Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Dr. Kent Hovind

Apologeet.nl

Dr. Kent Hovind
Kent Hovind Kent E. Hovind (15 januari 1953) is een Amerikaanse evangelist en jongeaardecreationist. Hovind is bekend van zijn seminars en video’s, die ten doel hebben het publiek ervan te overtuigen dat het Bijbelse scheppingsverhaal de letterlijke waarheid bevat en wetenschappelijke theorieën over de oorsprong en ouderdom van de aarde en het leven niet altijd juist zijn. In 1989 begon Hovind met Creation Science Evangelism, een vorm van evangelisatie verbonden met creationisme. Negen jaar later ging hij ook het internet op met een website ter verdediging van de scheppingsleer (‘Drdino.com’, genoemd naar zijn bijnaam). Eveneens kwamen er artikelen en video’s over dezelfde onderwerpen van zijn hand en gaf hij lezingen. In 2001 lanceerde hij het attractiepark Dinosaur Adventure Land in Pensacola (Florida), waarin het jongeaardecreationisme wordt uitgedragen.

Opmerking: Er zijn de laatste jaren heel wat gebeurtenissen rondom Hovind’s leven die zijn geloofwaardigheid niet ten goede komen. Apologeet.nl weet hier niet het fijne van en doet er dus ook geen uitspraak over. Desalniettemin zijn veel van Hovind’s (oudere) materialen prima te gebruiken voor onderwijs. Dat zijn materiaal hier te zien/lezen en te downloaden zijn wil niet zeggen dat wij het met alle handelingen en/of uitspraken van Hovind eens zijn (zie ook de disclaimer).

Seminars

(Nederlands ondertiteld)

1 'De leeftijd van de aarde'subtitle


Kent Hovind (Seminar 1) - De leeftijd van de aarde

Video Informatie


Als eerste behandelt Dr. Kent Hovind op verhelderende wijze de evolutietheorie en alles wat hiermee samenhangt, zoals de oerknal, aapmensen, fossielen, dinosaurussen, koolstofdatering, de leeftijd van de aarde, de wereldwijde vloed en nog veel meer. Gebaseerd op talloze feiten, toont Dr. Kent Hovind met zijn kenmerkende humor aan dat de Bijbel vanaf het allereerste vers betrouwbaar is.

  1A-De Oerknal
 • De vier grote vragen die elke religie probeert te beantwoorden
      - Wie ben ik?
      - Waar kom ik vandaan?
      - Waarom ben ik hier?
      - Waar ga ik heen als ik dood ga?
 • Twee niet te verenigen levensvisies
      - Schepping
      - Evolutie
 • Satans leugen
      - Maskeerde zijn eigen verlangen om God te zijn
      - Begon zijn 6000 jaar lange poging om de mensheid te vernietigen
      - Begon het idee dat we evolueren naar godheid
 • Grote leugens worden gemakkelijker geloofd dan kleine
 • Effectieve leugens worden vermengd met waarheid
 • Adverteertechnieken
 • Moderne lesboeken vermengen evolutie en wetenschap
 • Lesboeken verwarren zes soorten evolutie
      - Kosmische evolutie (oerknal, ontstaan van materie)
      - Chemische evolutie (ontstaan hogere elementen)
      - Evolutie van sterren en planeten (ontstaan van de sterren)
      - Organische evolutie (ontstaan van leven)
      - Macroevolutie (dieren die in nieuwe dieren veranderen (nog nooit waargenomen)
      - Microevolutie (variatie)
 • Sprookjes die op school geleerd worden
      - Kikker + kus = prins
      - Kikker + tijd = prins
 • Bewijs tegen de oerknal
 • Evolutie gaat tegen twee wetten van thermodynamica in
 • Studenten wordt geleerd dat ze beesten zijn
 • Veel studenten gedragen zich als beesten
 • Leraren is toegestaan de schepping te onderwijzen op openbare scholen
 • Achteruitgang van waarden en normen sinds 1963
 • Wetenschappers hebben het vaak bij het verkeerde eind gehad
 • De meerderheid van de Amerikanen gelooft niet in evolutie
 • Het evolutiegeloof vernietigt het vertrouwen in de Bijbel

