Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

‘Biologie voor jou’ pp. 253-254

Apologeet.nl

3VMBO ‘Biologie voor jou’ pp. 253-254

Weerleggingen van pagina 253

“De evolutie van de mens”

Taxonomie van de mens Bij de introductie heb ik verteld dat alle organismen zijn ingedeeld in groepen (taxonomie). Ik heb daarbij geschreven dat die indelingen soms behoorlijk moeilijk te verklaren zijn. Dit is er één van. De mens is ingedeeld in de orde van de primaten. Dit is gedaan omdat er veel overeenkomsten te zien zijn tussen apen en mensen. Maar zoals eerder vermeld zijn overeenkomsten geen bewijs van een gezamenlijke afkomst. De te nemen sprong van aapachtige naar mens is gigantisch groot, zo groot dat de beschikbare tijd (1 à 1,5 miljoen jaar) veel te weinig zou zijn om dit te bewerken.

Het boek zegt dat men weet dat we van aapachtige afstammen door de gevonden schedels en fossielen. Bekijk eerst deze afbeelding nog maar eens.

Weerleggingen van pagina 254

“De eerste wezens met….”

De eerste fossielen van aapmensen zouden 3 à 3,5 miljoen jaar oud zijn. Ondanks de naam ‘Australopithecus’ (zuidelijke aap) spreekt het boek toch over ‘aapmensen’. Australopithecus wordt in het boek echter gerekend tot een andere tak dan de ‘Homo Sapiens’ (verstandige mens). Dit is opmerkelijk omdat veel evolutionisten de Australopithecus zien als een voorouder van de moderne mens. Even een kleine duik in de geschiedenis rond de vondst van de eerste Australopithecus. Rond 1950 was de familie Leakey bezig met de zoektocht naar de ‘missing link’ in Tanzania. Door de jaren heen waren er op verschillende plaatsen in Zuid-Afrika meerdere ‘zuiderapen’ gevonden. Op grond daarvan had men de zuideraap in twee groepen verdeeld: Een zwaargebouwde, Australopithecus Robustus en de lichtgebouwde, Australopithecus Africanus of door sommige ook wel ‘habilis’ (hier kom ik nog op terug) genoemd.

De Australopithecus Africanus had een schedelinhoud van ongeveer 600cc, wat hem dichter bij de aap dan bij de mens plaatst. De mens heeft een schedelinhoud van 1250-1500cc. De kaak van Australopithecus Africanus deed sommigen denken aan die van een mens. Omdat er ook primitieve stenen gereedschappen werden gevonden dachten sommigen dat dit wezen werktuigen maakte en gebruikte. Door de kaakvorm en werktuigen werd al snel aan een voorloper van de mens gedacht.

Wat was de Australopithecus Africanus voor wezen?
De kaak is minder hoekig dan die van moderne apen. De kiezen zijn massief en zo groot als die van sommige gorilla’s. De kaak was dus groot en zwaargebouwd. Verdere onderzoek door (evolutionisten) Lord Solly Zuckerman en Prof Charles Oxnard, toonde aan dat deze wezens niet rechtop liepen op de menselijke manier. Na bestudering van de botten van deze fossielen voor een periode van 15 jaar en dankzij de subsidies van de Britse regering, kwamen Lord Science & Vie populair frans wetenschappelijk tijdschrift Zuckerman en zijn team van vijf specialisten tot de conclusie dat de Australopithecus slechts een gewone soort aap was , en zeker niet op twee benen liep.

Dat Australopithecus niet kan worden gerekend als een voorouder van de mens is onlangs overgenomen door de evolutionistische bronnen. Het beroemde en populaire Frans wetenschappelijk tijdschrift Science et Vie plaatste het onderwerp op de cover van haar mei 1999 editie. Onder de kop “Adieu Lucy” (Lucy is het meest belangrijke fossiele voorbeeld van de soort Australopithecus-Afarensis) Het tijdschrift meldde dat de apen van de soort Australopithecus zou moeten worden verwijderd uit de menselijke stamboom. In dit artikel, gebaseerd op de ontdekking van een andere fossiele Australopithecus, bekend als Sint-W573, schrijven ze het volgende:

“Een nieuwe theorie stelt dat het geslacht Australopithecus niet de wortel van het menselijk ras is … De resultaten verkregen, door de enige vrouw die toestemming had om St W573 te onderzoeken, zijn verschillend van de normale theorieën over de voorouders van de mens: dit vernietigt de hominide stamboom. Grote primaten, beschouwd als de voorouders van de mens, zijn verwijderd uit de vergelijking van deze stamboom … Australopithecus en de Homo (mens) soorten verschijnen niet op dezelfde tak. Directe voorouders van de mens wachten nog steeds om ontdekt te worden.”

afbeelding 33 van het biologieboek biologie voo rjou Het boek laat hier een verkeerd beeld zien. Op het plaatje zien we weliswaar Australopithecus en de mens op verschillende takken maar zoals ik al eerder opmerkte wordt de Australopithecus Africanus door sommigen ook wel Homo Habilis genoemd. Het plaatje in het boek toont ze allebei! Mogelijk heeft dit met onwetendheid te maken want het gaat om het zelfde fossiel. Dat Australopithecus Africanus ook wel Homo Habilis genoemd wordt heeft er alles mee te maken dat er velen zijn die dit fossiel graag in de stamboom van de mens zien maar zoals aangetoond is dit geheel onterecht. Het plaatje in het boek is dus een verkeerde weergave van de werkelijkheid. Nog even voor de oplettende onder de lezers: We zien dat de lijnen van de Homo en de Australopithecus beidde voortkomen uit n dezelfde tak. De schedel die daar afgebeeld is wordt ‘de eerste aapmens’ genoemd. De eerste aapmens is nog nooit gevonden en men heeft geen enkel idee hoe die er uit zou moeten zien. Dat er een aapmens bestaan zou hebben berust, enkel en alleen op fantasie!

De Australopithecus is vaak gebruikt als pronkstuk van exposities zoals in het Noorderdierenpark in Emmen (2013):

Noorderdierenpark emmen pronkt met lucy
noorderdierenpark pronkt met lucy“Lucy” wordt hier getoond zoals ze er in levenden lijve uitzag…. Het beroemde fosiel van de australopithecus Lucy
Hiernaast zie je het meest complete en beroemde fossiel van een Australopithecus “Lucy”. Aan de hand van dit fossiel is het bovenstaande model gemaakt.
  • Hoe weet men dat de handen en voeten er net zoals die van de mens uitzien? (ze zijn namelijk niet gevonden).
  • Hoe weet men dat het om een vrouwelijk exemplaar ging?
  • Hoe weet men dat dit wezen rechtop liep? (de heup suggereert namelijk anders).
  • Hoe weet men hoe het hoofd er uit heeft gezien?
Kortom: Australopithecus Africanus is gebaseerd op de fantasie van diverse antropologen (het bestuderen van het menselijk gedrag) en Paleoantropologen (studie van de afstamming van de mens).