Presentaties Jurgen Hofmann

Apologeet.nl

Presentaties Jurgen Hofmann

Presentaties Schepping – Evolutie 2011

 


 

Presentaties 2014

In deze serie presentaties worden vier onderwerpen behandeld:
 1. Wereldbeelden – Wat is een wereldbeeld en hoe beïnvloed deze je kijk op de dingen om je heen.
 2. Evolutieleer – Onmogelijkheid van de Evolutieleer.
 3. Schepping – De relevantie van de scheppingsleer.
 4. Morele gevaren, oordeel en redding – Welke gevaren brengt de evolutieleer met zich mee en zal men geoordeeld worden. Zo ja, is er dan redding mogelijk?
nb.:
De mediabestanden zijn om privacy-redenen hier en daar geëdit. Wanneer de namen van aanwezigen en/of locatie herkenbaar zijn is dit gedeelte verwijderd

Wereldbeelden


Wat is een wereldbeeld en hoe beïnvloed deze je kijk op de dingen om je heen.

Video Informatie

Wereldbeelden - Wat is een wereldbeeld en hoe beïnvloed deze je kijk op de dingen om je heen (17 januari 2014) In deze presentatie worden twee wereldbeelden besproken. Het seculiere wereldbeeld met zijn overwegend naturalistische opvattingen en het Bijbelse wereldbeeld welk geworteld is in de opvatting dat er een doelbewuste Schepper is. Speel de video Meld een gebroken link!

Evolutieleer


Onmogelijkheid van de Evolutieleer.

Video Informatie

Evolutietheorie - Wetenschappelijk? (14 februari 2014) In deze presentatie wordt ingegaan op de wetenschappelijke pretentie van de evolutieleer. Besproken worden de volgende zeven punten:
 1. Kosmische evolutie - De ontwikkeling van tijd, ruimte, massa en energie uit het niets
 2. Stellaire Evolutie - De ontwikkeling van complexe sterren uit de chaotische eerste elementen
 3. Chemische evolutie - De ontwikkeling van alle chemische elementen uit de oorspronkelijke twee of drie elementen (waterstof, helium, en mogelijk Lithium)
 4. Planetaire evolutie - De ontwikkeling van planetaire systemen uit rondzwervende elementen
 5. Organische evolutie - De ontwikkeling van organisch leven uit anorganisch materiaal (gesteente)
 6. Macro-evolutie - De ontwikkeling van een levensvorm uit een totaal andere levensvorm
 7. Micro-evolutie - De ontwikkeling van variaties binnen een levensvorm
Speel de video Meld een gebroken link!

Relevantie van Schepping


Relevantie van Schepping

Video Informatie

Relevantie van Schepping (07 maart 2014) In deze presentatie wordt nagedacht over de scheppingstheorie. Logischerwijs wordt uitgelegd dat er wel een Schepper moet zijn en dat deze Schepper geen onpersoonlijke kracht is. Uiteindelijk wordt duidelijk dat alleen de God van de Bijbel deze rol kan vervullen Speel de video Meld een gebroken link!

Moraal, oordeel, redding


Morele gevaren, oordeel en redding

Video Informatie

Morele gevaren, oordeel en redding (21 maart 2014) Deze presentatie is opgebouwd in drie delen:
 1. Sommige mensen menen dat als God bestaat Hij nooit zal oordelen. God is immers liefde en een oordeel past niet in dit beeld. Ze gaan er dan aan voorbij dat er wel degelijk al eens een oordeel is geweest.
 2. Hoe staan we er vandaag de dag voor? Wat zijn gevaren van denkbeelden die we er vooral in het rijke Westen op na houden?
 3. De Bijbel spreekt over een laatste oordeel. Kunnen we daar aan ontkomen en wat is de rol van Jezus in deze?
Speel de video Meld een gebroken link!


 

Presentaties 2013

In deze serie presentaties worden drie punten behandeld:
 1. Wereldbeelden - Wat is een wereldbeeld en hoe beïnvloed deze je kijk op de dingen om je heen
 2. Evolutietheorie - Is dit een wetenschappelijk verantwoorde benadering van de wereld om ons heen?
 3. Er is een Schepper - Hoe gek is het eigenlijk om in een Schepper te geloven?
nb.:
De mediabestanden zijn om privacy-redenen hier en daar geëdit. Wanneer de namen van aanwezigen en/of locatie herkenbaar zijn is dit gedeelte verwijderd

Wereldbeelden


Wereldbeelden (Bijbels wereldbeeld vs. Seculier wereldbeeld)

Video Informatie

Wereldbeelden - Bijbels wereldbeeld vs. Seculier wereldbeeld(19 april 2013) In deze presentatie worden twee wereldbeelden besproken. Het seculiere wereldbeeld met zijn overwegend naturalistische opvattingen en het Bijbelse wereldbeeld welk geworteld is in de opvatting dat er een doelbewuste Schepper is. Speel de video Meld een gebroken link!

Evolutietheorie


Evolutietheorie (Wetenschappelijk?)