 • 1B-De leeftijd van de aarde
 • Bewijzen voor een jong universum en een jonge aarde o.a.
      - Groei van de wereldbevolking
      - Spiraalvormige melkwegstelsels
      - Het magneetveld van de aarde
      - Ondergrondse oliedruk
      - IJskernen in Groenland en Antarctica
      - De delta van de Mississippi rivier
      - De oudste boom
      - De oudste woestijn
      - De 'Great Barrier Reef' 
      - De Niagara watervallen
      - Het zoutgehalte van de oceanen
      - De formatie van stalagmieten en stalactieten
      - De leeftijd van kometen
      - Erosie van de continenten
      - De oudste geschriften en talen


Speel de video

Lees het transcript van dit Seminar (Engels talig)

Lees het transcript van dit Seminar (Nederlands talig)

Meld een gebroken link

2 'De hof van Eden'subtitle


Kent Hovind (Seminar 2) - De hof van Eden

Video Informatie


Hier legt Dr. Kent Hovind de wereldwijde zondvloed uit. Hoe konden mensen meer dan 900 jaar oud worden? Hebben er daadwerkelijk reuzen bestaan?

  De hof van Eden
 • Mensen die spotten met de Bijbel zijn bewust 'onwetend' over de schepping en de zondvloed
 • De wereld was oorspronkelijk anders gemaakt
 • De GAP (tijdsgat) theorie
 • De dag-periode theorie
 • De bovenaardse watermantel voor de zondvloed
  - Waarom mensen meer dan 900 jaar oud werden
  - Waarom dinosaurussen zo groot werden
  - Hogedruk zuurstofcabine
 • Holbewoners
  - Nebraska-mens
  - Piltdown-mens
  - Neanderthaler
  - Lucy
 • Voor de vloed leefden er grote dieren en planten
 • Dinosaurussen en mensen leefden samen
 • Gods originele dieet
 • Gods belofte om de aarde te herstellen


Speel de video

Lees het transcript van dit Seminar (Engels talig)

Lees het transcript van dit Seminar (Nederlands talig)

Meld een gebroken link

3 'Dinosaurussen en de Bijbel'subtitle


Kent Hovind (Seminar 3) - Dinosaurussen en de Bijbel

Video Informatie


In dit deel gaat het over dinosaurussen. Hoelang geleden leefden ze? Worden ze in de Bijbel genoemd? Bestaan ze tegenwoordig nog steeds? Hoe zat het met Noach's ark?

  3A - Dinosaurussen en de Bijbel
 • Dinosaurussen in de ark
 • Vloedlegenden
 • Noach's ark ontdekt? - twee mogelijkheden
 • De meeste dinosaurussen kwamen om vlak na de vloed
  - Ander klimaat
  - Jacht
 • Dinosaurussen in de geschiedenis
 • Dinosaurussen genoemd in de Bijbel

 • Deel 3B - Dinosaurussen vandaag
 • Komen er vandaag de dag nog dinosaurussen voor?
 • Duizenden waarnemingen in afgelegen plaatsen
  - Mokele-Mbembe in Afrika
  - Loch Ness
  - Japanse visvangst
  - China
  - Californië
  - Canada
  - Het Champlain meer
  - Voor de kust van Pensacola, Florida


Speel de video

Lees het transcript van dit Seminar (Engels talig)

Lees het transcript van dit Seminar (Nederlands talig)

Meld een gebroken link

4 'Leugens in de tekstboeken'subtitle


Kent Hovind (Seminar 4) - Leugens in de tekstboeken

Video Informatie


Nu worden de zogenaamde bewijzen voor evolutie behandeld. Alhoewel veel van deze bewijzen jaren geleden al zijn achterhaald of als fraude aan de kaak gesteld, komen ze nog steeds voor in onze schoolboeken.

  Leugens in de tekstboeken
 • Studieboeken als belangrijkste middelen om studenten van het christendom af te keren
 • Veel 'bewijzen' voor evolutie zijn jaren geleden al weerlegd en komen nog steeds voor in de studieboeken, o.a.:
  - De langzame formatie van de Grand Canyon
  - Overbodige organen
  - De geologische kolom gaat uit van cirkelredenering
  - Macro-evolutie wordt aangenomen
  - Mutaties verbeteren een soort niet en creëren ook geen nieuwe
  - De evolutie van het paard
  - Leven in het laboratorium
  - Kleiner betekent niet simpeler
 • Ouders zouden alert moeten zijn tegen hersenspoelen
 • Studenten zouden naar alternatieve verklaringen moeten kijken voor wat we in de natuur waarnemen
  - Gemeenschappelijke botstructuur in de voorpoten
  - Gemeenschappelijke voorouder?
  - Gemeenschappelijke ontwerper!


