Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Evolutie & Moraal

Apologeet.nl

Evolutie & Moraal

Studies: Evolutie & Moraal
Oorspronkelijke titel: Evolutie versus schepping
16 september en 18 november 2005
Laatst gewijzigd:
13-02-2014 Jurgen Hofmann

Inleiding

De studie is niet geschreven om op een wetenschappelijke wijze de evolutieleer te ontkrachten. Dit zou meer ruimte in beslag nemen dan deze paar A4-tjes. Bovendien komen we niet veel verder met wetenschappelijke discussies. Een doorgewinterde evolutionist zou namelijk de scheppingsleer naar het land der fabelen verwijzen. Hij zou zeggen dat wetenschap dat gefundeerd is op geloof geen wetenschap is. Ditzelfde zouden we ook kunnen zeggen van de evolutieleer, het gaat namelijk ook uit van bepaalde veronderstellingen.

De wens is dat mensen zullen ontdekken dat een samenleving waar God uit geweerd wordt geen toekomst heeft. Het is de Bijbelse God zelf die, ons mensen, leefregels heeft gegeven. Deze regels zijn goed en nog lang niet aan vervanging toe. Wanneer mensen zelf hun regels gaan bepalen komen er allerlei excessen. Men meent dat wat goed is voor de n, wel eens slecht kan zijn voor de ander. Neem nu bijvoorbeeld euthanasie, abortus en het homohuwelijk. De mens wil zelf uitmaken wat goed voor hem is. In deze studie zullen we kijken in hoeverre de evolutieleer positief kan bijdrage aan een gezond en evenwichtig moraal.

Wat is evolutie?

Het woordenboek omschrijft dit woord als volgt:
Ontwikkeling; geleidelijke ontwikkeling of groei; afstammingsleer.1
De evolutieleer leert dat de aarde en ruimte ontstaan zou zijn na een oerknal die zo'n 13,7 miljard jaar geleden heeft plaats gevonden. De aarde zelf is grofweg 4,6 miljard jaar geleden ontstaan uit deze chaos.

De evolutieleer leert ook dat al het leven spontaan is ontstaan en doorontwikkeld van eencellige organismen tot de huidige levensvormen. In die ontwikkelingen zijn de verschillende soorten ontstaan. Je moet dan niet alleen aan dieren maar ook aan planten en bacteriën denken. Het is zelfs mogelijk dat compleet nieuwe soorten ontstaan uit oude soorten. We noemen dit ook wel macro evolutie.2 Zo zou het dus mogelijk zijn dat mensen en apen dezelfde voorouders hebben.

Evolutie zou tot op de dag van vandaag nog steeds bezig zijn. Dit zou echter niet waarneembaar zijn omdat het proces van evolutie te langzaam gaat. Het geëvolueerde zou beter aangepast zijn aan de omgeving dan zijn voorganger.

Wat is schepping?

Het woordenboek zegt over het woord 'scheppen' het volgende:
Uit het niet voortbrengen; Veroorzaken en teweegbrengen.3
Het creatiemodel (ander woord voor scheppingsleer) leert dat de aarde en ruimte gemaakt zijn door God. Al het leven en alle materie zijn voortgekomen uit een scheppingsdaad van God. God heeft Zijn schepping grote mogelijkheden meegeven om zelf voort te planten en te gaan variëren binnen dezelfde geschapen soort. Zo kan het dus dat er meerdere paardensoorten zijn en bijvoorbeeld ook meerdere katachtige. Deze variaties binnen de stamgroepen4 wordt ook wel micro evolutie genoemd. Micro evolutie kunnen we vandaag de dag gewoon waarnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan verschillende koeiensoorten die gefokt worden voor verschillende doeleinden.

Het creatiemodel ziet in de schepping een neergaande lijn. Met andere woorden: De schepping word verslechterd. Er komen gebreken bij (denk aan lichamelijke afwijkingen, ziekten enz.). De nieuwe generaties zijn niet per definitie sterker of beter aangepast dan de oude.

