Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Verliest de Kerk haar geloofwaardigheid?

Apologeet.nl

Verliest de Kerk haar geloofwaardigheid?

Ja, je hebt het goed gehoord. Ik maak me zorgen over de geloofwaardigheid van de kerk en daarmee over de boodschap die de kerken zouden moeten prediken.

Voordat ik verder ga, zou ik willen zeggen dat, als ik het over christenen en de kerk heb, ik vaak zal spreken over ‘we’ en ‘ons’. Dit is, omdat ik geloof dat we de kerk niet in partities kunnen verdelen zoals je doet met je harde schijf in je computer. De christelijke kerk is het lichaam van Christus. Het maakt niet uit wat voor kerk u bezoekt, als u belijdt dat Jezus Christus de Heer is, dat Hij stierf en weer opstond op de derde dag, dat Hij de enige weg naar God de Vader is, en dat Hij de Enige is door wie we vergeven kunnen worden, dan maakt je deel uit van de universele of katholieke kerk. Let op, katholiek betekent ‘universeel’, dus we hebben het hier niet over de rooms-katholieke kerk. Dus nogmaals, ik weiger afstand te nemen van mijn broeders en zusters in Christus! En dus praat ik over ‘we’ en ‘ons’.

Verder moet je weten dat ik lang getwijfeld heb of ik dit filmpje wel moest maken. Dat heeft niet zo zeer met de boodschap te maken, maar veel meer met mijn positie als zendeling. Als zendeling zit je toch in een soort glazen huis – je wordt van alle kanten bekeken èn gemeten. Dikke kans dat een deel van onze achterban zich mogelijk niet kan vinden in deze boodschap. Een boodschap die overigens mijn gevoelens verwoorden en dus zeker niet de absolute waarheid pretendeert te zijn. Er is dus een kans is dat sommige er misschien aanstoot aan nemen. Dat zou ik jammer vinden, omdat ik geloof, dat we, ondanks verschillende opvattingen, als lichaam van Christus bij elkaar horen. Als je last hebt van je kleine teen kun je hem afhakken, maar het is beter om eens te kijken wat er achter zit. Misschien is het geen ontsteking, maar ligt het wel aan iets anders.

Hoe dan ook, in juli 2020 zei ik al dat christenen zich veel te snel verbergen. Ik had het idee dat velen van ons de boodschap vergaten waren dat zij, die in Christus zijn, zich geen zorgen hoeven te maken of bang hoeven te zijn. We hebben in het verleden voorbeelden gezien van moedige christenen die opkwamen voor dat wat juist is. Ze bleven achter in steden om voor zieken en de doden te zorgen, vaak met het risico hun eigen leven te verliezen. Ze leefden naar Gods woord. Ze deden werkelijk wat ze predikten. Net als Jezus, die melaatsen aanraakte en at met zondaars.

Maar nu zijn we aangekomen in september 2020. Het virus is politiek geworden, of misschien was het virus dat al vanaf het begin, dat mag u zelf bedenken. Nieuwe wetenschappelijke bevindingen – al in februari 2020 bekend – laten zien dat dit virus lang niet zo dodelijk is als velen vreesden. Ja, het kan een akelig baasje zijn, maar dan vooral voor ouderen en degenen die al een gezondheidsprobleem hebben. Voor het overgrote deel van de bevolking variëren de klachten tussen geen symptomen, een druipende neus tot een behoorlijke griepachtige aanval.

Dus wat doen we met bijeenkomsten van de kerk? Hebben we ooit de deuren gesloten vanwege een ernstige griepepidemie, zoals die in 2017/2018? Hebben we ons er ooit van laten weerhouden om Gods glorie te zingen, omdat er misschien een Piet of Klara met een druipende neus bij zat? Maar nu gedragen we ons als bange puppy’s, bang om gebeten te worden door de grote honden.

Maar wie zijn de grote honden?