Speel de video

Lees het transcript van dit Seminar (Engels talig)

Meld een gebroken link

5 'De gevaren van evolutie'subtitle


Kent Hovind (Seminar 5) - De gevaren van evolutie

Video Informatie


Dr. Kent Hovind gaat in op de gevaren van de evolutiefilosofie. Zo vinden o.a. het Nazisme en het Communisme hun wortels in de evolutiegedachten. De 'Origin of Species' heeft van de wereld een slechtere plaats gemaakt.

  De gevaren van evolutie
 • 'Origin of the species' heeft van de wereld een slechtere plaats gemaakt
 • Herhaling van Satans leugens
 • Veel mannen hebben hun destructieve filosofieën gebaseerd op evolutie o.a.
  - Adolf Hitler
  - Joseph Stalin
  - Pol Pot
  - Benito Mussolini
  - John D. Rockefeller
 • Ze gebruiken evolutie als excuus om anderen te onderwerpen


Speel de video

Lees het transcript van dit Seminar (Engels talig)

Meld een gebroken link

6 'De Hovind Theorie'subtitle


Kent Hovind (Seminar 6) - De Hovind Theoriey

Video Informatie


In deel 6 gaat Hovind o.a. in op de wereldwijde vloed, het ontstaan van kolen, gas en olie. Ook komen continentale drift en het ontstaan van geologische kenmerken aan bod. Hoe komen er trouwens schelpen op de Mount Everest?

  De Hovind theorie
 • De mythe van continentale drift
 • De oorzaak van een wereldwijde vloed
 • Hoe past de ijstijd in de Bijbel?
 • Hoe is de Grand Canyon ontstaan?
 • Het ontstaan van kolen, olie, gas, gesteente etc.
 • De ijsmeteoriet theorie
  - Uiteenvallen in de ruimte
  - Het magnetisch veld van de aarde
  - Plotselinge ijstijd
  - Bevroren mammoeten
  - Scheuren in de aardkorst
 • De overstroming van de aarde door drie bronnen
  - De bovenaardse watermantel voor de zondvloed
  - De bronnen uit de diepte braken open
  - De ijsmeteoriet
 • Dode dieren bezinken en worden fossielen, olie en gas
 • Grote wouden worden begraven en veranderen in kolen
 • De bergen rijzen op (Psalm 104)
 • Ontstaan van de geologische kenmerken


Speel de video

Meld een gebroken link

7a 'Q&A Sessie'subtitle


Kent Hovind (Seminar 7a) - Vraag en antwoord sessie

Video Informatie


De eerste helft van dit laatste deel behandelt verschillende onderwerpen zoals UFO's, de grote piramide, koolstofdatering, miljarden lichtjaren, ontstaan van de rassen, zogenaamde tegenstrijdigheden in de bijbel en nog veel meer.

  Vragen en antwoorden
 • Uitleg over de miljarden lichtjaren afstand tot de sterren
 • Zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel
 • Koolstofdatering
 • Hoe zijn de rassen ontstaan?
 • Waarom de King James vertaling?
 • De grote piramide
 • Wordt God ook ouder?
 • Bigfoot
 • UFO's
 • En nog veel meer


Speel de video

Lees het transcript van dit Seminar (Engels talig)

Meld een gebroken link

7b 'Q&A Sessie'subtitle


Kent Hovind (Seminar 7b) - Vraag en antwoord sessie

Video Informatie


De tweede helft van dit laatste deel behandelt verschillende onderwerpen zoals UFO's, de grote piramide, koolstofdatering, miljarden lichtjaren, ontstaan van de rassen, zogenaamde tegenstrijdigheden in de bijbel en nog veel meer.