Volgorde van evolutie:

±13,7 miljard±4,6 miljard3,8 à 4,5 miljard3,8 à 4,5 miljard
Oerknal.Ontstaan aarde.Aanwezigheid van de bouwstenen die nodig zijn voor leven zoals aminozuren en proteïnen.Ontstaan van de eerste cellen evenals eenvoudige bacteriën en planten zoals algen.

1,8 miljard540 – 245 miljoen245 – 65 miljoen65 miljoen – nu
Het ontstaan van ingewikkeldere cellen die informatie konden bevatten. Ook tijdens deze periode zou er voor het eerst zuurstof gevormd worden in de atmosfeer.In deze periode ontstaan levensvormen in zee die zich snel doorontwikkelen en langzamerhand op het land gaan leven. Hieruit ontstonden de reptielen.Ontstaan van middelgrote dieren. Zoals de beroemde dinosauriërs. Er ontstaan ook vele nieuwe plantensoorten. Veel van deze levensvormen komen nu echter niet meer voor, deels door dat ze uitgestorven zijn, deels doordat ze zich hebben ontwikkeld en nu in een andere vorm voorkomen.Het begint met de massale sterfte van alle dinosaurus soorten die op het land leven. Ontstaan van vele soorten zoogdieren, zoals walvissen, de grote katachtige, maar ook de mens. Ook ontstaan van veel vogels, insecten en veel nieuwe planten, inclusief bloeiende planten.

Volgorde van de schepping:

Let op: De aarde en het heelal zijn volgens diverse wetenschappers niet ouder dan 6000 à 10.000 jaar. Dit getal herleiden ze uit de namenregisters in de bijbel. Een erkend probleem hierbij is dat als iemand 'Simon, de zoon van Piet' genoemd word dit niet gelijk wil zeggen dat Piet de regelrechte vader is.

 • Voorbeeld: Piet krijgt een zoon genaamd Klaas. Klaas krijgt een zoon genaamd Simon. In die zin is Piet dus de opa van Simon maar doordat hij de vader van Simon verwekt heeft hij in wezen ook Simon verwekt... snap je het nog een beetje? Algemeen word aangenomen door deze wetenschappers dat de aarde tussen de 6 en 20 duizend jaar oud is.

Maar niet alleen de Bijbel wordt aangehaald voor deze jonge leeftijd. Ook natuuronderzoeken overtuigd velen van de jonge aarde. Er wordt C14 gevonden in kool en diamanten, dit betekend dat ze niet ouder kunnen zijn dan 50.000 jaar!5 Er zijn aanwijzingen dat de lichtsnelheid vroeger veel hoger lag met alle consequenties van dien.6 Er worden nog steeds kometen waargenomen.7 Ook de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de oceaan zou veel hoger moeten liggen als de aarde miljarden jaren oud zou zijn (zout levert maximaal 260 miljoen jaar op, nikkel 18000 jaar, lood 2000 en dan rekenen we geen vulkanische activiteiten mee).8

Ca. 4000 v. Chr.Ca. 4000 v. Chr.Ca. 2500 v. Chr.Ca. 2500 – 2200 v. Chr.

Genesis 1:1- 31; 2:1- 3

Dag 1: Aarde en hemel; dag en nacht.
Dag 2: wolkenhemel.
Dag 3: land en zee; zaaddragende planten en vruchtbomen.
Dag 4: zon; maan en de sterren.
Dag 5: waterdieren en gevleugelde dieren.
Dag 6: landdieren; Adam en Eva.
Dag 7: rustdag.

Genesis 4:1- 2; 4:25

Eerste nakomelingen van Adam en Eva: Kaïn, Abel en Seth.

Abel wordt vermoord door Kaïn dus de nakomelingen die in de bijbel besproken worden komen van Kaïn en Seth.

Genesis 7: 6

Zondvloed.

Genesis 19:18- 19

Herbevolking door de zonen van Noach (Sem, Cham en Jafeth).

Genesis 11: 9

Babylonische spraakverwarring waardoor de mensen zich begonnen te verspreiden over de gehele aarde.

Hoe geloofwaardig is de evolutieleer?

Evolutionisten halen een scala aan zogenaamde wetenschappelijke bewijzen aan. Maar zijn deze bewijzen wel zo wetenschappelijk. Hieronder behandelen we enkele 'bewijzen'. Er zijn er uiteraard veel en veel meer maar als je die stuk voor stuk wilt behandelen dan zijn we over 10 jaar nog bezig.