 • De regering;
 • de mensen die zeggen dat je een idioot bent als je zegt dat je niet bang bent;
 • de mensen die liever thuis blijven dan naar de kerk gaan, omdat ze een getuige voor de wereld willen zijn;
 • de weldoeners, de mensen die willen dat je gelooft dat ze het “niet voor zichzelf, maar voor de ander doen!”;
 • de opgeleide mensen die zich niet kunnen voorstellen dat de media of de regering deze hele epidemie disproportioneel groot opblazen;
 • de goed opgeleide mensen die alles van de epidemie weten, en als je ze hoort praten, is het alsof je naar de reguliere nieuwsuitzendingen luistert. Ja, sommigen van hen weten zoveel en worden beschouwd als de intelligente broeders in de kerk. Toch herhalen ze informatie die nog februari stamt. En als je ze confronteert met meer actuele informatie, zeggen ze dat ze dat nog niet eerder hebben gehoord.

Wie is de grote hond?

Om even wat zaken in perspectief te plaatsen noem ik de Nederlandse cijfers van de afgelopen jaren tijdens de griepseizoenen:i

 • 2014/2015 Duur griepepidemie 21 weken. Oversterfte 8.600
 • 2015/2016 Duur griepepidemie 11 weken. Oversterfte 3.900
 • 2016/2017 Duur griepepidemie 18 weken. Oversterfte 7.503
 • 2017/2018 Duur griepepidemie 15 weken. Oversterfte 9.444
 • 2018/2019 Duur griepepidemie 12 weken Oversterfte 3.124
 • 2019/2020 Duur griepepidemie 2 weken. Oversterfte 404 (Corona-sterfgevallen 6.200)

Ik zie kerken die zorgen dat alle adviezen die de regering geeft opgevolgd worden. Het opvolgen van advies is oké. Maar wacht eens even! Nee, we gaan nog meer doen dan dat, want we willen een voorbeeld zijn voor de buurt. Pardon? Welk voorbeeld is dat? Is het om iedereen te laten zien hoe gehoorzaam je bent tegenover de overheid, of tegenover de media. Hoe gevoelig je bent voor kritiek? Of laten we de mensen zien dat het oké is om heel erg bang te zijn. Is het normaal dat iemand, die me 2,5 jaar niet zag, me omhelsde en een opmerking kreeg van een broeder die hem zei dat niet te doen voor het kerkgebouw. De broeder die me omhelsde, deed dat overigens af met de opmerking: “Ach, ff een Grapperhaussie.” Wie volgen we? Willen we ècht roomser zijn dan de paus? Of volgen we Jezus… Weet je wel, Degene die het nog steeds waard is om geprezen te worden.

Ik geloof dat dit meer is dan een louter natuurlijke gebeurtenis. Begrijp me niet verkeerd! Ik weet dat het virus echt is! Maar in het Westen zijn we geneigd de heerser van de duisternis te vergeten. Satan is er als de kippen bij om dit soort situaties te gebruiken in zijn eigen voordeel. Voordat ik daarop inga, vertel ik u wat ik denk dat er in de toekomst gaat gebeuren.

In de afgelopen 60 jaar hebben we periodes gezien waarin mensen minder gemotiveerd waren om naar de kerk te gaan. Elke keer dat dit gebeurde, analyseerden we het enkele jaren later. Conclusies waren snel getrokken. Het komt door de muziek, de preken waren niet praktisch genoeg, of mensen zijn teleurgesteld, enzovoort.

Ik denk dat we over tien jaar hetzelfde zullen doen. Niet veel eerder. Volgend jaar zijn de gevoelens en emoties over deze epidemie nog steeds te vers. Nee, na ongeveer tien jaar vragen we ons waarschijnlijk af wat er is gebeurd. Ons antwoord is misschien één van verbazing en verbijstering. “Maar, we hadden zulke mooie en professionele live-streams en we hebben elkaar aangemoedigd met Zoom-bijeenkomsten. Ja, we dronken thee en koffie met elkaar tijdens deze geweldige Zoom-bijeenkomsten!”

Ja, maar ondanks dit alles is de boodschap duidelijk. We hebben geen vertrouwen in onze eigen woorden als we zeggen dat er in Christus geen angst is. In Christus staan we sterk. “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid” (2 Timoteüs 1: 7).