  Vragen en antwoorden
 • Uitleg over de miljarden lichtjaren afstand tot de sterren
 • Zogenaamde tegenstrijdigheden in de Bijbel
 • Koolstofdatering
 • Hoe zijn de rassen ontstaan?
 • Waarom de King James vertaling?
 • De grote piramide
 • Wordt God ook ouder?
 • Bigfoot
 • UFO's
 • En nog veel meer


Speel de video

Meld een gebroken link 

DebatesDebate 01


Dr. Hovind at the University of West Florida

Video Informatie


Dr. Hovind at the University of West Florida
Runtime c. 2h 58min

A presentation by Dr. Kent Hovind of Creation Science Evangelism at the University of West Florida, this proved to be a very lively question and answer exchange as the anthropology class was shown the creation view of history! This tape is one of the best argumentative treatments on the subjects of creation, evolution, and dinosaurs available.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 02


Dr. Hovind vs. Biology Professor Dr. Ben Waggoner

Video Informatie


Dr. Hovind vs. Biology Professor Dr. Ben Waggoner - Debate 02
Runtime c. 2h 28min

Is the general theory of evolution a science or a religion? Biology professor Dr. Ben Waggoner of the University of Central Arkansas defends evolution as a science. Dr. Hovind presents evolution as an un-scientific religion. Excellent question and answer session with the audience.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 03


Dr. Hovind - Genesis: History or Myth?

Video Informatie


Genesis: History or Myth?
Runtime c.2h 9min.

Kent Hovind and Mike Schultz (creationists) take on Terry Prewitt and Nick Power (evolutionists). In this standing room only debate, over 400 listened as Dr. Hovind defended Genesis as being historically and scientifically accurate. Anthropology professor and Genesis scholar of the University of West Florida, Dr. Terry Prewitt, presents Genesis as a myth written for political gain by Hebrew priests.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 04


Dr. Hovind - Should Evolution be Taught in the Public Schools?

Video Informatie


Should Evolution be Taught in Public Schools?
Runtime c.2h 30min.

Dr. Kent Hovind of Creation Science Evangelism vs Dr. Richard B. Weisenburg, professor of geology at Temple University November 12, 2002 Temple University, Philadelphia, PA
Why do taxpayers finance teaching the religion of evolution? In this thought-provoking debate, Dr. Hovind contends that evolution is a religion that should not be taught in public schools. He also reveals the theory's damaging effects on students.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 05


Dr. Hovind - Does Geology Support Creation or Evolution

Video Informatie


Does Geology Support Creation or Evolution?
Runtime c.1h 33min.

In this debate with geology professor Dr. Hilpman at the University of Missouri, Dr. Kent Hovind defends the position that the earth's geology is best explained by a recent creation and a worldwide flood.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 06


Dr. Hovind - Does Biology Support Creation or Evolution

Video Informatie


Dr. Hovind vs Dr. Richardson, Biology Professor, Winona State University.
Runtime c.1h 49min.

Debating biology professor Dr Robyn Richardson at Winona State University in Minnesota, Dr. Kent Hovind continually asks for real scientific evidence for evolution without receiving an adequate answer. Listeners will conclude that all real biology supports the Biblical creation account.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 07


Dr. Hovind - The Genesis Flood

Video Informatie


The Genesis Flood - Dr. Kent Hovind vs Dr. Farrell Till.
Runtime c.2h 25min.

In this debate between Dr. Hovind and a former Church-of-Christ preacher-turned-atheist, the atheist contends that the Flood could not have happened as recorded in the Bible.
Dr. Hovind successfully defends the biblical account of the Flood as being scientifically and historically accurate.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 08


Dr. Hovind - Wayne State University - Detroit

Video Informatie


The last in the seminar series, Questions and Answers, covers a variety of topics including radiometric dating and the speed of light in relation to star distance. In addition to "primitive man" and race origins, Dr. Hovind discusses the mark of the beast and supposed contradiction's in the Bible.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 09


Dr. Hovind - Hovind vs Bartelt

Video Informatie


Dr. Hovind vs Dr. Karen Bartelt (PhD in Biochemistry) of Eureka College.
Runtime c. 2h 04min.

Dr. Karen Bartelt of Eureka College, IL, Ph.D. in biochemistry and outspoken evolutionist, tries to show that evolution is scientific. Because so many topics left unanswered questions, we have added post-debate comments by Dr. Hovind. Many said that this debate delivered the most lively exchange they have witnessed. supports the Biblical creation account.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 10


Dr. Hovind - Is Evolution a Reasonable Scientific Theory

Video Informatie


Dr. Hovind vs Dr. James Paulson, University of Wisconsin, Oshkosh.
Runtime c.2h 13min.