 1. Het heelal zou zeer oud zijn (14,6 miljard jaar). Dit wordt onder anderen bewezen door kometen. Deze zouden oud zijn en dus bewijs van oude aarde en ruimte.9

  1. Dit is echter volgens de Britse astronoom Lyttleton eerder het bewijs dat de aarde veel jonger is. Hij concludeerde dat er geen enkele komeet die met enige regelmaat terug komt ouder kan zijn dan 20.000 jaar. Dit komt omdat kometen tijdens hun reis langzaam maar zeker uit elkaar vallen, vandaar dus ook de staart achter de komeet.10
 2. CellAl het leven zou voortgekomen zijn uit één cel. Deze cel is spontaan ontstaan doordat o.a. aminozuren en proteïnen samen zijn geklonterd door grote druk en elektriciteit van buiten af. De bouwstenen zijn zich spontaan gaan ordenen en zo ontstond de eerste cel.

  1. Natuurwetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een cel zeer ingewikkeld in elkaar zit. Een eencellige bestaat al uit zo'n 6000 genen.11 Het heeft de mogelijkheid zichzelf te reproduceren; het draagt de erfelijke eigenschappen; het maakt zijn eigen DNA12 ; het heeft controlemechanismen voor zijn eigen krachtige enzymen. Sommige enzymen kunnen zelfs de cel vernietigen als ze buiten controle geraken. De cel heeft een zeer belangrijke begrenzing, het membraan, dat alleen de gewenste stoffen in de cel toelaat en de overige buiten. Deze kleine cel (1000 op een rij zijn nog maar ongeveer één cm) is een onvoorstelbaar complexe scheikundige fabriek. Met al onze kennis ontgaat ons nog steeds veel van de mysteries van de cel. Kunnen we ons voorstellen dat het complexe systeem van de cel ooit door een lange reeks van toevallige processen is ontstaan? Of is het eenvoudiger om in de cel de hand van een Ontwerper te zien?
 3. Door de evolutie zouden nieuwe soorten beter aangepast, en mogelijk intelligenter zijn dan de voorgangers.

  1. Inmiddels is aangetoond dat veel 'nieuwe soorten' niet per definitie beter af zijn dan hun voorgangers, vaak slechter.

   Twee voorbeelden om dit duidelijk te maken:

   1. Veel dieren die in afgesloten donkere grotten leven, verliezen hun pigment (kleur) en zelfs hun ogen (die ze daar toch niet nodig hebben). In de buitenwereld zouden deze dieren de nadelige gevolgen van blindheid snel merken. Veel blinde individuen zullen zich niet kunnen handhaven en dus ook niet voortplanten. In een donkere grot zullen ze gelijke kansen hebben vergeleken met hun ziende soortgenoten. Dit verlies is dus een vorm van degeneratie.13
   2. De Cheeta is genetisch gezien zo verarmd dat elke Cheeta als een tweelingbroertje lijkt op een andere. Men vreest daardoor voor het voortbestaan van de Cheeta. Door de extreme selectie, die van de Cheeta zo'n snel dier heeft, zijn de broodnodige eigenschappen, welke nodig zijn in andere omgevingen, weg geselecteerd.
 4. Deze voorbeelden laten een verlies van functionaliteit zien, iets wat de evolutie van een eencellige naar het ingewikkelde lven dat we nu zien niet kan gebruiken.

 5. Het geloof dat de mens van de aapachtige afstammen word vaak 'bewezen' door gevonden botten en skeletten. De wetenschappers vinden zo nu en dan botten die menselijke trekken hebben. Ze gaan er dan vanuit dat deze dan ook een voorouder is van de moderne mens.

  1. Hieronder zie je (links) het skelet van Australopithecus. Het zou 3,5 miljoen Jaar oud zijn. Het skelet heeft de naam Lucy gekregen, wat merkwaardig is, gezien het feit dat de wetenschappers wél weten te vertellen dat het skelet een voorouder van de mens is maar niet zeker weten of het een om een vrouwelijk exemplaar gaat.

