Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Religie veroorzaakt oorlogen

Apologeet.nl

Religie veroorzaakt oorlogen

Gekke christen, het enige wat religie doet, is oorlogen veroorzaken!

Eigenlijk kun je niet strikt zeggen dat dit de schuld is van religie. Het is nauwkeuriger om te zeggen dat het onze zonde is die oorlogen veroorzaakt. In veel gevallen gaat het over hebzucht, lust, macht en tirannie. Zelfs wanneer een land oorlog voert om vrede te brengen, kunnen we zeggen dat het hele incident begon vanwege de zondige aard van de mensheid.

Velen zouden echter zeggen dat religie nummer één is bij het beginnen van oorlogen. En ja, er zijn religieuze oorlogen geweest. Sommige religies leren zelfs dat het legitiem is om hun ideeën met het zwaard te verspreiden. Dit kan niet gezegd worden over het christendom.

Herinner je je het moment dat Jezus werd gevangengenomen? Petrus besloot het oor van de dienaar van de hogepriester af te hakken. Wat zei Jezus? Ja! Goed gedaan Peter! Nee, in plaats daarvan genas hij het oor van de man en bestrafte Peter. Heb je wel eens het idee dat je niets goed kunt doen? Ik denk dat Peter zich zo gevoeld moet hebben, arme kerel.

Jezus zei dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Klinkt niet erg als een oorlogskreet, toch? Toch waren er oorlogen of veldslagen in de naam van Jezus. Ik ken uw naam niet, maar laten we zeggen dat uw naam Joe is. Waarom kies ik deze naam? Ik weet het niet, het kwam gewoon in me op. Hoe dan ook, je zegt altijd tegen mensen dat ze van elkaar moesten houden en vreedzaam moesten zijn… Ja, jij bent heel vredelievend! Maar nu gooi ik wat bommen in een gebouw en roep luid: DIT DOE IK IN DE NAAM VAN JOE! Heb jij dan enige schuld aan mijn daden? Natuurlijk niet! Net zo min kun je Jezus de schuld geven van dat wat mensen in Zijn naam doen. Hij heeft ons nooit aangespoord om ten strijde te trekken, mensen te doden, bommen te gooien.

Wacht even! Sommigen van jullie denken aan het Oude Testament. Daar vind je enkele commando’s om de strijd aan te gaan, toch? Ja, ik heb de zogenaamde genocide in een vorige video besproken. Velen vergeten echter dat God het Joodse volk opgedragen had om een licht voor de wereld te zijn. Natuurlijk kregen ze de opdracht Kanaän te veroveren, maar daarna mochten ze geen enkel ander land veroveren. Nee, ze kregen de opdracht om liefde en mededogen te tonen aan de weduwen, wezen en vreemdelingen. Ze moesten asiel bieden aan de slaven die hun eigenaars ontvluchtten, ook als deze slaven helemaal uit een ander land kwam. Jesaja 43:21 zegt het volgende: “Het volk dat Ik voor Mijzelf heb gevormd, zal Mijn lof verkondigen.” en Jesaja 49: 6b “Ik zal u ook maken tot een licht van de natiën, zodat mijn redding tot aan het einde van de aarde zal reiken.” Na de verovering van Kanaän, vocht Israël voornamelijk defensieve oorlogen. Defensieve oorlogen zijn een heel ander onderwerp welke ik nu niet zal bespreken.

Nu zou ik in een tirade kunnen gaan over andere ideologieën die alleen al in de vorige eeuw meer doden hebben veroorzaakt dan u zich ooit kunt voorstellen. Ik zal mezelf beperken en u verwijzen naar een link in de beschrijving van deze video.

Dus terug naar de lessen van Jezus. Hij zei tegen zijn volgelingen dat ze de mensen moesten liefhebben als zichzelf. De volgelingen van Jezus moeten zelfs hun vijanden liefhebben. Dat klinkt onmogelijk, maar Jezus beloofde ons dat Hij de kracht zal geven om zijn regels te gehoorzamen. 2 Timoteüs 1: 7 “Want God heeft ons niet de geest van vrees gegeven; maar van kracht en van liefde en van een gezonde geest.”

Wees niet bang om je vertrouwen in Jezus te stellen! De apostel Petrus zei dat redding bij niemand anders kan worden gevonden. Over de hele wereld is er onder de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered moeten worden. Kijk je er naar uit om in een wereld zonder oorlog te leven? Het zal misschien nog even duren voordat dat zal gebeuren, of misschien niet. In ieder geval is deze verzekering door Jezus gegeven aan degenen die hun vertrouwen op Hem stellen. Ze zullen in eeuwige vrede bij Hem wonen.


👉 How about the genocide mentioned in the Bible? (Engels talig)
👉 An Essay on Slavery and the Bible (Engels talig)
👉 Veroorzaakt religie oorlog en geweld?
——————————————
👉 Accept my invitation on LBRY and get some LBC (15) for free:
👉 My LBRY channel
👉 Read more about LBRY
👉 Subscribe to my Youtube channel