Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Als God een God van liefde is, hoe kan hij dan ook oordelen?

Apologeet.nl

Als God een God van liefde is, hoe kan hij dan ook oordelen?

Vrager: Je zegt dat God liefde is, toch?

Jurgen: Ja.

Vrager: Maar God zal ook oordelen, toch?

Jurgen: Jazeker.

Vrager: Domme christen, als God een God van liefde is, hoe kan hij dan ook oordelen?

De twee, oordeel en liefde, zijn eigenlijk met elkaar verbonden. Oordeel bewijst Gods liefde.

Velen van ons denken over liefde als een wazig gevoel, emotionele gevoelens en genegenheid. En eerlijk is eerlijk, deze gevoelens maken deel uit van liefde. Maar zeggen dat liefde alleen uit deze gevoelends bestaat doet geen recht aan echte liefde.

Gods liefde is perfect. Hij houdt zoveel van ons dat Hij écht om ons geeft en om de Hij geeft om de dingen die met ons gebeuren. Zijn liefde is zo groot dat hij alles haat dat zijn schepping kapot maakt.

Ik ben vader van vijf kinderen. Ik hou heel veel van ze en daarom zal ik ze zo nu en dan ook moeten straffen. Dit is om hen te helpen groeien in verantwoordelijkheid en te groeien naar een volwassen leven. Ik hoop dat dit de houding is van alle vaders. Stel je nu voor dat je kind wordt aangevallen door een man of vrouw en dat je kind daarbij gewond raakt of misschien erger.

Dan wil je gerechtigheid toch? De aanvaller moet dus voor de rechter verschijnen. Het zou immoreel zijn om de aanvaller niet te vervolgen. Maar wacht eens even! Normaal is de aanvaller een aardig persoon en dat weet de rechter ook. Nadat je verhaal is gehoord en alle bewijzen zijn bekeken, komt de rechter met het vonnis De aanvaller is schuldig, maar we laten hem of haar laten vrijuit gaan, want in het normale leven is het een aardig persoon. Dat zou niet voldoen, toch? Die rechter mag niet langer in die positie blijven. We zouden een rechtvaardige rechter willen zien. Een rechter die van mensen houdt, maar hen niet zal laten wegkomen met onrechtvaardige daden.

Op verkeerde daden staat een straf. We zijn opstandig tegen veel dingen en niet in de laatste plaats tegen God, onze Schepper. Hij zal onze rebellie moeten straffen. Dat is waarom Jezus naar de aarde kwam en stierf voor onze fouten. Niemand anders kon dit doen. Ik daag je uit om een ​​persoon te vinden die nog nooit iets verkeerds heeft gedaan. Iemand die niet gestraft hoeft te worden en als zodanig de straf van een ander op zich kan nemen. Je zult zo’n iemand nooit vinden. Behalve Jezus! Hij was perfect, zonder schuld. Hij verdiende geen straf en als zodanig kon Hij jou en mijn straf dragen.

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.