Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Wie heeft God Gemaakt?

Apologeet.nl

Wie heeft God Gemaakt?

Domme christen! Vertel het me.
Het beroemde Kalam kosmologische argument zegt dit:

  1. Alles wat begint te bestaan ​​heeft een oorzaak.

  2. Het universum begon te bestaan.

  3. Daarom heeft het universum een ​​oorzaak.

Dan zeggen jullie christenen dat de oorzaak God moet zijn. Maar vertel me: Wie heeft God gemaakt?

Daar gaan we!

Je hebt gelijk. Als we alleen de eerste drie premissen nemen, volgt daar niet op dat we God kunnen aannemen.

Dit argument kent echter nog drie premissen op basis van de conclusie van de eerste drie:

  1. Volgens het derde uitgangspunt heeft het universum een ​​oorzaak.

  2. Als het universum een ​​oorzaak heeft, dan bestaat er een niet-veroorzaakte, persoonlijke Schepper van het universum die zonder het universum zonder begin, onveranderlijk, immaterieel, tijdloos, ruimteloos en enorm krachtig is.

  3. Er bestaat daarom een ​​niet-veroorzaakte, persoonlijke Schepper van het universum, die zonder het universum zonder begin, onveranderlijk, immaterieel, tijdloos, ruimteloos en oneindig krachtig is.

Waarom is dit zo? Simpel omdat alles wat we weten, materie, tijd, ruimte, een absoluut begin heeft. Voordien kon er niets vergelijkbaars zijn met materie, ruimte en tijd. Dit betekent dat de oorzaak buiten materie, ruimte en tijd moet liggen.

Als de oorzaak geen tijd heeft (omdat die nog niet is gemaakt) moet de oorzaak tijdloos zijn. Tijdloosheid heeft geen begin en geen einde.

De oorzaak heeft alles gemaakt en moet daarom krachtiger zijn dan wat ze heeft gecreëerd, wat lijkt te impliceren dat ze grenzeloos of oneindig krachtig moet zijn.

Ten slotte, waarom zou iets met deze eigenschappen, zoiets als het universum creëren, tenzij het dat wilde doen. Als het dat zou willen, is het geen ‘het’ maar een persoonlijke entiteit.

Al met al klinken deze eigenschappen verdacht veel op de God van de Bijbel.

Dus, wie heeft God gemaakt?

Waarom denken we dat we dit wezen kunnen begrijpen? Verwacht je dat een kat of een hamster je spullen op internet bestelt? Train ze om in te loggen op je favoriete webshop en laat ze een nieuwe flatscreen bestellen. Dit gaat niet gebeuren, toch?

Het is niet zo dat internet niet begrepen kan worden. Nee, het is eenvoudig omdat internet het begrip van uw kat of hamster ver te boven gaat. Op dezelfde manier kunnen wij, als mensen, God niet volledig begrijpen. We kunnen Hem niet testen in een reageerbuis en zeggen: “dit is God”.

Mensen hebben altijd de wens om God uit te leggen, om Hem terug te brengen tot onze eigen voorwaarden. En hoewel sommige pogingen ons kunnen helpen Hem meer te waarderen, moeten we oppassen dat het geen afgoderij wordt omdat we God naar ons beeld te maken of te verminderen.

Zou God God zijn als we Hem volledig zouden kunnen begrijpen?

Paulus zegt dit in 1 Timoteüs 6: 15b-16

God, de gezegende en enige Heerser, de Koning der koningen en Heer der heren, die alleen onsterfelijk is en in een ongenaakbaar licht leeft, die niemand heeft gezien of kan zien. Wees hem eer en macht voor altijd. Amen.