Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

De bijbel spreekt zichzelf toch tegen?

Apologeet.nl

De bijbel spreekt zichzelf toch tegen?

De Bijbel zit vol tegenstrijdigheden, toch? Toch geloven die gekke christenen dat dit geen probleem is!

Introductie

Ik werd rond 1995 christen en heb sindsdien de Bijbel bestudeerd. Zeggen dat ik nooit iets vreemds heb gevonden, zou een leugen zijn. Soms las ik dingen die ik niet begreep of dingen die andere zaken leken tegen te spreken.

Praat nu eens met iemand die zegt sceptisch te zijn over de Bijbel. U zult waarschijnlijk te horen krijgen dat de bijbel zichzelf tegenspreekt. Nee, nog beter. Er zal je verteld worden dat het zichzelf HONDERDEN KEREN tegenspreekt! Dit is een claim die velen als vanzelfsprekend beschouwen. Als je echter om een voorbeeld vraagt, zeggen ze misschien zoiets als: “Er zijn er ZOVEEL! Ik weet niet eens waar ik moet beginnen!” En als resultaat is dat je geen enkel voorbeeld krijgt.

Maar dit is toch vreemd? Ik bedoel, veel christenen lezen hun bijbel zonder dat ze tegenstrijdigheden tegenkomen! Geen zorgen, ik zal je helpen ze te ontdekken. Maar voordat we dat doen, zal ik je enkele goede regels geven over hoe je de Bijbel, of andere oude literatuur, moet lezen.

Regel # 1 Context

Probeer de informatie rondom een tekst te achterhalen. Wie heeft de verklaring afgelegd; wanneer zeiden ze het; tegen wie hebben ze het gezegd; Enz. Dit soort informatie is nodig om erachter te komen of er met één of met meerdere personen gesproken wordt. Je zult ontdekken dat de ene situatie misschien niet hetzelfde is als in een andere tekst.

Regel # 2 De context van een Bijbelvers.

Dit is eigenlijk regel # 1a.

De krenten uit de pap vissen halen is iets wat mensen graag doen. Je kunt niet zomaar een vers pakken en het met een willekeurige andere vergelijken. Voordat je het weet laat Jezus met Zijn woorden een moord promoten:

Marcus 12: 7a “Dit is de erfgenaam; Kom, laten we hem doden, en de erfenis zal van ons zijn.”

Als je het hele hoofdstuk leest, zul je ontdekken dat Jezus een verhaal vertelt. Het is één van de slechteriken in het verhaal die deze daad voorstelt. Dus, hoewel deze woorden uit Jezus’ mond komen, spreekt hij niet namens Zichzelf. Hij vertelt zijn luisteraars wat de persoon in het verhaal zei.

Dus je moet je realiseren dat schrijvers, en ja dit geldt ook voor schrijvers uit de oudheid, zaken in een grotere context plaatsen. Verzen horen bij hoofdstukken en hoofdstukken bij volledige werken. De Bijbel is geen opsomming van grappige of scherpe uitspraken. De Bijbel is in een bepaalde tijd geschreven, wat betekent dat elk verhaal deel uitmaakt van een groter verhaal dat we nodig hebben om de hele context te snappen.

Regel # 3 Een tegenstelling moet gebaseerd zijn op dat wat in de tekst IS gezegd.

Stel dat u een tegenstrijdigheid in de Bijbel vindt. Is het een echte? Het moet gebaseerd zijn op wat er wordt gezegd, niet op dat wat we aannemen van dat wat niet gezegd is.

Als ik je vertel dat mijn vrouw werd gebeld, terwijl ik op de bank zat, krijg je misschien een plaatje in je hoofd van mij, terwijl ik naast haar zit. Nu zegt mijn vrouw tegen de persoon aan de telefoon dat ik niet bij haar ben. Liegt ze? Ze is misschien blind of erg slaperig. Nee, geen van deze. Ik zat inderdaad op de bank, maar niet in dezelfde kamer. Uitgaande van dat wat niet wordt gezegd, is een riskante bezigheid.

