Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Preken Jurgen Hofmann

Apologeet.nl

Preken Jurgen HofmannNiet simpel een recht.


Niet simpel een recht. Mag het wat kosten? 28-01-2018

Video Informatie

Niet simpel een recht

Mag het wat kosten?

28-01-2018

Hoe makkelijk kunnen wij hier zeggen dat we in Jezus geloven? En daar is natuurlijk niets mis mee. We zijn bevoorrecht om in dit land te mogen leven.
Het is een voorrecht dat we Jezus mogen kennen, mag het ons wat kosten om dat met anderen te delen?

Download MP3

Download de tekst (pdf)

Luister online

Meld een gebroken link


Ik schaam mij niet..


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus 03-12-2017

Video Informatie

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus 03-12-2017

"Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus".
Het stuk uit Romeinen 1: 16- 32 valt onder het kopje: 'politiek incorrect'. Nu denken velen dat 'politiek incorrect' iets is van onze tijd maar niets is minder waar. Toen Paulus zijn brief aan de Romeinen schreef benadrukte hij aspecten van het leven uit die tijd. Alom geaccepteerde aspecten. Maar Paulus was niet bang om zich daar kritisch over uit te laten. Hij schaamde zich niet voor het goede nieuws! Hij maakte het niet laagdrempeliger of hij draaide er ook niet om heen. Jezus is Heer en redding komt alleen door geloof in Hem, punt.

Download MP3

Download de presentatie (pdf)

Luister online

Meld een gebroken link


Overwinning


Overwinning 21-06-2015

Video Informatie

Overwinning 21-06-2015

In deze preek wordt gekeken naar het concept 'overwinning.' Het offer dat Jezus bracht gaat verder dan het vrijkopen van de zondaars.

Traditioneel bekijken de Westerse Christenen het werk van Jezus vanuit een juridisch oogpunt: Wij hebben schuld en daar staat straf op, Jezus heeft die straf gedragen en kunnen wij vrijuit gaan.

Deze juridische benadering is een goed beeld van het verzoeningswerk maar laat andere facetten buiten beschouwing. Overwinning geeft vrijheid, vertrouwen op Jezus heeft niet alleen voordeel in de toekomst (hemel) maar ook voor het dagelijkse leven.

Download MP3

Download de presentatie (pdf))

Luister online

Lees wat deze 'overwinning' voor Afrika kan betekenen.

Meld een gebroken link


Goddeloze denkbeelden


Goddeloze denkbeelden 16-08-2009

Video Informatie


Goddeloze denkbeelden 16-08-2009

Deze preek gaat over de denkbeelden die mensen in het westen hebben. Waarom is het zo moeilijk om nog met mensen over het geloof te praten? Geloven de mensen nog wel in en Schepper of moet dat weer opnieuw uitgelegd worden. Kunnen we er van uit gaan dat de meeste mensen weten waar je over spreekt als we het over het evangelie hebben?....

Download MP3

Download de presentatie (ppt))

Luister online

Meld een gebroken link

Schepping vs. evolutie


Schepping vs. evolutie 17-05-2009

Video Informatie


Schepping vs. evolutie 17-05-2009

gaat over de tegenstijdigheid tussen schepping en evolutie. Veel mensen beweren dat deze twee denkbeelden prima te verenigen zijn maar niets is minder waar. De evolutietheorie staat lijnrecht tegenover de scheppingstheorie. Maar dat is niet het enige. De evolutietheorie pretendeert het zelfde te kunnen als de Schepper. Hebben we met een valse religie te maken of valt dat wel mee...

Download MP3

Download de presentatie (ppt))

Luister online

Meld een gebroken link

Maar zo hebt u Christus...


Maar zo hebt u Christus niet leren kennen 13-07-2008

Video Informatie


Maar zo hebt u Christus niet leren kennen 13-07-2008
Subtitel: Identiteit in Christus

Wie zijn wij door Jezus? Je identiteit in Christus vinden is niet voor iedereen zo eenvoudig als het klinkt. De eerste Christenen hadden hier al mee te maken. Vanuit hun heidense achtergrond mochten ze door Jezus nu bij het volk van God horen. Een positie die voor die tijd alleen voor de Joden bestemd was. Een oud probleem die vandaag de dag nog even relevant is.

