Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Het christendom is alleen maar een kruk voor zwakke mensen

Apologeet.nl

Het christendom is alleen maar een kruk voor zwakke mensen

Dit is wat ik dacht over het christendom voordat ik christen werd. Wat een stelletje losers. Ze hebben een onzichtbare vriend nodig, een onzichtbare vader om hen te troosten in deze harde wereld!

Nu, als ik terugkijk op die tijd, ben ik slechts gedeeltelijk van gedachten veranderd. Ik zal even uitleggen wat ik bedoel.

Ten eerste, zou je moeten begrijpen waarom we Jezus nodig hebben. De bijbel zegt: “Niemand leeft zoals God het wil, helemaal niemand. Niemand is verstandig. Niemand verlangt werkelijk naar God” Romeinen 3: 10-11 (basisbijbel). Het punt is dat we God eigenlijk de rug hebben toegekeerd. Dat zet je wel aan het denken, toch? Wat zou Gods mening over ons zijn?

Laten we eens onderzoeken hoe God naar ons kijkt. De bijbel geeft ons een interessant verhaal waarin Jezus iets uitlegt over onze situatie. Jezus had de gewoonte om te gaan met mensen die als verschoppelingen werden gezien. Sommigen noemden deze mensen zelfs ‘zondaars’, recht in hun gezicht. De religieuze leiders geloofden niet wie Jezus was. Ze konden gewoon niet geloven dat een man van God zou eten met slechte mensen zoals belastinginners en andere zondaars. Ze vroegen Jezus’ discipelen waarom Hij dat deed (Matteüs 9:11). Voordat de discipelen een antwoord konden geven, zei Jezus het volgende: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars” Mattheüs 9: 12-13 (hsv).

Met andere woorden: God kijkt naar ons alsof we ziek zijn. We hebben een ziekte en iedereen is ermee besmet. Wat heb je nodig als je ziek bent. Ja, slaap en een dokter … Ik hou van slapen, maar slapen is niet de remedie, Jezus wel! Alleen Hij kan ons genezen, er is geen dokter op deze wereld die ons kan helpen, behalve Hij. In dit opzicht denk ik dus dat we zwak zijn. Maar niet alleen christenen zijn zwak. Nee, dat is nu juist verandert in mijn gedachten toen ik gelovig werd. Nu weet ik dat christenen degenen zijn die juist toegeven dat ze gered moeten worden. We zijn allemaal zondaars en we hebben allemaal een Redder nodig. Jesaja schreef: “Maar Hij heeft ónze ziekten op zich genomen en ónze pijn weggedragen. Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen, omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten” Jesaja 53: 4-5 (basisbijbel).

Weet je, toen ik dacht dat christenen watjes waren, die een pappie in de lucht nodig hadden, ging ik er eigenlijk van uit dat alle christenen domme, ongeschoolde, zielige, depressieve mensen waren die geen plezier in het leven hadden. Je weet wel, van die mensen die lid worden van een club — in dit geval de kerk — in een wanhopige poging om vrienden te maken. Nu weet ik dat dit gewoon niet waar is. Christenen zijn gewone mensen met elke sociale achtergrond. Sommigen zijn verlegen, sommigen zijn dapper, sommigen introvert, anderen extravert. Sommige zijn sterk en andere moeten in een rolstoel rondrijden. Sommigen praten te veel, sommigen zouden wat meer kunnen zeggen. Sommige zijn trendy, andere niet. Toch hebben ze allemaal één ding gemeen. Ze weten allemaal dat ze een Redder nodig hebben.

En hoe zit het met u? Hoe stoer bent u? Ik zal Johannes’ eerste brief citeren:

“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons” 1 Johannes 1: 8-10 (het Boek).