Is Evolution a Reasonable Scientific Theory? Dr. Kent Hovind vs Dr. James Paulson

Dr. James Paulson, professor of biochemistry at the University of Wisconsin, Oshkosh, tries to defend evolution as a valid scientific theory to the room crammed with university students.
April 2000.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 11


Dr. Hovind - Does Anthropology Support Creation or Evolution

Video Informatie


Dr. Hovind vs Dr. Mark Hartman, University of Arkansas Anthropology professor.
Runtime c.2h 17min.

Dr. Mark Hartman, anthropology professor, University of Arkansas, Little Rock, tries to use variation within a kind to prove his world view of evolution.
March 2000.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 12


Dr. Hovind - Does Botany Support Creation or Evolution

Video Informatie


Dr. Hovind vs Dr. Massimo Pigliucci, University of Tennessee professor - Does Botany Support Creation or Evolution?
Runtime 2h 55min.

Dr. Massimo Pigliucci, assistant professor of botany at the University of Tennessee in Knoxville, has received over $650,000 to study evolution but still has not discovered any proof of evolution-his field of expertise! The recording quality is poor, but the material is so great that we decided we had to offer it.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 13


Dr. Hovind - Rutgers University Round 1

Video Informatie


Rutgers University Round 1 - Dr. Hovind vs Dr. Trivers, Anthropology & Biological Sciences professor.
Runtime c. 1h 46min.

Watch Dr. Hovind debate a Anthropology & Biological Sciences professor Dr. Robert Trivers from Rutgers University! This particular professor is very hostile to the young earth, creation position in general, and Dr. Hovind in particular!

Round 2 of the debate can be watched in debate 16.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 14


Dr. Hovind - Is There Evidence for Evolution

Video Informatie


Is There Evidence for Evolution? Dr. Hovind vs Dr. Matthew Rainbow, biology professor, Antelope Valley College.
Runtime c. 2h 51min.

Dr. Hovind debates Dr. Matthew Rainbow, a PhD in molecular biology & biochemistry. Dr. Rainbow sounds defeated before the debate is over.

"Dr. Matthew Rainbow is a Professor of General and Molecular Cell Biology at Antelope Valley College in Lancaster, California. He holds a Bachelor's degree in Biochemistry and Molecular Biology from the University of California at Santa Barbara, a Master's Degree in Education from Claremont Graduate School, and a PhD in Molecular Biology and Biochemistry from the University of California at Irvine. His doctoral work centered around DNA replication in the centromeres of human cells, and his post-doctoral work involved the role of nucleosomes in the control of eukaryotic gene expression. He has been teaching at Antelope Valley College for twenty years, and his lecture specialty is Evolutionary Developmental Biology ("Evo-Devo"), a subject on which he enjoys producing state of the art graphics and animations. He also specializes in the history and underlying science of the Creation-Evolution debate, as well as modern Historical Criticism of the Judeo-Christian scriptures." - Source: http://www.veritas.org/Presenters.aspx?pid=4.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 15


Dr. Hovind - Three Views - Who's Right

Video Informatie


3 Views - Biblical Creation, Theistic Evolution & Evolution - Kent Hovind, Kyle Frazier, & Michael Shermer.
Runtime c. 2h 27min.

April 25th, 2003 Dr. Hovind takes on Kyle Frazier and Dr. Michael Shermer at Emmanuel Christian Center, Minneapolis, MN.

In this debate Kent Hovind defends the position that the Bible is literally true, the earth is six thousand years old and the evolution theory is retarded. Kyle Frazier maintains the position that the earth is billions of years old, but God created it. This is commonly called the Theistic Evolution Position or the Progressive Creation Position.

Michael Shermer, editor of Skeptic Magazine and author of How to Debate a Creationist, maintains the position that there is no God necessary and evolution can explain everything.

There was a packed house! See Dr. Hovind successfully defend the literal Biblical view against the evolution theory, and show that God did not need evolution to create the world.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 16


Dr. Hovind - Rutgers University - Round 2

Video Informatie


Rutgers University Round 2 - Dr. Hovind vs Dr. Trivers.
Runtime c.2h 7Min.

Watch Round 1 of the debate 13. Taped on October 21st, 2003, Northern Highlands High School, Allendale, NJ.

Dr. Trivers, Professor at Rutgers University, obviously still excited from the previous debate, again tries to defend the evolution theory as being scientific. The sound quality is a little poor, but it's sure interesting to see him defend his faith in the theory of evolution.