Download MP3

Download de geschreven preek (pdf))

Download de presentatie (ppt))

Luister online

Meld een gebroken link

Mopperen en klagen


Mopperen en klagen 17-02-2008

Video Informatie


Mopperen en klagen 17-02-2008

Mopperen en klagen doen we allemaal wel eens op zijn tijd. Als we met een hamer op onze vingers slaan is dat wel te begrijpen maar ons gemopper en geklaag kan ook andere vormen aannemen. In deze preek gaan we aan de hand van Numeri drie vormen van mopperen en klagen behandelen:
  1. vleselijk mopperen (vreselijk mopperen)
  2. jaloers of hoogmoedig mopperen
  3. ongelovig mopperen (ongelofelijk mopperen)


Download MP3

Download de geschreven preek (pdf))

Luister online

Meld een gebroken link

Tradities in opvoeding


Tradities in opvoeding 09-09-2007

Video Informatie


Tradities in opvoeding 09-09-2007Download MP3

Luister online

Meld een gebroken link

Geloof en opvoeding


Geloof en opvoeding 19-08-2007

Video Informatie


Geloof en opvoeding 19-08-2007

Geloof en opvoeding, de n denk dat het vanzelf gaat de ander ziet er enorm tegenop. Opvoeden is niet de meest makkelijke taak in onze maatschappij. Er komt heel veel op onze kinderen af. Hoe kan je hier als ouder mee om gaan? In deze preek worden enkele handvatten gegeven. De preek is niet bedoeld om mensen te bekritiseren of om te zeggen dat het zo en zo moet! Het is meer een kijkje bij een ander in de keuken om zodoende ideen op te doen.

Download MP3

Download de presentatie (ppt)

Luister online

Meld een gebroken link

Hoop


Hoop 17-06-2007

Video Informatie


Hoop 17-06-2007

Waarom hebben sommige mensen een gelukkig leven en andere juist helemaal niet? Waarom zijn sommige mensen rijk en anderen niet? Waarom, .....
Zomaar een paar vragen die je kunt hebben.
Niet noodzakelijk maar als er iets mis gaat of iemand in jou omgeving overkomt iets vervelends, dan kun je je afvragen waar jij of die ander dat aan verdient hebt.
In deze preek gaan we daar dieper op in en zullen we zien dat er hoop is.

Download MP3

Download de presentatie (ppt)

Luister online

Meld een gebroken link

Mediums


Mediums 21-05-2006

Video Informatie


Mediums 21-05-2006

De term 'medium' komt tegenwoordig al vaker terug in gesprekken. Wat is een medium en is het iets van onze tijd? Kunnen Christenen last krijgen als ze met deze zaken bezig zijn? Allemaal vragen die in deze preek behandeld worden.
De preek heeft veel stof doen opwaaien en is een aanrader voor hen die meer over dit fenomeen willen weten.

Download MP3

Download de geschreven preek (pdf)

Luister online

Meld een gebroken link

Wat is de hel?


Wat is de hel? 19-02-2006

Video Informatie


Wat is de hel? 19-02-2006
De hel is een moeilijk onderwerp. Veel Christenen vermijden het onderwerp liever.
Verrassend genoeg was het Jezus die ons het meest over de hel heeft verteld.
Is de hel zoals wij denken? Bestaat de hel nu al? Waar dient de hel voor?
Allemaal vragen die in deze preek behandeld worden.

Download MP3

Download de presentatie (ppt)

Luister online

Meld een gebroken link

Nieuwe hemel en aarde


Nieuwe hemel en aarde 29-05-2005

Video Informatie


Nieuwe hemel en aarde 29-05-2005
In deze preek wordt uitgelegd hoe de toekomst voor de Christenen er uit ziet.
Er wordt uitgelegd wat de hemel inhoud maar ook wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt.

Download MP3

Download de presentatie (ppt)

Luister online

Meld een gebroken link

Vreze des Here


vreze des here

Video Informatie


Vreze des Here 20-02-2005
Wat is dat eigenlijk?
We praten vooral over een liefdevolle God daar hoort vrees eigenlijk niet meer bij...
Of toch wel? In deze preek wordt duidelijk wat die vrees inhoud en wat voor nut het heeft.

Download MP3

Download de bijbehorende bijbelteksten (pdf)

Luister online

Meld een gebroken link