Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Alle wetenschappers?

Apologeet.nl

Alle wetenschappers?

Alle wetenschappers geloven
in de evolutietheorie


Een vraag of opmerking die vaak gehoord wordt:
“Alle, zelf respecterende, wetenschappers geloven toch gewoon in de evolutietheorie?”

Het vervelende van deze opmerking is dat het een paar implicaties met zich mee brengt:
  1. Een wetenschapper die niet in evolutie gelooft is geen goede of zelfs een slechte wetenschapper
  2. Iets wat de meerderheid gelooft is waar
  3. Omdat er wetenschapper zijn die in de evolutietheorie geloven maakt dat de theorie goed en betrouwbaar is

Punt 1:
Dit is een diskwalificatie van veel wetenschapper op allerlei gebied. Het wereldbeeld bepaald niet of iemand goed of slechts is in zijn vak maar het bepaald hoe iemand kijkt naar de ‘bewijzen’.
Punt 2:
Vroeger geloofde een meerderheid van artsen dat een aderlating goed zou zijn voor het herstel van een zieke. Veelal gingen de patienten eerder dood aan het veelvuldig aderlaten dan aan hun kwaal zelf. Ondanks deze resultaten geloofden veel arsten in deze geneeswijze.
Punt 3:
Wetenschappers zijn niet alwetend. Uiteraard zijn we blij met de vooruitgang in bijvoorbeeld de geneeskunde maar dat maakt niet alles wat gezegd en beweerd wordt ook echt waar. Ook wetenschappers zijn bevooroordeeld in hun wereldbeeld.

In dit stukje gaan we niet verder in op deze implicaties. Het mag duidelijk zijn dat deze stelling simpelweg een manier is om andersdenkenden de mond te snoeren.

Er is een website waar wetenschapper opgeroepen worden om een lijst te ondertekenen wanneer ze sterke vraagtekens bij de evolutietheorie zetten. De lijst kan hieronder gedownload worden.

A SCIENTIFIC DISSENT FROM DARWINISM (Wetenschappelijk Bezwaar Tegen Het Darwinisme)

De wetenschapper die deze lijst ondertekenen moet voldoen aan de volgende criteria: Ze moeten een doctorstitel bezitten in een wetenschapsgebied als biologie, scheikunde, wiskunde, ingenieurs-wetenschappen, computerwetenschap, een van de andere natuurwetenschappen, of een titel bezitten als doctor in een van de medische wetenschappen. Ondertekenaars moeten instemmen met de volgende uitspraak: “Wij zijn sceptisch over claims dat toevallige mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd.” Let vooral op de functies van deze mensen en de plaatsen waar ze werken. Zouden al deze mensen ‘dom’ zijn of zouden ze aan nep-wetenschap doen?

Dat het ondertekenen van deze lijst getuigd van moed zal sommigen van de lezers verbazen. Toch is het zo. Ook in de wetenschappelijke wereld hebben we te maken met discriminatie. Deze discriminatie is niet zo zeer gericht op huidskleur maar meer op wereldbeelden. Jammer genoeg zullen er nog velen zijn die de lijst niet ondertekenen omdat ze weten dat ze, door stelling te nemen tegen het Darwinisme, door velen niet meer serieus genomen zullen worden.


Als je benieuwd bent hoe men omgaat met wetenschappers die openlijk twijfelen aan het Darwinisme kan je het onderstaande filmpje eens bekijken.

EXPELLED: NO INTELLIGENCE ALLOWED

De heersende wetenschap heeft slimme nieuwe ideeën uit de klas geweerd… Wat ze vergeten is dat iedere generatie zijn Rebel heeft! Deze rebel, Ben Stein (Ferris Bueller’s Day Off) reist, op zijn zoektocht, de wereld af en ontdekt een ontzagwekkende waarheid… Onderwijzers en wetenschappers worden belachelijk gemaakt, geweigerd in ambtstermijn en zelfs ontslagen – voor de volgende misdaad:
“Geloven dat er misschien bewijs van ‘ontwerp’ in de natuur is en dat het leven misschien niet alleen voortkomt uit toevalligheid en willekeur”