Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Waarom geloof je de bijbel?

Apologeet.nl

Waarom geloof je de bijbel?

Gekke christen, waarom geloof je wat de bijbel zegt? Het is oud!

Inleiding tot de Bijbel

Ja, de Bijbel is oud! De bijbel is eigenlijk een verzameling van zesenzestig boeken, verdeeld over twee delen. In het jaar 90 v.Chr. waren er al 39 boeken in het Oude Testament opgenomen. De boeken van het Oude Testament zijn onderverdeeld in wetten, poëtische, historische en de grote en kleine profetische boeken.

De andere 27 boeken van de Bijbel zijn tot stand gekomen in de jaren na Jezus ‘opstanding en worden het Nieuwe Testament genoemd. Hoewel ik ‘boeken’ zeg, moet je er rekening mee houden dat ze voornamelijk zijn geschreven als brieven, biografieën en openbaring.

Over het algemeen is men het er algemeen over eens dat de boeken over een periode van 1500 jaar zijn geschreven en er wordt gedacht dat er in totaal 40 verschillende auteurs zijn, allemaal met verschillende achtergronden en situaties.

Verbazingwekkend

Als u de achtergrond een beetje beter kent, kunt u zich de enorme taak voorstellen om deze boeken bij elkaar te brengen.

Probeert het zelf maar eens! Verzamel de geschriften van verschillende auteurs met verscheidenheid aan achtergronden met bijvoorbeeld een tijdspanne van 500 jaar ertussen. Als je zoiets vandaag zou proberen, zul je eindigen met een verzameling tegenstellingen en een grote verscheidenheid aan ideeën.

Het is heel anders met de Bijbel. Behalve enkele kleine discutabele zaken, zijn er geen tegenstellingen in thema en denken. De volgende keer zoom ik in op de zogenaamde tegenstellingen de er zouden zijn.

Het Oude Testament voorzegt het Nieuwe Testament

We vinden veel profetieën in het Oude Testament. Er is veel gezegd over de toekomst en geen van deze voorstellingen had het fout.

Neem Jesaja bijvoorbeeld. Deze profeet leefde rond 700 v.Chr. en sprak al over de Redder die door kruisiging zou sterven. Dit, terwijl kruisiging pas rond 300 v.Chr. werd uitgevonden. Jesaja, en vóór hem, rond 1000 v.Chr., koning David, beschreven beiden het leven van de Redder. Ze schreven over de manier waarop Hij zou sterven, en de omstandigheden waarin dit allemaal zou gebeuren. Ze schreven hoe de Redder verraden zou worden voor 30 zilveren munten. Verder zeiden ze dat mensen zouden gokken om Zijn kleren en dat Hij zou sterven, hangend, tussen twee dieven. Zijn handen, voeten en zij zouden worden doorboord en er zouden geen botten worden gebroken. Ja, hij zou sterven als een crimineel, maar, zeiden ze, hij zou begraven worden in het graf van een rijke man. Ze zeiden ook dat Hij zou sterven voor de overtredingen van anderen en na drie dagen uit het graf zou opstaan!

Overtuigend genoeg?

Ik ben niet opgevoed met het christelijk geloof. Wat zeg ik? Ik wist niet eens hoe ik dingen in de Bijbel moest opzoeken. Hoofdstukken? Verzen? Geen idee. Profeten? Waarschijnlijk een paar oude kerels met lange grijze baarden. Totdat ik een of andere gekke christen uitdaagde. Geef me het bewijs dat de Bijbel nauwkeurig is! Hij kwam aanzetten met de profetische woorden van het Oude Testament. Ik heb je net het voorbeeld gegeven van koning David en de profeet Jesaja.

Deze voorspellingen waren zo gedetailleerd en zo overvloedig aanwezig in de Bijbel, dat ik niet langer kon zeggen dat de Bijbel niets meer is dan een sprookjesboek. Ik realiseerde me dat God de Auteur moest zijn.

De Bijbel is als een plaats delict, een plaats waar een misdrijf is gepleegd. Alleen deze plaats delict is helemaal niet moeilijk voor de onderzoekers, omdat de Auteur zijn vingerafdrukken overal heeft achtergelaten. Criminelen proberen dat te voorkomen. Voor God is dit anders. Hij wil gevonden worden!