 • Tjonge! Wat waren we bang!
 • Nee, geen kracht in onze samenkomsten te vinden, geen gezang, geen verhoging van de naam van de Heer.
 • Ja, we hadden wel lief. We hielden er vooral van om emotionele en onsamenhangende regels te gehoorzamen, die overigens geen regels, maar adviezen waren.
 • En ten slotte verloren we onze bezonnenheid of ‘gezonde verstand’ zoals de Engelse vertaling luidt. We geloofden alle propaganda op televisie. We geloofden de angst zaaiende koppen in de kranten. En we waren er ook snel bij om te zeggen dat alle andere geluiden, zelfs die afkomstig waren vanuit professionele hoek, de geluiden waren van complot gekkies. Waarom? Omdat we wilden geloven dat de overheid eerlijk is. We wilden geloven dat onze ministers niet bang zijn om toe te geven dat ze fouten hebben gemaakt. En omdat onze ministers zo buitengewoon eerlijk zijn, zijn we eerder geneigd te geloven dat alle doktoren, virologen, biologen en alle andere ‘logen’ in feite niets meer te vertellen hadden dan onzin.

En met dit laatste punt hebben we in feite ook het idee laten varen dat we in een gevallen wereld leven. Hoe kunnen we anders onze onbeperkte vertrouwen in onze leiders, nieuwszenders en kranten verklaren?

Maar goed, terug naar de geestelijk kant van deze gebeurtenis. Zoals ik al zei het virus is echt, en het kan een akelige klier zijn. In het begin was de paniek, veroorzaakt door dit virus, nog wel logisch. We wisten niet wat ons te wachten stond. Het virus is een mutant van het oude SARS-CoV-1 uit 2003. Die van 2003 had een sterftecijfer of ‘besmetting sterftecijfer’ (‘infection fatality rate’ in het Engels, of wel IFR) van ongeveer 9%. Nu, negen maanden later, zijn we nog steeds bang. Maar nu kunnen we ons niet langer verschuilen achter onwetendheid. Nu weten we wat er aan de hand is… Tenminste als je je onderzoek doet en als je niet alleen afgaat op de reguliere media. In februari dachten sommige experts nog dat Covid-19 een gemiddeld sterftecijfer had van ongeveer 3%.ii Sindsdien is dit cijfer gedaald tot gemiddeld 0,26%iii en voor mensen onder de 70 jaar zeggen sommigen zelfs dat dit ongeveer 0,04% is.iv Let op, we hebben het hier over het beroemde IFR getal. Dat wil zeggen dat van alle besmettingen het aantal doden ergens tussen de 0,26 en 0,04% ligt.

Dus wat weerhoudt ons ervan om weer bij elkaar te komen? Wat weerhoudt ons ervan Gods lof te zingen, naar Zijn woord te luisteren en echte gemeenschap te hebben! Ik geloof dat satan helemaal in een deuk ligt van het lachen. Prachtig om al die machteloze christenen te zien. Hoe langer hij de tijd van angst kan verlengen, hoe beter het is voor zijn werk… De kerk van Christus vernietigen.

Maak je geen zorgen, Satan zal er niet in slagen. Als Christus naar deze aarde terugkeert, zal Hij Zijn kerk, Zijn bruid, vinden. Ik zeg niet dat ik denk dat Jezus volgend jaar al terugkomt! Nee, ik heb geen idee wanneer Jezus zal terugkeren. Jezus zei ons dat we er gewoon altijd klaar voor moesten zijn. Ik geloof echter dat de kerk, het lichaam van Christus, periodes van reiniging doormaakt. Als ik zeg dat Satan niet zal slagen, bedoel ik dat het echte lichaam van Christus zal blijven bestaan. Paulus zegt dat mensen in de laatste dagen vooral zichzelf zullen liefhebben, en “Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God.” 2 Timoteüs 3: 5 (basisbijbel)

Hoorde je dat laatste? “…maar ze geloven niet werkelijk in God.” En wat mij zorgen baart, is wat Paulus een beetje verder zegt: “Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden” Timoteüs 3: 9 (basisbijbel). Is dit hoe mensen naar de kerk zullen kijken? Zullen ze ons getuigenis als onzin beschouwen? Ik hoop het niet en het is ook niet wat Paulus bedoeld. Paulus heeft het over een bepaalde groep kerkgangers in Timoteüs’ tijd die er immorele ideeën op na hielden. Over het algemeen zien we dat vandaag niet vaak meer gebeuren. Veel van de hedendaagse mensen die de kerk verlaten en daarmee vaak het geloof – ik geef toe dat sommigen het geloof behouden, maar de meesten niet — zullen dat doen met mooie woorden. Ze houden vaak vast aan een vorm van uiterlijke godsdienstigheid. Dit zijn de zogenaamde ‘christenen’ die met hun daden en ideeën het beeld van de echte kerk bezoedelen. Zelfs al is het voor iedereen duidelijk, ze zullen altijd wel een paar mensen vinden die graag naar ze luisteren.