   Aangezien dit skelet redelijk compleet is (40%) durven veel wetenschappers met zekerheid te stellen dat dit een recht oplopende aap was. Het mag duidelijk zijn dat door fondsen van fragmenten geen objectief beeld gevormd kan worden.

 6. lucy lucy
  Aan de hand van de heersende ideeën wordt een tekening gemaakt. Men denkt dan dat de mensaap er zo uitgezien moet hebben.


 7. Allerlei materialen en botten worden door de wetenschap gedateerd. Soms komen er duizelingwekkende getallen uit. De botten van Lucy zouden 3,5 miljoen jaar oud zijn.

  1. De verschillende gebruikte methoden om tot deze uitslagen te komen zijn ver van nauwkeurig.14 Soms komt het voor dat de datering juist is. Veel vaker wordt het gewoon aangenomen als juist. Maar wat te denken van het volgende experiment:

   De huidige lavaheuvel bij Mount St. Helens is ontstaan gedurende vulkaan uitbarstingen in de periode van 18 oktober 1980 tot 26 oktober 1986. Er vloeide een dikke pasta-achtige lava uit de vulkaanopening, te dik om ver te vloeien, en daarom stapelde het zich op rondom de opening terwijl het een bergachtige heuvel vormde. In juni 1992, hakte Dr. Austin een groot blok lava uit de heuvel. Een gedeelte van deze brok steen werd fijngemalen tot steenpoeder. Dit steenpoeder werd gestuurd naar een professioneel laboratorium voor radioactieve datering, (Geochron Laboratories in Cambridge, MA). Het laboratorium kreeg als enige informatie dat het om een soort lava ging. Aan het laboratorium werd niet verteld dat het monster van de lavaheuvel bij Mount St. Helens kwam en dat die heuvel nog geen 10 jaar oud was. De resultaten van deze analyse had een iets andere uitkomst, namelijk 0.35-2.8 miljoen jaar.15

 8. Vaak word aangehaald dat een chimpansee en een mens voor 96 à 99% gelijk zijn in genetisch materiaal.

  1. Wat er niet bij verteld wordt is het volgende. Het onderzochte genetische materiaal bestond uit enkele gedeelten van de codering van de genen die enkel een klein gedeelte vormt van de ruwweg drie miljard DNA-basenparen welke onze genetische blauwdruk vormen.
  2. Hoewel het volledige menselijke genoom16 keten sinds 2001 beschikbaar is, was dat niet het geval voor het complete chimpansee genoom. Dus al de eerdere rapporten waren slechts gebaseerd op een deel van het totale DNA. En stel dat het alleen om 4% gaat. Die enkele procenten maken al zoveel verschil uit in het eindresultaat dat het onmogelijk is om in ongeveer 300.000 generaties te muteren naar de huidige mensvorm. Voor deze verandering zouden ongeveer 40 miljoen mutaties in de genen moeten plaatsvinden. Aangezien mutaties in het overgrote deel verkeerd en slecht uitpakken is dit ondenkbaar.
  3. Verder kan nog gezegd worden dat het DNA van de chimpansee en de mens uitgelijnd moet worden voordat men het kan vergelijken. In deze uitlijning komt het voor dat het DNA niet goed op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld cytosine (C), guanine (G), adenine (A), thymine (T), vormen CGAT. T en A passen bij elkaar, C en G passen ook bij elkaar. Stel nu dat het DNA van de mens er als volgt uit ziet: CGTAATGC, en het DNA van de chimpansee zo: GCATTACG, dan hebben we een 100% bij eenpassende vergelijking. De werkelijkheid is weerbarstiger. Want stel nu dat het DNA van de chimpansee CCATTACG is, dan past het niet meer. Men zal dan de C moeten weghalen en kijken of het dan weer past. Op deze manier kijkt men dan hoeveel er totaal past. Als C voorkomt uit een invoeging of verwijdering van een stukje DNA, wat door mutatie kan gebeuren, dan zal men dit niet meerekenen in de totale vergelijking. Is C nu een vervanging (eveneens mogelijk door een mutatie) van een stukje code dan rekent men deze wél mee in de vergelijking. In het laatste geval zullen de wetenschappers kunnen bepalen hoeveel procent verschil er zit tussen het DNA van de chimpansee en het DNA van de mens. Daarvoor hebben ze wel eerst allerlei andere Nucleotiden moeten verwijderen. Dit een extreem versimpelde uitleg maar het principe er achter is hopelijk duidelijk.17

Is de evolutieleer 'gevaarlijk'?

