Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Citeerbare Citaten

Apologeet.nl

Citeerbare Citaten

Soms hoor je wel eens een citaat waarvan je dan denkt: “Die wil ik onthouden.” Vervolgens kom je er na een tijdje achter dat je niet meer weet waar de citaat vandaan kwam. Om die reden plaatsen we hier de citaten die we willen onthouden. Gewoon, omdat het leuk is en niet in de laatste plaats goed bruikbaar in discussies.

Als u een citaat vind kunt u deze, samen met de bron, sturen naar Apologeet.nl:
Contact
Let op Apologeet.nl zal de citaten eerst bestuderen voordat ze geplaatst worden

De citaten worden opgedeeld in soorten:


Aforismen

Theologie

Tegenstellingen

DiversenAforismen

Citaat van Stephen Hawking:

Er is geen hemel of leven na de dood [...] dat zijn sprookjes voor mensen die bang zijn voor het donker

Stephen Hawking. (Vertaling: Jurgen Hofmann)
Interview: There is no Heaven
Youtube
(Vertaling: Jurgen Hofmann)

Reaktie van John Lennox:

Atheïsme is een sprookje voor mensen die bang zijn voor het licht...

John Lennox, wiskundige & wetenschapsfilosoof, Oxford.
Bron
(Vertaling: Jurgen Hofmann) 

Conrad Gempf:

De God van de Joden en Christenen is de enige God die het toestaat dat Zijn volgelingen Hem horen zeggen: "Oh, Oké, jij wint!."

Conrad Gempf, Jesus asked, Grand Rapids: Zondervan, 2003, 109.
(Vertaling: Jurgen Hofmann)


 

 Theologie

Rob Plummer:

Ik vertel mijn studenten om aan de Bijbelse tekst vast te houden zoals een rodeo rijder aan de stier vasthoudt. Ik waarschuw ze ook dat de enige personen in de rodeo ring die niet op een stier zitten de clowns zijn.

Rob Plummer, May 18, 2010.
Bron
(Vertaling: Jurgen Hofmann)


 

Robert H. Stein:

Als men zegt dat een gouden kroon niet uniek is omdat het zelfde goud ook gevonden kan worden in een berg om de hoek vergeet men het feit dat het goud in de berg verspreid ligt en besmeurt met modder, rotsen en vegetatie is. Er is een genie voor nodig om het goud te zoeken en dan te verwijderen uit de modder, rotsen en vegetatie om er vervolgens een meesterwerk van te maken. Op een vergelijkbare manier was Jezus een genie toen hij een selectie maakte tussen hetgeen dat essentieel was en dat wat bij de 'berg van geboden' hoorde

Robert H. Stein, The Method and Message of Jesus' Teachings, Philadelphia: Westminster, 1978, p.110.
(Vertaling: Jurgen Hofmann)


 

De atheïst G. Richard Bozarth, in de American Atheist van febr. 1978.:

Het christendom heeft bestreden, bestrijdt nog steeds en zal tot het bittere einde blijven bestrijden de wetenschap over evolutie, omdat evolutie volkomen en definitief de enige reden vernietigt waarom Jezus’ aardse leven verondersteld was nodig te zijn. Vernietig Adam en Eva en de zondeval, en in de puinhopen zul je de betreurde resten van de Zoon van God vinden. Je neemt de betekenis van Zijn dood weg. Als Jezus niet de verlosser was die voor onze zonden stierf—en dat is wat evolutie betekent—dan is christendom zonder enige betekenis.

G. Richard Bozarth, 'the Meaning of Evolution' in American Atheist, vol 20. no.2, Feb. 1978, pp 19, 30.
(Vertaling: Rinus Kiel)


 

 


Tegenstellingen

Prolife:

Alleen God kan beslissen over leven en dood... Daarom is abortus een vreselijke zonde. Je beëindigt niet alleen een leven, maar je zet jezelf boven God; desalniettemin, mensen bepalen wie mag leven en wie moet sterven...

Mother Teresa

Doig, D., Mother Teresa: Her People and Her Work Calcutta (India): HarperCollins Publishers, 1976, p.162.
(Vertaling: Jurgen Hofmann)

Pro-abortion:

Alle nieuwgeboren kinderen zouden eerst op genetische kwaliteiten getest moeten worden voordat ze mens genoemd mogen worden. Als ze de in tests falen verspelen ze het recht om te leven.

Nobel prize-winner, Francis Crick
(Vertaling: Jurgen Hofmann)


 


 


Diversen

10 geboden van de evolutionist:

10 geboden van de evolutionist
  1. Ik ben de theorie die u uit de kerk geleid heb. U zult geen andere overwegen.
  2. U zult geen oude overlevering aannemen als alternatieve verklaring van hetgeen boven in de hemel, onder in de aarde of in de wateren is.
  3. U zult de evolutietheorie niet ondergraven, want ik ben een jaloerse god die u dan uw carrièreperspectief zal ontnemen. Maar ik geef prijzen en subsidies aan de duizenden die mij liefhebben en mijn oorsprongstheorie omarmen.
  4. Gedenk de universiteit zodat u die heiligt. Onafgebroken zult u data achterhouden en geschoond publiceren, maar de zevende hemel is uw promotie. Want in miljarden jaren heb ik de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en mijn inzicht gaf ik aan de professoren. Daarom zegende ik de universiteit en heiligde die.
  5. Eer uw promotor en professor opdat uw dagen op de universiteit verlengd worden.
  6. U zult hun werk niet falsificeren.
  7. U zult geen met hun werk conflicterende data publiceren.
  8. U zult geen paradoxen aantonen.
  9. U zult niet protesteren tegen peer reviewers.
  10. U zult niet refereren aan vulkanische oorsprong van zoutformaties, mariene oorsprong van Coconino zandsteen, magnetische omkeringen binnen de tijd dat één basaltuitvloeiing stolt, catastrofale waterstromingen onder ijs als magistrale afsluiting van de zondvloed, fossiele boomstammen door meerdere aardlagen, C14 dat voorkomt in steenkool, dino-fossielen die uit zogenaamde ijstijdafzettingen worden opgevist, levende dino’s zoals de comodovaraan, afwijkingen in het fossielenarchief, missende erosiepatronen tussen aardlagen, noch aan iets dat voortkomt uit degelijk creationistisch werk.

Stef Heerema, Sept. 20, 2016.


 

~ Dr. Seuss

Tenzij iemand zoals jij er heel veel om geeft, wordt er niets verbeterd. Helemaal niets.

Theodor Seuss Geisel, Dr. Seuss, The Lorax.
(Vertaling: Jurgen Hofmann, 2019)