Zoals je misschien hoort, behandel ik uiterlijke en rationele zaken in één adem met het geestelijke. De aanval van de boze zal zelden zonder een tastbare gebeurtenis plaats vinden. Satan is de vader van de leugen.v Hij zal er alles aan doen om onwetendheid in stand te houden. Hoe meer mensen wegblijven, hoe meer mensen boos zijn over de situatie, hoe meer mensen er in angst leven, hoe beter het is voor zijn zaak. Mijn verlangen is dat we samen, als gemeente van Christus, op zien naar Hem van wie we alles mogen verwachten. De crisis waar we nu in zitten is echt niet zo heel groot. Het is niets vergeleken bij de crisis die onze broeders en zusters in het verleden hebben mee gemaakt, of die velen van hen nu in andere landen mee maken. Hoe hielden en houden zij het vol? Ze hebben geleerd om met blijdschap de toekomst tegemoet te zien. Ook wij mogen uitzien naar Jezus die in openbaringen zegt: “IK BEN de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Het is heerlijk voor de mensen als ze leven zoals Ik het wil. Want zij mogen eten van de levensboom. Zij mogen door de poorten de stad binnengaan” Openbaringen 22: 13-14 (basisbijbel).

Kunnen we alsjeblieft weer normaal doen?

 • Terug naar die tijd dat we gewoon doorgingen met het aanbidden van God, zelfs toen we in het griepseizoen zaten.
 • De tijd dat mensen gewoon hun gezond verstand gebruikten en thuis bleven als ze ziek waren.
 • De tijd dat je iemand even vertelde dat je hem of haar niet met een kus wilde begroeten omdat je verkouden was.
 • De tijd dat wij als christenen massaal een broer of zus vergezelden als ze een sterfgeval hadden te betreuren.
 • De tijd dat christenen hun zieke broeders en zusters gewoon even bezochten.
 • De tijd dat we elkaar normaal begroetten met een handdruk, omdat we erop vertrouwden dat de ander zijn of haar handen gewassen had nadat ze naar het toilet waren geweest.
 • En tot slot, kunnen we alstublieft teruggaan naar de tijd dat we èchte getuigen waren. Getuigen van het krachtige evangelie zoals onderwezen in de Bijbel. Het zou toch mooi zijn om onze naasten de liefde van Jezus te laten zien door middel van èchte sociale interactie, net zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Eindnoten:

i RIVM, Monitoring sterftecijfers Nederland, 10 September 2020, Website accessed on 16 September 2020, https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland.

ii Borger, P. The Corona crisis was expected, but nothing was done, 21 March 2020, Website accessed on 21 September 2020, https://www.apologeet.nl/en/corona_was_expected/.
Borger, P., A SARS-like Coronavirus was Expected, but nothing was done to be Prepared, 29 April 2020, Website accessed on 25 September 2020, https://www.researchgate.net/publication/341120750_A_SARS-like_Coronavirus_was_Expected_but_nothing_was_done_to_be_Prepared.

iii Sanchez, F., CDC: Coronavirus Fatality Rate 0.26%, 8-15x Lower than Estimates, 27 May 2020, Website accessed on 15 September 2020, http://www.fccoop.org/?p=10552.
Mora, E., Doctor to Senators: Coronavirus Fatality Rate 10 to 40x Lower than Estimates that Led to Lockdowns,7 May 2020, Website accessed on 15 September 2020, https://www.breitbart.com/politics/2020/05/07/doctor-to-senators-coronavirus-fatality-rate-10-to-40x-lower-than-estimates-that-led-to-lockdowns/).

iv Ioannidis, J. P.A., The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, 13 May 2020, Websites accessed on 15 September 2020, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v2.full.pdf,
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3).

v Johannes 8: 44 “Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.” (Statenvertaling).