Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

De Bijbel is pas jaren later na de feitelijke gebeurtenissen geschreven

Apologeet.nl

De Bijbel is pas jaren later na de feitelijke gebeurtenissen geschreven

Gekke christen! Waarom vertrouw je de bronnen van het Nieuwe Testament? Ze zijn pas vele jaren na de feitelijke gebeurtenis geschreven!

Inleiding

Goed, laten we beginnen met de eerste woorden van Lukas’ evangelie – ik zal je voorlezen uit de Basis Bijbel vertaling, omdat de taal van deze vertaling een beetje gemakkelijker te begrijpen is:

Lukas 1:1-4

1Geachte meneer Teofilus, al heel veel mensen hebben geprobeerd om op te schrijven wat er allemaal is gebeurd.

2Ze hebben alles nagevraagd bij de mensen die er zelf bij waren.

3Ook ik heb besloten om alles goed na te gaan en dan voor u op te schrijven.

4Nu zult u zelf kunnen zien dat het waar is wat de mensen u hebben verteld.

In tegenstelling tot alle beschuldigingen is het Nieuwe Testament zonder twijfel historisch te noemen. De nieuwtestamentische documenten zijn allemaal geschreven in de eerste eeuw na Christus. Als zodanig zijn de mensen, plaatsen en gebeurtenissen die in het Nieuwe Testament worden vermeld al goed bekend, zelfs als andere bronnen nooit bepaalde namen zouden noemen. Het is nog interessanter als je je realiseert dat mensen in die tijd heel weinig contact hadden op de manier zoals die we nu hebben, denk aan e-mail, telefoon, videogesprekken. Toch worden mensen, plaatsen en evenementen door verschillende auteurs genoemd in afzonderlijke documenten. Ook worden talrijke individuen die in de nieuwtestamentische documenten worden genoemd inderdaad ook bevestigd door andere oude schrijvers en / of genoemd op munten en stenen inscripties die in de oude Romeinse wereld zijn opgegraven. De mensen in het Nieuwe Testament zijn echte, historische figuren.

In de beschrijving van deze video hieronder zal ik enkele links plaatsen over buiten-bijbels bewijs. En terwijl je de link daar beneden zoekt, kun je net zo goed de link naar mijn LBRY-account bekijken. Het zou ook erg handig zijn als je je op mijn kanaal abonneert en op de meldingsbel drukt, zodat je nooit meer een nieuwe video hoeft te missen!

Oké, wat betekent dit? Wat weet je over Julius Caesar? Misschien niet veel of misschien hou je van geschiedenis en lees je alles wat er over hem te lezen is. U kunt hem in ieder geval kennen vanwege historische documenten en archeologisch en indirect bewijs.

De honden terug fluiten

Voordat ik verder ga, moet u zich realiseren dat deze vraag gemakkelijk kan worden afgewezen. Het is een algemeen feit dat het Nieuwe Testament dichter bij de gebeurtenissen is geschreven dan enige andere oude gebeurtenis in de geschiedenis. Ook hebben meer exemplaren (24.593) van de nieuwtestamentische manuscripten de tijd en het verval overleefd dan welke andere (kopieën van) manuscript dan ook, en dit geldt voor seculier en religieus.

Dus deze kennis alleen zou voldoende moeten zijn om de honden terug te fluiten.

Nogmaals, je kunt naar de beschrijving van deze video gaan om enkele referenties te zien.

Memorisatie

Hoe dan ook, we moeten begrijpen dat de cultuur in Jezus’ tijd gewoon was om gebeurtenissen uit het hoofd te leren. Na memorisatie werd de zaken vaak opgeschreven en mensen onderwezen. Je kunt zeggen dat memoriseren foutgevoelig is. Dat kan in onze tijd het geval zijn simpelweg omdat we niet getraind zijn in het omgaan met dit soort technieken. Maar in de oudheid was dit totaal anders. Verhalen konden van generatie op generatie worden doorverteld zonder dat de belangrijke thema’s verloren gingen. Dit geldt nog meer voor het Nieuwe Testament. De geschriften van het Nieuwe Testament zijn allemaal geschreven tussen 35 en 100 n.Chr. Deze periode is veel te kort om grote fouten toe te staan, omdat veel ooggetuigen nog in leven waren. De documenten zouden onder de eerste christenen niet aanvaardbaar zijn geweest als ze allerlei blunders zouden bevatten.

Christenen en vooral de eerste schrijvers van het Nieuwe Testament riskeerden letterlijk hun leven voor dat wat ze opschreven. Velen stierven een gruwelijke dood, omdat ze het evangelie wat ze beschreven ook werkelijk geloofden. Het zou veel gemakkelijker zijn geweest om te zeggen dat de verhalen niet waar waren. Kom op zeg! Zou jij een verzonnen verhaal tot het bittere einde ondersteunen? Of zou je het herroepen als je met een vreselijke dood werd bedreigd?

Sorry hoor! Ik weet niet waarom mensen nog steeds met dit argument aankomen. Zouden ze misschien bang zijn voor de beweringen van Jezus? Waarom dat dan? Welnu, zodra je de historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament accepteert, zul je de woorden van Jezus ook serieus moeten nemen … Net als de eerste christenen en velen na hen.