Zomaar een paar gedachten die bij mij opkomen als het scheppingsverhaal niet zou kloppen zijn:

 • Er bestaat geen God.
  Psalm 14: 1 Dwazen denken: er is geen God.Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugt.
 • Als God al bestaat dan is Hij niet almachtig.
  Openbaring 1:8 'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
 • De mens is niet uniek maar een positief uitgevallen ongelukje.
  Genesis 1: 26 God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken;
 • Mensen hebben geen doel.
  Filippenzen 3:14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.

Maar bedenk ook eens hoe het met de normen en waarde gesteld is als we alleen maar gedreven worden door instincten. Hoe moeten we tegen bepaalde zaken aankijken in het licht van de evolutieleer? In de volgende tabel zie je enkele alledaagse problemen uit de wereld om ons heen. God leert ons door Zijn woord hoe we hier mee om moeten gaan. Hoe moet je er mee omgaan in het licht van de evolutieleer? Twee belangrijke termen binnen de evolutie theorie zijn 'survival of the fittest' (overleven van de best aangepaste) en 'struggle of life' (gevecht om te overleven). Kijk nu eens naar de volgende tabel met deze termen in je achterhoofd. Hoe zou je tegen bepaalde zaken aankijken vanuit evolutie en vanuit de bijbel.

Hoe zien we de volgende zaken?Uitgaande van het geloof in evolutie:Uitgaande van het geloof in de Bijbel:
Moord, oorlog.'survival of the fittest'Gij zult niet doodslaan. (Ex.20:13)
Zalig de vredestichters. (Mat.5:9)
Hebt uw vijanden lief. (Mat.5:44)
Hongersnoden.'struggle of life'Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. (Jesaja 58:10)
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, (Mattheüs 25: 35)
Diefstal.???Gij zult niet stelen. (Ex.20:15)
Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten. (Ef.4:28)
Liegen.???Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.(Ex.20:16)
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid (Ef.4:25)
alle leugenaars - hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel (Openb.21:8)
Geweld op straat.???Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. (Ef.4:32)
Verkrachting; overspel.???Gij zult niet echtbreken (Ex.20:14)
Hoereerders en echtbrekers zal God oordelen (Hebr.13:4; Mat.5:8; Lev.20:10)
Abortus.???Gij zult niet doodslaan (Ex.20:13 ; Mat.5:7 ; Openb.21:8)
Homoseksualiteit.???Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht - beiden hebben een gruwel gedaan (Lev.20:13; Mat.5:8; Rom.1:26,27)
Ouders gehoorzamen.???Eer uw vader en uw moeder (Ex.20:1)
Kinderen weest uw ouders gehoorzaam in de Here . (Ef.6:1)
Brutaal zijn.???God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. (Jac.3:6; 2Tim.3:2-4; 1Petr.2:13)
COnclusie:Normen afhankelijk van mensen, veranderlijkOnveranderlijke normen

De evolutieleer heeft voor veel ellende gezorgd. Hitler heeft geprobeerd om een wereld te creëren met een superras van mensen. Hij vond alle andere rassen ondergeschikt aan het Germaanse ras. De meeste evolutionisten zullen ontkennen dat de evolutieleer bijdraagt aan dit soort gedachten. Ze willen niet aanvaarden dat er grote ethische 1 8 problemen kleven aan hun theorie. Maar als de evolutieleer consequent doorgetrokken wordt is de conclusie dat menselijke gedrag voortkomt uit oerinstincten. In dat geval kunnen we het mensen als Hitler niet kwalijk nemen dat hij zijn 'superras' wilde laten overheersen, het kwam immers voort uit 'survival of the fittest'.

God waarschuwt ons:

Romeinen 1: 17- 18
In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.' En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

God noemt de mensen die Zijn woord ontkennen 'onrechtvaardig'. Door te geloven dat God niet almachtig en de schepper van hemel en aarde is doe je de waarheid geweld aan.