Video Informatie

Evolutietheorie - Wetenschappelijk? (13 mei 2013) In deze presentatie wordt ingegaan op de wetenschappelijke pretentie van de evolutietheorie. Besproken worden de volgende zeven punten:
 1. Kosmische evolutie - De ontwikkeling van tijd, ruimte, massa en energie uit het niets
 2. Stellaire Evolutie - De ontwikkeling van complexe sterren uit de chaotische eerste elementen
 3. Chemische evolutie - De ontwikkeling van alle chemische elementen uit de oorspronkelijke twee of drie elementen (waterstof, helium, en mogelijk Lithium)
 4. Planetaire evolutie - De ontwikkeling van planetaire systemen uit rondzwervende elementen
 5. Organische evolutie - De ontwikkeling van organisch leven uit anorganisch materiaal (gesteente)
 6. Macro-evolutie - De ontwikkeling van een levensvorm uit een totaal andere levensvorm
 7. Micro-evolutie - De ontwikkeling van variaties binnen een levensvorm
Speel de video Meld een gebroken link!

Er is een Schepper


Er is een Schepper

Video Informatie

Er is een Schepper (24 juni 2013)

In deze presentatie wordt nagedacht over de scheppingstheorie. Logischerwijs wordt uitgelegd dat er wel een Schepper moet zijn en dat deze Schepper geen onpersoonlijke kracht is. Uiteindelijk wordt duidelijk dat alleen de God van de Bijbel deze rol kan vervullen Speel de video Meld een gebroken link!


 

Presentaties Schepping - Evolutie 2011

Hieronder is een serie gastlessen te vinden die gegeven zijn in groep 5, 6, 7 en 8 van een basisschool.
nb.:
De mediabestanden zijn om privacy-redenen hier en daar geëdit. Wanneer de namen van aanwezigen en/of locatie herkenbaar zijn is dit gedeelte verwijderd  

Les 1


Les 1 'De onmogelijkheid van de evolutietheorie'

Video Informatie

Les 1 'De onmogelijkheid van de evolutietheorie' (11 januari 2011) Deze presentatie ging over de onmogelijkheid van de evolutietheorie. Om duidelijk te maken waar we het over hebben wordt de theorie opgesplitst in zes delen.
 1. Chemische evolutie
 2. Kosmische evolutie
 3. Stelsel en planetaire evolutie
 4. Organische evolutie
 5. Macro evolutie
 6. Micro evolutie
Alhoewel men zegt dat de evolutietheorie alleen over nummer 5 gaat zien we dat de theorie ook toegepast wordt op de andere 5 gebieden. Wat is wetenschap en wanneer verlaten we het wetenschappelijke pad en gaan we op geloof verder? (Deze les is de zelfde dag ook in groep 7 en 8 gegeven maar de opname daarvan is verkeerd gegaan) Beluister de geluids opname van groep 5-6 Meld een gebroken link!

Les 2


Les 2 'Het gevaar van de evolutietheorie'

Video Informatie

Les 2 'Het gevaar van de evolutietheorie' (18 januari 2011)

Deze presentatie ging over de gevaren van de evolutietheorie. Over het algemeen zullen de meeste mensen die in deze theorie geloven zich niet herkennen in de genoemde voorbeelden. De Christelijke normen en waarden zijn dan ook nog niet helemaal weg uit onze maatschappij. Dit neemt echter niet weg dat de evolutietheorie, wanneer deze consequent doorgevoerd wordt, ernstige gevaren met zich mee brengt. Speel de video opname van groep 7-8 Beluister de geluids opname van groep 5-6 Meld een gebroken link!

Les 3


Les 3 'Bewijs van schepping'

Video Informatie

Bewijs van schepping (25 januari 2011) Hoe kijken we naar de wereld om ons heen? Evolutionisten en creationisten hebben te maken met precies de zelfde aanwijzingen maar intepreteren het allebei anders. Het hang er helemaal vanaf welke bril op gezet wordt. De aanwijzingen kunnen dus verschillend uitgelegd worden. De ene groep zal het doen met in het achterhoofd dat alles miljoenen jaren oud is en geleidelijk ontstaan is en de andere groep denk aan een korter tijdsbestek en plotselinge creatie. Speel de video opname van groep 7-8 Beluister de geluids opname van groep 5-6 Meld een gebroken link!

Les 4


Les 4 'Vraag en antwoord'

Video Informatie

Les 4 'Vraag en antwoord' (1 februari 2011) In deze les worden de vragen beantwoord die in de afgelopen weken zijn op gekomen. De vragen zijn heel divers. Een kleine selectie van de vragen:
 • Wat te denken van 'intelligent design'
 • Waar ligt de oorsprong van de evolutietheorie?
 • Waarom geloven mensen niet in de schepping?
 • Waar kwam de oerknal vandaan?
Deze vragen en nog veel meer worden beantwoord. Speel de video opname van groep 7-8 Beluister de geluids opname van groep 5-6 Meld een gebroken link!

Vraag en antwoord #2


Vraag en antwoord - laatste vragen

Video Informatie

Vraag en antwoord - laatste vragen In deze video worden de vragen beantwoord waar geen tijd meer voor was tijdens de les van 1 februari. Speel de video Meld een gebroken link!

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: