Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Gekke christen! Jullie maken zoveel ophef over homoseksualiteit!

Apologeet.nl

Gekke christen! Jullie maken zoveel ophef over homoseksualiteit!

O NEE! Wat ben ik aan het doen!! Ga ik hier echt over praten? Dat is niet eens gek… Het is WAANZIN!

Nee, ik ben geen homofoob. Ik houd van mensen. Ik ben, zoals je dat zou noemen, een mensenmens. Maar, omdat deze vraag of dit argument zo nu en dan opduikt, dacht ik het eens te proberen.

God schiep ons als man en vrouw. We zijn geschapen naar zijn beeld. Met andere woorden, zowel mannen als vrouwen zijn beelddragers van de Almachtige Schepper. Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde, maar ze zijn wèl gelijk.

God schiep ons als sociale en seksuele wezens, en Hij zei dat het erg goed was. Hij hield zoveel van ons dat Hij ons bepaalde grenzen gaf waarbinnen we van seks zouden kunnen genieten. Nu zeg je misschien dat ik het oude ‘seks’-argument weer onder het stof vandaan haal, maar luister eerst even naar me voordat je deze video weg klikt.

Seks binnen deze, door God ingestelde, grenzen is niet vies. Het wordt door de Bijbel afgebeeld als iets heiligs en het is een vervulling van Gods bedoeling met ons. Het is om van te genieten! Seks buiten deze grenzen wordt echter snel egoïstisch en al snel op lust gericht.

God wil ons beschermen tegen een egoïstische, wellustige levensstijl en daarom zei Hij dat seks gereserveerd moet worden voor een getrouwe huwelijksrelatie. Een seksuele relatie buiten het huwelijk of tussen twee personen van hetzelfde geslacht is niet wat God bedoeld heeft. Hetzelfde geldt voor alle andere vormen van seksuele relaties buiten de grenzen van een traditioneel huwelijk. We noemen dat overspel, en van overspel is nog nooit bewezen dat het gunstig is voor het geluk van mensen.

Ik ben me volledig bewust van de verhalen waarin een relatie van hetzelfde geslacht succesvol lijkt te zijn. Zeker in Nederland praten we graag over de ‘uitzondering op de regel’. Welk onderwerp je hier ook bespreekt, mensen komen altijd met de ‘uitzondering op de regel’. En daarmee zeggen ze eigenlijk dat het allemaal wel prima is.

Ik vind dit buitengewoon oneerlijk en liefdeloos! Waarom zou je mensen leren dat ze de uitzondering kunnen zijn, dat ze zouden kunnen slagen… Misschien, maar zeker is het niet. Het is net alsof een kind dat een elektriciteitsdraad wil aanraken… Misschien staat er nog steeds elektrische stroom op het snoer, maar ach, misschien komt het wel goed.

De realiteit is dat veel seksuele relaties buiten de door God gegeven grens op een mislukking uitdraaien. In de homoseksuele wereld komen velen in een subcultuur terecht waarin ze geen uitweg zien. Het leidt vaak tot schuld, schaamte en depressies. Dit zijn geen uitzonderingen op de regel, maar deze bevindingen zijn min of meer de onuitgesproken en niet-politiek correcte feiten.

Jongeren die de puberteit doormaken, hebben vaak moeite om hun identiteit te vinden. Ze worstelen met de nieuwe wereld van seksualiteit. Velen twijfelen eraan of ze van meisjes of jongens houden. Dit betekent niet dat ze als homoseksuelen geboren zijn. Er is geen bewijs dat sommige mensen als homoseksuelen worden geboren. Zelfs al zou dat zo zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat het goed is. Het was niet de oorspronkelijke bedoeling.

Homoseksualiteit is vaak een keuze. Ik weet het, nogmaals, dit is niet politiek correct om te zeggen, maar toch wil ik eerlijk zijn. Velen van ons groeien op te midden van slechte voorbeelden — in gezinnen met zwakke rolmodellen. Vele anderen hebben te maken met seksuele trauma’s. En in zo’n toestand zou het ons niet moeten verbazen dat er mensen zijn die geneigd zijn tot hetzelfde geslacht.

Jezus wil elk individu helpen om God te eren met hun levensstijl en zelfs in hun seksualiteit. Soms leidt Hij ze naar een heteroseksueel pad. Andere keren zal Hij mensen de kracht geven om een celibatair leven te leiden of de kracht om op een andere manier met hun gevoelens om te gaan.

Haten christenen homoseksuelen? Dat zouden ze niet moeten doen! Dat is dom en zeker niet zoals Christus het bedoeld heeft. Jezus Christus kwam om de wereld te redden. Hij kijkt om naar hen die werden gemarginaliseerd, onderdrukt werden of gewoon anders waren. Het kon hem niet schelen wat het publiek zei — of zijn woorden politiek correct waren of niet. Hij vertelde de mensen dat ze moesten stoppen met hun verkeerde dingen en dat ze hun levensstijl moesten veranderen. Hij deed dit, omdat Hij genoeg van de mensen hield om ze de waarheid te vertellen.

Op dezelfde manier geloof ik dat het een daad van liefde is om mensen te vertellen dat ze moeten stoppen met dat wat ze doen en dat ze naar de Redder van de wereld moeten kijken.

Ben ik perfect? Ben ik zonder zonde? Zal ik de eerste steen gooien? Drie antwoorden: Nee, nee en nee. Ik ga geen steen gooien, zelfs al was ik perfect. Jezus gooide geen steen, maar gaf zichzelf in plaats van de verloren mensen. Hij is te vertrouwen. Wacht niet tot je helemaal ondergedompeld bent in je ellende, maar geef je leven aan Hem en Hij zal je redden!