Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

‘Biologie voor jou’ pp. 231-232

Apologeet.nl

3VMBO ‘Biologie voor jou’ pp. 231-232

Weerleggingen van pagina 231

“Voorbeelden van evolutie”

boomkikkertje is een voorbeeld van micro-evolutie Mooi voorbeeld van micro-evolutie. Een kikker met wat lichtere kleuren zal in het gebied zoals op het plaatje in het boek sneller opvallen en dus weg gevreten worden. Gevolg: De kikker met betere schutkleur blijft over. Op het moment dat de omgeving verandert kan de donkere schutkleur in het nadeel werken. Bedenk eens wat er zou gebeuren als kikkers geen rijke variatie zouden kunnen voortbrengen. Ze zouden zeer beperkt zijn in hun leefomgeving en bij de minste veranderingen uitsterven. Door de ingebouwde variatie mogelijkheden is een soort beter opgewassen tegen veranderingen (het lijkt wel of er over is nagedacht).

“Berkenspanners”

berkenspanners zijn geen voorbeeld van macro-evolutie Dat de berkenspanners verschuivingen vertonen in kleur is niet anders dan micro-evolutie. Later toen de vervuiling zou afnemen keerde het donkere exemplaar weer terug. Maar wat wordt hier niet bij verteld? De berkenspanners die je hier op de foto ziet waren opgezet. De grijze en witte berkenspanners leefde niet eens op de boomstammen maar in de bladeren. berkenspanners zijn een verzonnen voorbeeld van macro-evolutie De fotograaf heeft deze exemplaren op de boomstammen geplakt zodat het net leek of ze daar gebroederlijk leefden.

De oorzaak van de kleurverschuivingen zijn tot de dag van vandaag nog steeds onbekend. Behalve dat dit (als het echt zo gegaan is) een schoolvoorbeeld is van micro-evolutie moeten we dus ook nog oppassen of dat wat we lezen wel echt gebeurd is.


Weerleggingen van pagina 232

de vinken van Charles Darwin waren gewoon allemaal van het soort 'vink'

“Darwinvinken”

Ook hier weer een prima voorbeeld van micro-evolutie. Er wordt bij gezegd dat de vinken waarschijnlijk miljoenen jaren geleden op de eilanden terecht zijn gekomen. Waar deze veronderstelling vandaan komt weet niemand.

Na veel onderzoek is gebleken dat veel diersoorten al na een paar jaar veel uiterlijke verscheidenheid kunnen voortbrengen. Zoals het krantenknipsel in het boek al aantoont kan dit fenomeen binnen 14 jaar plaats vinden. Waarom men nu spreekt over ‘nieuwe soorten’? Waarschijnlijk zijn er hagedissen bij die onderling niet meer kunnen voortplanten maar dat vermeld het stukje er niet bij. De hagedissen zijn nog steeds hagedissen.

Chihuahua en de deensedog behoren allebei tot de hondensoort Een chihuahua en een Deense dog zijn verschillende rassen maar allebei gewoon van het soort ‘hond’. Op wat ‘probleempjes’ na kunnen ze nog gewoon paren (eventueel uitzonderingen daar gelaten, zie pagina 230 over de muizen).