Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Kerken zitten vol hypocrieten

Apologeet.nl

Kerken zitten vol hypocrieten

Definitie van hypocriet volgens het Merriam-Webster woordenboek:

1: een persoon die een valse schijn van deugd of religie aandoet.

2: een persoon die handelt in strijd met zijn of haar uitgesproken overtuigingen of gevoelens.

Ja, ik ben er zeker van dat er veel hypocrieten in en buiten de kerk zijn. De Bijbel noemt hypocrisie een zonde. Hypocrisie kan twee vormen aannemen: die van het belijden in iets te geloven en vervolgens te handelen op een manier die in strijd is met die overtuiging, en die van neerkijken op anderen ook al zijn we zelf net zo gebrekkig.

Iemand die door Jezus is vergeven, zal beseffen dat hij die ook écht nodig had. Ze weten dat ze niet zo op Christus lijken als ze willen zijn. Fouten maken is echter menselijk. Toch is hypocrisie niet hetzelfde als een standpunt tegen de zonde innemen. Het is bijvoorbeeld niet hypocriet om te zeggen dat het slaan van je vrouw of dronkenschap een zonde is, maar niet als degene die deze dingen onderwijst, zegt zelf elk weekend dronken wordt en doordeweeks zijn vrouw slaat — dat zou hypocrisie zijn. Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen” Mattheüs 7: 3-5 (HSV).

Als kinderen van God worden christenen geroepen om naar heiligheid te streven: “Wees heilig, want ik ben heilig” 1 Petrus 1:16 (HSV). Christenen moeten “een afkeer van het kwade” hebben en vasthouden “aan het goede” Romeinen 12: 9 (HSV). Christenen zouden nooit moeten overwegen zonde te aanvaarden, vooral niet in hun eigen leven. Een christen moet trouw zijn aan zijn of haar overtuiging over wie hij of zij in Christus is.

Toch maken we allemaal fouten, maar wees eerlijk. Het lijkt een grotere hypocrisie om zonder enige aandacht voor God te leven en tegelijkertijd te verwachten dat mensen in de kerken altijd vergevingsgezind, vriendelijk en eerlijk zijn, en te verwachten dat ze uiteindelijk een christelijke begrafenis voor je organiseren als je sterft.

Als je wilt dat anderen eerlijk zijn, moet je eerst naar jezelf kijken. Bent u zonder zonde? Ik denk het niet, niemand is dat. Als je dat accepteert, ben je een stap dichter bij redding. Dus als je hypocrisie écht haat, stop er dan zelf ook mee en vraag Jezus om vergeving. De profeet Joël, en later ook de apostel Paulus, zeiden: “Iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered” (Joël 2:32; Romeinen 10:13 basisbijbel).