belangeloos en ongewijzigd. Onder geen beding mogen kopieën van de video’s, DVD’s, artikelen, en andere materialen verkocht worden voor geld.