Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Doden voor God

Apologeet.nl

Doden voor God

Zou u doden als God het vroeg?

Killing for God? De afbeelding rechts kwam ik laatst op het internet tegen. De vertaling is als volgt:
“Ik zeg, vraag aan een fundamentalist ‘zou u mij doden als god het u opdraagt?’. Ze zullen de vraag altijd proberen te ontwijken. Het zet hun geloof op tegen de moraliteit die ieder mens diep van binnen kent. Ze worden in een oncomfortabele positie geduwd waarin ze, ofwel moet zeggen dat ze je inderdaad zouden doden als god het opdraagt, wat ze dus tot een sociopaat maakt, ofwel moeten toegeven dat ze enig gevoel voor moraliteit hebben die los staat van hun religie.”

Wat kun je hier als christen nu op antwoorden? Het lijkt moeilijker dan dat het is.

Het antwoord

Zou u iemand doden als God het aan u zou vragen? Nee, is het enige goede antwoord. Het enige oncomfortabele aan dit antwoord is de vraag. De vraag suggereert namelijk dat de God van de Bijbel dit te pas en te onpas zou kunnen vragen. De vraagstelling verraad een gebrekkige kennis van de Bijbelse God en een gebrekkig overzicht van Gods heilsplan. Als iemand beweerd dat God hem heeft opgedragen iemand te doden kunnen we er zeker van zijn dat we niet te maken hebben met de God van de Bijbel. De God van de Bijbel draagt ons namelijk op om anderen lief te hebben als onszelf:
Mattheüs 22: 37-40 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.
Hij draagt ons op te getuigen van redding en het principe van Gods koninkrijk uit te leven door vrede te stichten, rechtvaardigheid na te jagen, te vertroosten, lief te hebben enzovoorts (Mattheüs 5).

De vraag is onjuist en hoeft eigenlijk niet eens mee ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord te worden. De God van de Bijbel zal een dergelijk vraag niet eens stellen. Meent iemand deze vraag toch gehad te hebben, dan kunnen we er zeker van zijn dat deze persoon ofwel in de war is, of voor een dilemma staat waarin hij/zij moet kiezen tussen twee kwaden en daarbij denkt dat God het heeft bedacht (bijvoorbeeld in een geweldsituatie), of de stem komt van een andere identiteit die zich voordoet als de Bijbelse God.

 

 

Gerelateerd onderwerp: De doodstraf