Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

Een te grote steen

Apologeet.nl

Een te grote steen
Kan God een steen maken die Hij zelf niet kan tillen?

Een te grote steen

QUESTION:

Kan God een steen maken die Hij zelf niet kan tillen?

Wat is de bedoeling?

Dit is het een vraag die christen (vaak) krijgen. De bedoeling van de vraag is om aan te tonen dat God niet almachtig kan zijn.

QUICK ANSWER:

Ik zou mijn dochter van vijf aanraden het volgende antwoord te geven:
“Ik weet wel dat Hij een steen kan maken die jij/u niet kan optillen.”

LONG ANSWER:

Voordat we de vraag beantwoorden moeten we eerst kijken wat de implicatie van de vraag is—afgezien van het feit dat dit een onlogische vraag moeten we eerst kijken naar wat de vraag insluit.
  • De vraagsteller impliceert namelijk dat God net als een steen begrenst of eindig is.
  • De vraagsteller impliceert ook dat Gods Almacht betekend dat Hij alles kan zelfs als dit betekend dat Hij tegen zijn eigen natuur in moet gaan.
  • De vraag impliceert ook dat God niet kan bestaan. God is per definitie almachtig maar als almacht niet bestaat dan bestaat God ook niet.
Je ziet dat het een sluwe vraag is omdat de vraag van God een god maakt die begrenst is en niet buiten Zijn schepping staat.

Onlogisch:

De vraagstelling is onlogisch. onlogische vraag
Als iemand deze vraag stelt zou je een tegenvraag kunnen stellen.
Bijvoorbeeld:

“Hoe ruikt de kleur geel?”

De vraagsteller zal waarschijnlijk verbaast reageren en zeggen dat de kleur nergens naar ruikt. Dat is het juiste antwoord.

Vragen naar de geur van de kleur geel is dus een onlogische vraag. Het vragen of een oneindig wezen zijn eigen kracht kan beperken tot een eindig object is net zo onlogisch!

Almachtig:

De bijbel leert ons dat God de Almachtige is.

Openbaringen 1: 8
Ik ben de Alfa en de Omga, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.


Almachtig zijn is niet het zelfde als alles kunnen. Hij kan Zichzelf bijvoorbeeld niet verloochenen:

Psalm 89: 34
maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen,


Er zijn nog wel meer dingen die God niet kan zoals: Liegen en beloftes breken.
De vraag of God alles kan is dus vrij makkelijk te beantwoorden met “nee”. Het woord ‘almachtige’ wordt gebruikt om aan te tonen dat er niemand is als Hij. Er kan per definitie geen steen bestaan die niet door een Almachtige kan worden opgetild. Vanuit de definitie (die in de vraagstelling gelegd wordt) van almacht kan er niets zijn dat niet kan. De drogreden zit hem dus in de definitie van almacht. ‘Almacht’ wordt in de drogredenering gezien als alles kunnen, en dus ook het alles kunnen wat niet kan.

Nogmaals:

Almacht wil niet zeggen dat alles kan. Datgene wat niet kan, kan niet!