Use these debates to prepare yourself for discussions on creation and evolution with your friends or family.

Round 1 of the debate can be found here.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 17


Dr. Hovind - The Great Compromise

Video Informatie


The Great Compromise - Old Earth (Jayman Dick) vs Young Earth (Kent Hovind).
Runtime c.2h 14min.

Dr. Hovind vs. Jayman Dick, old earth creationist. Taped January 30th, 2004 at Bethel Baptist Church in Minneapolis, MN.

See for yourself how a public school education can cause you to compromise the plain teachings of Scripture. Jayman defends the position that the Bible must be blended with current accepted scientific theories. Dr. Hovind, as usual, take the position the Bible does not need to be compromised with anything. It is fine as it is. See why the old earth position is unscriptural, unscientific and unnecessary.

Many Christians today don't even know why this debate is important! Many say, "Who cares how old the earth is?" Well, this will show you just how important this foundation is.

If evolution is true, then the credibility of Genesis, Jesus, and the Bible is at stake!

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 18


Dr. Hovind - Berkeley Finally Hears the Truth

Video Informatie


Berkeley Finally Hears the Truth - Dr. Hovind vs the Audience.
Runtime c.2h 40min.

A faithful servant of the Lord tried for 6 months to get even one professor from Berkeley University to debate Dr. Kent Hovind. Over 160 professors at Berkeley University refuse to take the challenge--even when money was offered to them!

Since no one would debate him, Dr. Hovind spoke for an hour and took questions for almost another hour and a half. See for yourself the incredible hostility the liberals show when someone challenges their evolution world-view. This was Dr. Hovind's second trip to Berkeley and the crowd gets more hostile each time. If you like to watch a good fight, you will really like this video.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 19


Dr. Hovind - Three on One

Video Informatie


Three on One! - Dr. Hovind vs 3 Embry-Riddle University Professors.
Runtime c.2h 21min.

Taped at Embry-Riddle Aeronautical University in Daytona Beach, FL on April 17th, 2004, this evolution vs. creation science debate features Professor R. Luther Reisbig,

Associate Professor Reinhold Schlieper, and Professor Jim Strayer taking on Dr. Hovind.

This debate was very well put together, and there is a great question & answer time at the end. The lively crowd makes it an exciting debate to watch! See for yourself the incredible frustration and anger that comes out at Embry-Riddle Aeronautical University when the evolution theory is challenged. Watching this debate will help you be able to take on anybody who believes in evolution.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 20


Dr. Hovind - How to Debate a Creationist

Video Informatie


How to Debate a Creationist - Dr. Michael Shermer vs Dr. Hovind.
Runtime c.2h 12min.

University of California - Irvine. April 29th, 2004 It was a packed house at the University of California at Irvine on the evening of April 29th, 2004 when Dr. Kent Hovind took on Michael Shermer, the editor of Skeptic Magazine and an outspoken evolutionist.

Dr. Michael Shermer wrote the book How to Debate a Creationist. Watch this debate and see if you think he knows how. See why over 3,000 professors have now refused to debate Dr. Hovind!

Use these debates to prepare yourself for discussions on creation and evolution with your friends or family. These debates make a great witnessing tool to win the lost to Christ.

Speel de video

Meld een gebroken link

Debate 21-23


Old Earth vs Young Earth Debate - Dr. Hugh Ross & Dr. Kent Hovind (1 to 3).

Video Informatie


Old Earth vs Young Earth Debate - Dr. Hugh Ross & Dr. Kent Hovind (1 to 3).
Runtime
Part 1: c.1h 29min.
Part 2: c.1h 11min.
Part 3: c.2h 14min.

A mesmerizing debate between two men well known in their fields of expertise. This three-DVD set features Dr. Kent Hovind, a staunch young earth creationist, and Dr. Hugh Ross,

who believes the earth is billions of years old, but somehow considers himself a creationist. Includes post-debate commentary by James Sundquist, who has done an eight-year study on Ross' teachings, and Dr. Dan Faulkner, Professor of Astronomy at University of South Carolina.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link 

CSE-101 Classes 1-10CSE-101 Classes 1-10


CSE-101 Classes 1-10

Video Informatie


CSE-101 Classes 1-10 with Dr. Hovind.

