Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Hoe weet je dat dat er een God is?

Apologeet.nl

Hoe weet je dat dat er een God is?


Christenen zeggen dat er een God is. Dus vertel me gekke christen, hoe weet je dat?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Christenen geloven dat God Zich op verschillende manieren aan hen heeft geopenbaard.

Natuur

Een manier waarop hij dat deed, was door de natuur. De apostel Paulus zei het volgende in Romeinen 1: 19-20

want wat over God bekend kan zijn, is duidelijk voor hen, omdat God het hen duidelijk heeft gemaakt. Want sinds de schepping van de wereld zijn Gods onzichtbare eigenschappen – zijn eeuwige kracht en goddelijke aard – duidelijk gezien, begrepen vanuit wat er is gemaakt, zodat mensen geen excuus hebben.

Kijk dus goed en lang om je heen! Door de geschiedenis heen hebben mensen de natuur bestudeerd en altijd de eeuwige kracht van God erkend. Bekijk de schilderijen in een museum, kijk naar de wolkenkrabbers over de hele wereld. Luister naar dit bericht op je smartphone of laptop. We erkennen allemaal dat technologie als deze iemand moet hebben die het heeft ontworpen en gemaakt.

Nu is het menselijk lichaam enorm veel complexer. Zelfs de kleinste cellen in de natuur zijn extreem ingewikkeld. Dit alleen al schreeuwt om een ​​ontwerper, een maker.

Spiritualisme

Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd iets te vinden om te aanbidden. Ik zeg niet dat alle religies hetzelfde zijn – ik zal die vraag de volgende keer beantwoorden – maar ik zeg gewoon dat mensen zich bewust zijn van iets of iemand aan wie of waaraan ze loyaliteit verschuldigd zijn.

Moraliteit

Van jongs af aan kennen we allemaal het verschil tussen goed en slecht. Het is niet zo dat dit morele kompas door onze ouders wordt onderwezen. Ja, ouders moeten hun kinderen helpen om hun morele weg in deze wereld te vinden, maar de basis is er al.

De Bijbel zegt dat het God is die ons een geweten heeft gegeven.

Romeinen 2: 14-15

Inderdaad, wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature dingen doen die de wet vereist, zijn ze een wet voor zichzelf, ook al hebben ze de wet niet.

Ze laten zien dat de vereisten van de wet in hun hart zijn geschreven, dat hun geweten ook getuigt, en dat hun gedachten hen soms beschuldigen en soms zelfs verdedigen.

De Bijbel zegt zelfs in Romeinen 1:18 dat er mensen zijn die die kennis of ‘waarheid’ eigenlijk onderdrukken zoals de Bijbel het zegt.

Conclusie

Het is waar dat er geen wetenschappelijke formule is om te bewijzen dat er een God is. Maar het feit dat men zulke vragen stelt, bewijst in feite dat mensen verder denken dan alleen maar simple leven.

Vragen zoals: waarom hebben we lief, waarom hebben we verlangens en waarom geloven we eigenlijk in goed en kwaad, zijn in feite een indirect bewijs dat we meer zijn dan een willekeurig geproduceerde zak chemicaliën. Diep van binnen kunnen we ons bestaan ​​niet accepteren als zijnde zinloos, of uiteindelijk nutteloos.

Deze vragen sporen ons aan om naar mensen zoals Jezus te kijken. Hij claimde veel dingen. Eén van deze dingen was dat Hij God Zelf was die naar de aarde kwam en onder ons leefde.

Laten we ons verstand gebruiken en naar Zijn leven kijken. Zijn beweringen waren gerechtvaardigd.

Ik kan wel van mezelf zeggen dat ik God ben. Bewijs hetm maar, zou je dan terecht zeggen. Nou, dat kan ik niet!

Jezus daarentegen bewees het keer op keer. Lees over Zijn wonderen, Zijn leven in het algemeen en uiteindelijk Zijn voorzegde dood en opstanding.

Ik zou speciale aandacht besteden aan iemand die zei dat Hij zou sterven, maar op de derde dag weer opstond, toch?