Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Genocide in de Bijbel

Apologeet.nl

Genocide in de Bijbel

De Bijbel is zo’n vreselijk boek! Het maakt zelfs melding van genocide. Je moet wel gek zijn om te zeggen dat je dat Boek volgt!

Voordat we deze vraag aanpakken, wil ik graag verwijzen naar mijn kanaal op LBRY. Je vindt de link in de beschrijving. LBRY veroordeelt of wijzigt de inhoud niet en garandeert de vrijheid van meningsuiting. Als je mijn uitnodiging accepteert, ontvang je gratis wat LBC.

Dus God, de Schepper en Gever van leven, heeft ons geschapen! Mensen zijn geschapen naar Zijn beeld en als zodanig zijn we geweldige schepsels. Vreemd genoeg is dit niet genoeg voor ons, en verzetten we ons tegen Hem met opzet. Dit is niet alleen vandaag zichtbaar, maar ook in het verleden. Zelfs in de vorige eeuw hebben we afschuwelijke voorbeelden hiervan gezien.

Dit was de vorige eeuw… maar 1900 tot 2000 was niet de enige tijd in onze menselijke geschiedenis. Veel van de geschiedenis staat in de Bijbel, zelfs de geschiedenis van vóór de geboorte van Jezus.

We dachten dat de wereldoorlogen verschrikkelijk waren, toch? Ja, ze waren verschrikkelijk. De dingen die in die oorlogen zijn gebeurd, zijn moeilijk te bevatten. En wat te denken van de vele gruweldaden in andere jaren. Sommigen menen dat het er op lijkt het erop dat God geen straf heeft gestuurd. Sommigen zouden zelfs zeggen dat Hij niets deed. Ik geloof dat dat toch even anders ligt, maar dat is een ander onderwerp.

Ga nu terug in de tijd. Nee, niet naar de geboortedatum van je hond, maar nog verder… We hebben het over de tijd van de farao’s. Laten we zeggen ongeveer 3400 jaar geleden. De tijd dat Israël uit Egypte werd verlost en het beloofde land binnenging. Het beloofde land, bekend als Kanaän, was volledig verontreinigd met de meest vreselijke dingen die je je kunt voorstellen.

  1. Hetofferen van kinderen was de norm. Ik heb het niet over het snel doden van het kind en dat is dat. Nee, het was gruwelijker dan dat. Laten we het daar nu maar niet over hebben.
  2. De Kanaänitische cultuur was doordrongen met seksuele perversie (op de meest smerige manier die je je kunt voorstellen).
  3. Moord, verkrachting, wreedheid en corruptie waren de norm.

De Kanaänieten waren al gewaarschuwd, maar deden niets om het te veranderen. God gaf ze 400 jaar!

Dit was een van deze momenten waarop we kunnen lezen dat God genoeg had van alle slechtheid. Hij droeg Jozua op om deze goddeloosheid te stoppen. Hij deed dit door te bevelen de mensen te doden en hen als gevolg daarvan naar de hoogste rechtbank te sturen om te worden berecht.

Dit is een voorbeeld van wat we genocide zouden noemen. Deze tijden waren zeldzaam en laten ons zien dat we niet moeten denken dat we voor altijd met God kunnen rommelen. Deze paar voorbeelden in de Bijbel herinneren ons echter ook dat God barmhartigheid toont, zelfs in tijden van oordeel.

  1. Ten eerste verhinderde Gods oordeel dat de natie generatie na generatie werd verontreinigd. Het stopte het voortdurende kwaad doen.
  2. Ten tweede zien we dat God mensen van het oordeel heeft gered, zelfs op het laatste moment. Denk aan de prostituee Rachab in Jozua hoofdstuk 2 en 6. Ze had berouw en hielp Gods volk. Zij en haar gezin werden gespaard. Rachab zou zelfs een voorouder worden van de ultieme Heiland, Jezus Christus.

Rachab had berouw en vertrouwde op God en werd de grote, grote, overgrootmoeder van Jezus die Zelf de grootste redder van mensen in alle tijden is. Mensen die spijt hebben van hun zonde, hun slechte daden, kunnen hun vertrouwen in Hem stellen. Ze zullen weten dat ze met Rachab zullen worden gered!