Ook bevat de bijbel maar een beperkt aantal pagina’s en soms laten de auteurs dus details weg. Details waarvan we zouden willen dat we ze wisten. Soms vullen we die missende dingen zelf in. Een tegenstrijdigheid die hier uit voortkomt is niet geldig.

Ik ben blij dat dit een bekende regel is bij de rechtbank.

Regel # 4 Literaire genre

Delen van de Bijbel zijn historische verhalen en vertellen je wat er op een bepaalde plaats en tijd is gebeurd. Andere stukken zijn geschreven als liederen die bedoeld zijn om te worden gezongen. Er zijn delen met de woorden van God die Hij tot Zijn profeten sprak, en er zijn leringen van het volk van God zonder dat de woorden van God opgeschreven zijn. We hebben zelfs enkele passages die ons vertellen wat Satan deed en zei.

Het genre van wat je leest, maakt deel uit van de context. Je kunt historische verslagen niet hetzelfde behandelen als een illustratieve gelijkenis. Dit is net zo onverstandig als zeggen dat de poëziepassages als wet moeten worden behandeld.

Om een passage op de juiste manier te begrijpen, moet je vragen hoe de auteur wilde dat het gelezen zou worden.

Regel # 5 De Bijbel is het woord van God, maar niet alles wordt door God gezegd.

Zo spreekt de HEER …” is niet de standaard van de Bijbel. Het is waar dat Gods woorden overal in de Bijbel te vinden zijn, maar vaak vinden we ook de woorden van mensen.

Ik ben een transcript aan het schrijven voor deze video, waardoor het geschreven stuk vooral mijn woorden bevat. In de Bijbel vindt je verhalen over mensen die verkeerde dingen doen en zeggen. God grijpt niet elke keer in door ons te vertellen dat deze of die kerel het verkeerd heeft gedaan. Zoiets als: “Hé, heb je gezien wat Saul deed? Haal het niet in je hoofd om hetzelfde te doen!”

God heeft die verhalen intact gelaten, zodat we ervan zouden kunnen leren. Het is niet dat de bijbel elke keer zegt “ga en doet u gelijkwijs”. De Bijbel is heel eerlijk als het om mensen gaat. Het laat mensen zien zoals we zijn. Het feit dat de Bijbel iets beschrijft zonder het te veroordelen, wil nog niet zeggen dat het datgene ook voorschrijft te doen. BESCHRIJVING is geen VOORSCHRIFT.

Hoe zit het met deze regels?

Deze regels kunnen je helpen om beter te begrijpen wat de bijbel ons wil leren. Ze zullen je helpen om het algemene verhaal van de Bijbel beter te begrijpen. Je zult ontdekken dat God niet zozeer de Auteur is van een perfect verhaal waarin iedereen nog lang en gelukkig leeft. Het is Gods bedoeling dat je het overkoepelende theologische verhaal van de val en verlossing begrijpt. Het begint met de schepping en al snel laat het zien dat mensen hun eigen weg willen gaan, zonder veel aandacht aan hun Schepper te besteden. Vervolgens kun je door alle boeken heen zien hoe God werkt aan Zijn plan om de wereld te redden. Deze regels kunnen ons helpen een dieper begrip te krijgen van wat het evangelie is. En om uiteindelijk het werk van Jezus Christus de Verlosser te begrijpen.

Oh, ik was vergeten dat ik je belooft had je te helpen om de tegenstrijdigheden in de bijbel te vinden. Het is niet zo moeilijk, negeer de eerder genoemde regels VOLLEDIG. Het zal niet lang duren voordat je allerlei tegenstrijdigheden in de Bijbel tegenkomt, net zoals onze sceptische vrienden op YouTube, Facebook of verjaardagsfeestjes!