Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Wat is zonde eigenlijk?

Apologeet.nl

Wat is zonde eigenlijk?

Gekke christen, je praat altijd over zonde! Wat is het eigenlijk?

Bijbels christendom komt neer op dit hoofdthema:

  1. God heeft ons geschapen, we kwamen tegen Hem in opstand
  2. deze rebellie heeft ons voor altijd van God gescheiden
  3. we moeten worden gered uit deze opstandige staat
  4. we kunnen het niet zelf oplossen
  5. Jezus Christus kwam tussenbeide, offerde Zijn eigen staat van volmaaktheid op, en nam onze onvolmaaktheid op Zich
  6. Vertrouwen in Hem als onze Redder is de enige manier om onszelf te verzoenen met God de Schepper

Dus ja, christenen praten veel over zonde! Zonde is zoiets als het missen van het doel, of met andere woorden: tekortschieten aan Gods vereisten. Zonde is het tegenovergestelde van alles wat juist is en het is meestal een daad van opzettelijke ongehoorzaamheid aan God… Vandaar dat ik in mijn korte samenvatting spreek over rebellie.

De Bijbel legt zonde uit in de volgende termen:

Een last die te zwaar is om te dragen

Een ketting die ons bindt

Als onafwasbaar vuil

Als een schuld die we aan God verschuldigd zijn

Een ziekte zonder de juiste genezing

Ik kom later op deze lijst terug.

Laat me je helpen ontdekken wat zonde nog meer is.

Galaten 5: 19b-21

19 … verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op los leven, 20afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, 21moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen, zullen niet in het Koninkrijk van God komen.”

In de beschrijving van deze video vind je een link naar de hele lijst.

Nou, dat klinkt serieus, nietwaar? En dat komt, omdat dat het ook serieus is!! Onze daden hebben gevolgen. Misschien zijn ze nu niet direct zichtbaar, maar in de toekomst wel. Niemand van ons kan zeggen dat hij of zij onschuldig is. Zelfs als je je maar schuldig maakt aan één van deze bovengenoemde dingen, ben je nog steeds niet perfect genoeg om dicht bij God te komen.

Dit is precies de reden waarom Jezus ons kwam redden. Jezus, de Zoon van God, leefde een volmaakt leven. Hij verdiende het niet te sterven of gestraft te worden. Dat maakte Hem de perfecte persoon om de straf van anderen te dragen. Dat is wat Hij deed. Jezus stierf en nam alle zonden van de wereld met zich mee.

Terug naar de eerste lijst.

Onze zware last kan worden weggenomen

Jezus brak de ketting

Jezus wast het vuil weg

Jezus betaalde de schuld

En tenslotte kan de ziekte, zonde genaamd, door Hem worden genezen.

Het enige wat we kunnen doen is zeggen: Dank u, Heer! Ik zal U vanaf nu volgen.

Een laatste anekdote.

Ik heb jaren in een bakkerij gewerkt. Ik had de verantwoordelijkheid over verschillende bakkers. Eén van hen vergat de oven leeg te halen. Tweehonderd+ broden, helemaal verbrand! De baas was duidelijk boos! Hij brulde terwijl hij de bakkerij in stormde. Wat nu?? Mijn collega was bang en sprong letterlijk de andere ruimte in. Ik stopte mijn baas en zei hem dat het me vreselijk speet. Hij zei: Maar, je hebt niets gedaan!! Nee, hij had gelijk. Ik nam echter de verantwoordelijkheid op me. Later vroeg mijn collega me wat hij moest doen. Ik zei hem weer aan het werk te gaan en te accepteren dat hiermee de kous af was. Hij accepteerde het en zo eindigde deze episode.

Ik weet het, geen anekdote is perfect, maar dit is wat Jezus deed.

Hij nam de verantwoordelijkheid en jij kunt kiezen. Of je zegt:

“Nee, ik ben dapper genoeg om de straf op me te nemen.” Dat betekent dat u alleen voor het oordeel komt te staan, om erachter te komen dat u schuldig bent en de boete op geen enkele manier kunt betalen.

Of u accepteert het aanbod van Jezus en u bent veilig wanneer u voor de Rechter komt te staan.

Het is je eigen beslissing!