Runtime
Class 1: 1h 27min.
Class 2: 1h 16min.
Class 3: 1h 10min.
Class 4: 1h 14min.
Class 5: 1h 22min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Class 6: 1h 09min.
Class 7: 1h 04min.
Class 8: 1h 16min.
Class 9: 1h 04min.
Class 10: 1h 10min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes

A biblical and scientific study with a focus on the age of the earth, this course investigates the scientific evidence that the earth is young and the Bible is scientifically accurate. The big bang theory is examined in detail. Also thoroughly addressed is how the environment of the original creation differs from ours today, how it allowed men to live over nine hundred years, how it allowed for the production of huge plants, and how it provided conditions favourable for dinosaurs to survive.

Note that this is a play-list. If you want to see class 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link 

CSE-102 Classes 1-10CSE-102 Classes 1-10


CSE-102 Classes 1-10

Video Informatie


CSE-102 Classes 1-10 with Dr. Hovind.

Runtime
Class 1: 1h 02min.
Class 2: 1h 07min.
Class 3: 57min.
Class 4: 1h 21min.
Class 5: 1h 10min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Class 6: 1h 20min.
Class 7: 53min.
Class 8: 1h 06min.
Class 9: 1h 11min.
Class 10: 57min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes

This course is a detailed study of the history of dinosaurs and false evidence for evolution in the textbooks. Research the evidence that dinosaurs were carried on the ark and discover the times they were mentioned in the Bible. Learn about the many historical and archaeological records of dinosaurs made by man throughout history, from early Babylonian times to present encounters with living dinosaurs. You will learn how most dinosaurs died off, as well as how earlier generations played a great part in their near extinction.

See how evolutionists have permeated public school textbooks with false and fraudulent information simply to promote their religious worldview. You will uncover the misinformation still found in many textbooks: geologic column, the so-called embryonic recapitulation, and other false assumptions.

Note that this is a play-list. If you want to see class 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link 

CSE-103 Classes 1-10CSE-103 Classes 1-10


CSE-103 Classes 1-10

Video Informatie


CSE-103 Classes 1-10 with Dr. Hovind.

Runtime
Class 1: 1h 08min.
Class 2: 1h 12min.
Class 3: 1h 08min.
Class 4: 1h 12min.
Class 5: 1h 08min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Class 6: 1h 18min.
Class 7: 1h 10min.
Class 8: 1h 08min.
Class 9: 58min.
Class 10: 1h 13min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes

This course focuses on the impracticality of biological evolution and the effects on human behaviour as well as government. The course teaches that the human organs, bacteria and fossils do not prove evolution, but makes very strong proof for intelligent design. Evolution affects humans and has made an extremely detrimental mark on human history. Communism and Nazism and their caustic influences are not dead, but still constantly eat at society's values.

Note that this is a play-list. If you want to see class 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link 

CSE-104 Classes 1-10CSE-104 Classes 1-10


CSE-104 Classes 1-10

Video Informatie


CSE-104 Classes 1-10 with Dr. Hovind.

Runtime
Class 1: 1h 11min.
Class 2: 1h 07min.
Class 3: 1h 08min.
Class 4: 55min.
Class 5: 1h 02min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Class 6: 1h 03min.
Class 7: 1h 12min.
Class 8: 1h 16min.
Class 9: 1h 22min.
Class 10: 1h 16min.
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes
Read the notes

This course covers Part 6 and Part 7 of the Creation Seminar Series. The Hovind Theory blends Scripture and scientific observation to provide a fascinating explanation of the Flood, the Ice Age, and the formation of coal, mountain ranges, and the Grand Canyon. This course also covers the frequently asked questions that Dr. Hovind has been presented throughout his years in this ministry.

Note that this is a play-list. If you want to see class 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link 

CSE-201 Classes 1-10CSE-201 Classes 1-10


CSE-201 Classes 1-10

Video Informatie


CSE-201 Classes 1-10 with Dr. Hovind.

Runtime
Class 1: 1h 26min.
Class 2: 1h 24min.
Class 3: 1h 22min.
Class 4: 1h 23min.
Class 5: 1h 23min.
Class 6: 1h 30min.
Class 7: 1h 39min.
Class 8: 1h 12min.
Class 9: 1h 19min.
Class 10: 1h 26min.

