Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Religie, oorlog, geweld

Apologeet.nl

Religie, oorlog, geweld

Veroorzaakt religie oorlog en geweld?

 

Religion and War Er wordt wel beweerd dat religie de voornaamste oorzaak is van geweld en oorlog. Door de eeuwen heen zouden alle oorlogen door het geloof komen. Deze uitspraak is bijna een mantra geworden voor atheïsten en seculiere humanisten. Bekende atheïstische schrijvers zoals Harris zorgen er voor dat dit idee diep geworteld blijft in de gedachten van mensen. Harris zegt in zijn boek ‘The End of Faith’ dat geloof en religie ‘de belangrijkste reden van geweld in onze geschiedenis is’.1

Natuurlijk valt niet te ontkennen dat er oorlogen zijn geweest welke voortkwamen uit religie (bijvoorbeeld de kruistochten en de dertigjarige oorlog) maar het is simpelweg een fabel dat religie de primaire oorzaak van geweld en oorlog is. Soms wordt er gewezen naar de terroristische aanslagen van radicale moslim groepen om het argument kracht bij te zetten. Dit berust natuurlijk op een drogredenering. Hoe erg ook, deze gruweldaden kunnen niet aantonen dat alle geweldsdelicten voortkomen uit geloof of religie. Dit zou hetzelfde zijn als men beweerde dat honkbal liefhebbers een gevaar voor de samenleving zijn omdat er wel eens een moord is gepleegd met een honkbalknuppel.

In Philip en Axelrod’s drie-volume dikke ‘Encyclopedia of wars‘ worden zo’n 1763 oorlogen beschreven welke gestreden zijn in de geschiedenis. Philip en Axelrod beschrijven maar 123 van die oorlogen als religieus geïnspireerd.2 Dit is maar 6,98% van alle oorlogen waarvan meer dan de helft in de naam van islam gestreden zijn (66). Buiten islam om zijn er maar 3,23% gevoerd in de naam van andere religies.

Religion and War chart 2

In andere woorden: Alle geloven bij elkaar, islam niet meegeteld, hebben minder dan 4% van de oorlogen en geweld incidenten veroorzaakt. Ze speelden niet of nauwelijks een rol in de grote oorlogen welke zeer veel mensenlevens hebben gekost.
Religion and War chart 1


Het komt er op neer dat bijna alle oorlogen niet-religieuze en naturalistische motieven hadden. De doden, die bij religieuze conflicten gevallen zijn, vallen bijna in het niet vergeleken bij de doden die gevallen zijn in regimes welke niets met het idee van een God te maken wilden hebben. Rummel’s werk, ‘Lethal Politics…‘ en ‘Death bij Government‘, laat dit duidelijk zien:

Doden onder de heerschappij van niet-religieuze dictators3

 • Joseph Stalin – 42.672.000
 • Mao Zedong – 37.828.000
 • Adolf Hitler – 20.946.000
 • Chiang Kai-shek – 10.214.000
 • Vladimir Lenin – 4.017.000
 • Hideki Tojo – 3.990.000
 • Pol Pot – 2.397.000

Rummel zegt:

‘In de eerste 88 jaar van de twintigste eeuw alleen al zijn bijna 170 miljoen mannen, vrouwen, en kinderen doodgeschoten, geslagen, gemarteld, neergestoken, verbrandt, verhongerd, bevroren, geplet of doodgewerkt; levend begraven, verdronken, opgehangen, gebombardeerd of gedood op ontelbaar andere manieren die regeringen gebruikten om ongewapende, hulpeloze burgers en buitenlanders te doden. Het totaal aantal doden loopt op tot bijna 360 miljoen. Het is alsof de mens geruïneerd is door een moderne Zwarte Dood. En daar is het inderdaad mee te vergelijken, maar dan geen plaag van bacteriën maar van heerschappij.’4

Het historisch bewijs is duidelijk: Religie is niet de eerste oorzaak van oorlog.

Als religie niet verantwoordelijk is voor meeste oorlogen en geweldsdelicten, wat is dan de grootste oorzaak? Hetzelfde dat de oorzaak is voor alle misdaden, wreedheden, verlies van leven en andere soortgelijke dingen. Jezus geeft ons een duidelijk antwoord:

‘Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.’ (Marcus 7:21-23 HSV)

Jacobus is het (natuurlijk) eens met Christus wanneer hij zegt:

‘Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.’ (Jacobus 4:1-2 HSV)

Uiteindelijk laten de bewijzen zien dat de atheïsten, die deze argumenten gebruiken, absoluut ongelijk hebben over de oorlogen, welke ze minachtend in de schoenen van religie en geloof schuiven. Zonde is oorzaak nummer 1 van oorlog en geweld, niet religie, en het christelijke geloof zeker niet! Volgende keer als iemand u probeert wijs te maken dat religie de wortel is van het meeste geweld kunt u vragen of deze persoon dit gehoord heeft, weet, denkt of werkelijk zelf heeft onderzocht.

Eindnoten

 1. Harris, S., The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, (vert. J. Hofmann), London: W. W. Norton & Company, 2005, p. 27.

 2. Philip,C. & Axelrod, A., Encyclopedia of Wars – 3 Volume Set, New York: Facts On File, 2005. Geciteerd in: Vox Day, The Irrational Atheist: Dissecting the Unholy Trinity of Dawkins, Harris, and Hitchens, Dallas: BenBella Books, 2008, pp. 103-106.

 3. Rummel, R. J., Lethal Politics: Soviet Genocide and Mass Murder since 1917, New Jersey: Transaction Publishers, 1990, p. 23.

 4. Rummel, R. J., Death by Government, New Jersey: Transaction Publishers, 2009, p. 9.

Origineel artikel geschreven door R. Schumacher en aangepast door M. Slick:
The Myth that Religion is the #1 Cause of War (https://carm.org/religion-cause-war)
Vertaling en verdere aangepassingen: J. Hofmann (juli 2015).