Romeinen 1: 19-20
Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,

Als de men eerlijk om zich heen kijkt en men ziet de natuur met als zijn ingewikkelde processen dan kan men niet anders zeggen dan dat er een Schepper achter zit. Wetenschappers zeggen dat ze de natuur kunnen doorgronden met hun verstand. In werkelijkheid moet iedere wetenschapper toegeven dat dit niet kan. Ze hebben hierdoor geen enkel gerechtvaardigd excuus om Gods bestaan te ontkennen.

Romeinen 1: 21-22
want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas.

Alle theorieën die schepping ontkennen komen voort uit een onverstandig, duister hart. Alle vergaderingen en studies die in het voordeel zijn van het ontkennen van God zijn volkomen zinloos. God zegt dat dit soort gedachten de gedachten zijn van dwazen.

Kortom: Het is goed om God, door Jezus, te volgen en te doen wat Hij zegt. Dat is niet alleen goed voor jezelf maar ook voor anderen.

 

 

Eindnoten

1.Koenen, M. J. & Endepols, J., Verklarend Handwoordenboek Der Nederlandse Taal, (ed.) J. B. Drewes, Groningen: H. D. Tjeenk Willink, 1974, p.354.
2.Macro evolutie: Ontstaan van nieuwe soorten uit oude soorten. Bijvoorbeeld uit een dinosaurus komt een vogel voort.
3.Koenen, M. J. & Endepols, J., Verklarend Handwoordenboek Der Nederlandse Taal, (ed.) J. B. Drewes, Groningen: H. D. Tjeenk Willink, 1974, p.1198.
4.Stamgroepen zijn hoofdgroepen. Bijvoorbeeld de leeuw en de poes behoren tot de katachtige, honden en vossen behoren tot de hondachtige (http://www.apologeet.nl/3vmbo/pdf/familie_canidae.pdf).
5.Diamonds and Strata Have Too Much Carbon 14, Institute Creation Research website (19 februari 2014, http://www.icr.org/carbon-14/).
6.Kiel, R., Barry John Setterfield Bedacht een Alternatief voor de Big Bang: Ideetje van een Eenling, WEET Magazine, april 2010, 44-47.
7.Jonge kometen Genesis & Geologie website (19 februari 2014, http://home.kpn.nl/genesis/Deel1/Geo89.htm).
8.Vardiman, L., Evidence for a Young Earth from the Ocean and Atmosphere, Institute Creation Research website (19 februari 2014, http://www.icr.org/article/2978/).
9.Coffey, J., How Old is the Solar System? Universetoday.com, 2008 website (13 februari 2014, http://www.universetoday.com/15575/how-old-is-the-solar-system/).
10.Lyttleton, R. A., Mystries of the Solar System, Oxford: Clarendon Press, 1968.
11.Een gen bevat erfelijke informatie. De mens heeft ± 30 à 40000 verschillende genen. De volgorde van enkele tientallen tot honderden van deze genen in een keten DNA vormt voor het lichaam als het ware de sleutel voor de aanmaak van één specifiek enzym of eiwit.
12.Nederlands: desoxyribonucleïnezuur. De drager van erfelijke eigenschappen.
13.Ontaarding; Degeneren is het verliezen van goed eigenschappen.
14.Hofmann, J., Vele Miljoenen Jaren, Apologeet.nl, 2013 website (13 februari 2014, http://www.apologeet.nl/3vmbo/227).
15.Austin, S.A., Excess Argon Within Mineral Concentrates from the New Dacite Lava Dome at Mount St. Helens Volcano, Journal of Creation, 1996, 10(3):335-343, (http://creation.com/images/pdfs/tj/j10_3/j10_3_335-343.pdf).
16.Genoom; Het totaal van alle erfelijk materiaal dat in elke cel van een levend wezen aanwezig is.
17.Voor een goede uitleg: http://www.apologeet.nl/multimedia/diversen#DNA
18.Ethiek is handelen uit geloof. Bij christen hoort de bijbel een leidraad te zijn in hun ethisch handelen.