The CSE 201 classes plough the same ground as the CSE 100 series but with even more depth and more up to date creation information. If you have seen CSE 101-104 you will still enjoy this series greatly. The 100 series is not a required prerequisite but you may find the 201 classes to be a bit of a challenge if you have not taken the 100 series.

Note that this is a play-list. If you want to see class 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link 

DiversenKids DVD over dinosaurussensubtitle


Kids DVD over dinosaurussen

Video Informatie


Dr. Kent Hovind vertelt op interactieve wijze aan een jong, aandachtig luisterend publiek alles over verschillende dinosaurussen.
In deze presentatie combineert Dr. Hovind eenvoudige scheppingslessen met een makkelijk te begrijpen evangelieboodschap. Hij laat de kinderen zien dat ze op een dag zelfs een eigen huisdier-dino kunnen hebben.

Dr. Hovind vindt dino's geweldig om te bestuderen, maar hij vertelt ook over één ding wat hij niet leuk aan hen vindt.

Leeftijdsindicatie: 9-14 jaar

Speel de video

Meld een gebroken link

Why Evolution is Stupid


CSE Why Evolution is Stupid

Video Informatie


Dr. Kent Hovind Taped in Coer d' Alene june 4 2001

Speel de video

Meld een gebroken link

Why Evolution is Stupid #2


CSE More Reasons Why Evolution is Stupid

Video Informatie


 1. Definitie van dom ( 2:50 )
 2. Betekenissen van evolutie
  • Kosmische evolutie (Oerknal)
  • Chemische Evolutie
  • Planetaire evolutie
  • Organische evolutie
  • Macro-evolutie
  • Micro-evolutie (de echte)
 3. Universum is NIET eeuwig ( 8:31 ) Als je ruimte en materie maar geen tijd hebt, wanneer moet er dan iets gebeuren? (wánneer moet er iets gebeurd zijn als er geen tijd is?)
 4. Oerknal is niet mogelijk. Alles in het universum moet tegelijkertijd ontstaan (10:03 )
 5. Waarom evolutietheorie niet uit de schoolboeken gehaald wordt ( 30:20 )
 6. Het oog is niet door toeval ontstaan ( 31:14 )
 7. fossielverslag ( 38:06 )
 8. Wat is het met de aantallen van de chromosomen ( 49:14 )
 9. Alleen voor de evolutionisten ( 56:15 )
 10. Hoe leven te maken, uitgeprobeerd met een kikker ( 57:44 )
 11. Blinde darm (Appendix) is niet rudimentair ( 1:00:48 )
 12. Coccygis of stuitje is niet rudimentair ( 1:02:41 )
 13. radiometrische datering (C-14) werkt niet ( 1:13:46 )
 14. Evolutie is gevaarlijk en wat hebben mensen vanwege deze theorie gedaan ( 1:14:55 )


Speel de video

Meld een gebroken link

Answering the critics


Answering the critics

Video Informatie


Answering the critics show 1-8

There are thousands of anti-Hovind web sites out on the internet and here is the analysis of those websites. On Dr. Hovinds daily radio show he spent 8 shows going through and answering all the questions they have posted on their web-pages.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2 or 3, just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

A zealous Evolutionist


A Very Religiously zealous Evolutionist

Video Informatie

A Very Religiously zealous Evolutionist

Speel de video

Meld een gebroken link


Public School Presentation


Public School Presentation

Video Informatie

Public School Presentation

Speel de video

Meld een gebroken link
 

Creation Science Hour 2004Creation Science Hour


Creation Science Hour - Januari 2004

Video Informatie


Creation Science Hour - Januari 2004

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - April-May 2004

Video Informatie


Creation Science Hour - April-May 2004

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - June 2004

Video Informatie


Creation Science Hour - June 2004

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - July 2004

Video Informatie


Creation Science Hour - July 2004

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - August 2004

Video Informatie


Creation Science Hour - August 2004

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - May 2005

Video Informatie


Creation Science Hour - May 2005

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - June 2005

Video Informatie


Creation Science Hour - June 2005

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - July 2005

Video Informatie


Creation Science Hour - July 2005

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link

Creation Science Hour


Creation Science Hour - August 2005

Video Informatie


Creation Science Hour - August 2005

Audio recording of Kent Hovind's 'Creation Science Hour'.

Note that this is a playlist. If you want to see part 2, 3, etc., just click on the 'next' button which is located right next to the 'play' button.

Speel de video

Meld een gebroken link