Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

‘Biologie voor jou’ aanvullingen

Apologeet.nl

3VMBO ‘Biologie voor jou’ aanvullingen

Aanvullingen

Soms zijn aanvullingen, correcties en opmerkingen nodig om het één en ander te verbeteren en/of duidelijker te maken. Op deze pagina kunnen de aanvullingen, correcties en opmerkingen gelezen worden.

Inhoud:

Weerleggingen van pagina 227
“Er zijn soorten uitgestorven en er zijn nieuwe soorten bijgekomen”

Weerleggingen van pagina 235
“Overeenkomst in bouw”

Weerleggingen van pagina 237
“Overeenkomsten in embryonale ontwikkeling”

Weerleggingen van pagina 238-239
“Levende Isopods”

Weerleggingen van pagina 252
“Grote overgangen in de evolutie”Aanvullingen op pagina 227

"Er zijn soorten uitgestorven en er zijn nieuwe soorten bijgekomen"

Ik werd op het volgende zinnetje gewezen:
"Er is nog nooit waargenomen dat er uit een hond een kat of vogel (om maar even wat sufs te noemen) groeide (macro-evolutie). Dit is wat de evolutietheorie wel beweerd."
Dit voorbeeld is natuurlijk niet letterlijk wat de evolutietheorie beweerd. Alhoewel de theorie er van uit gaat dat al het leven uiteindelijk voortkomt uit één oersoep zal men nooit beweren dat een hond een kat voortbrengt. Dit voorbeeld dient om het verschil tussen macro en micro evolutie aan te geven. Dit maak ik dan ook duidelijk door de volgende twee zinnen die ik er onder heb geschreven:
"Volgens deze theorie zijn nieuwe soorten dieren uit andere soorten ontstaan, dus bijvoorbeeld vogels uit dinosauriërs. Oftewel, de evolutietheorie beweerd dat alle verschillende families voortkomen uit uiteindelijk één familie."

Met andere woorden:
De evolutietheorie leert dat een soort uit een ander soort kan voortkomen. Ofwel dat na een lange tijd en heel geleidelijk de mens is voortgekomen uit een amoebe
Dat dit volstrekt onmogelijk is mag, na het lezen van de overige pagina's duidelijk zijn.Aanvullingen op pagina 235

"Overeenkomst in Bouw"

Het voorbeeld met de waterpercentages wordt door verschillende evolutionisten 'flauw' gevonden. Natuurlijk is dit ook een flauw voorbeeld maar het geeft wel de problematiek van homologie aan. Het probleem zit niet zozeer in de overeenkomst, maar veel meer in de verschillen.

Natuurlijk is er een overeenkomst te zien in bot-structuren net zo goed als we de overeenkomst in waterpercentages zien. Op het moment dat we op moleculair niveau gaan kijken komen de grote problemen. De genen die verantwoordelijk zijn voor de bouw van bepaalde bot-structuren verschillen per organisme. homlogie Als de structuren van reptielen, zoogdieren, vogels en mensen homoloog zijn. Dan zouden zij gecontroleerd moeten worden door homologe genen. Het is echter een feit dat in veel gevallen homologe structuren niet worden geproduceerd door homologe genen!

In de gewervelde dieren is embryo opgebouwd uit een groot aantal segmenten die kunnen worden genummerd, te beginnen bij de kop. Als specifieke segmenten ontwikkelen onder de controle van bepaalde genen. Zouden we er redelijkerwijs van kunnen uitgaan dat hetzelfde voor een andere bepaalde structuur, zoals het voorste been, zou gelden. Toch zien we in het diagram dat in zes verschillende gewervelde dieren, die hun voorpoten geërfd zouden hebben van een gemeenschappelijke voorouder, de voorpoten en de achterpoten ontwikkelen uit totaal verschillende groepen van segmenten.

Als de voorpoten (of achterpoten) van deze verschillende schepsels zijn geërfd van een gemeenschappelijke voorouder door middel van evolutie, dan moet verklaard worden hoe het komt dat de genen, die verantwoordelijk zijn, zo enorm verschillend te werk gaan.

Bron:
answersingenesis.orgAanvulling op pagina 237

"Overeenkomsten in embryonale ontwikkeling"

Vanuit de hoek van de biologen is er kritiek op de getoonde foto's waarbij te zien is dat de embryo's er anders uitzien als die van Haeckels tekeningen. De kritiek gaat met name over het feit dat op de 'realistische' foto's de vliezen en dooiers te zien zijn, Haeckel heeft deze niet getekend om een beter beeld te krijgen van de embryo's zelf. Verder zijn op de realistische foto's de embryo's anders gepositioneerd.

De kritiek is te begrijpen en dus is het op zijn plaats om wat andere foto's te vergelijken met de tekeningen:
(klik op de afbeeldingen voor een animatie)


Nieuwe tekeningen van de embryo's Dit zijn nieuwe tekeningen van de embryo's.
Deze tekeningen worden nu gebruikt in twee biologieboeken van 'the Lion Book' (BIOLOGY - The Living Science) en 'the Elephant Book' (BIOLOGY by Miller and Levine).
University of Colorado
Brown University
Rhode Islands

De betrokken biologen houden vooralsnog wel vast aan het idee dat in bepaalde stadia het embryo kenmerken laat zien van evolutionaire overblijfselen. Zo denken ze dat het dooierzakje, dat in het prille begin bij het mensen-embryo aanwezig is, duid op een mogelijke afstamming van reptielen.
Dat dit op andere manieren uitgelegd kan worden mag duidelijk zijn.

De Foto's, animaties en tekeningen zijn terug te vinden op deze site:
http://www.millerandlevine.com/km/evol/embryos/Haeckel.html


Verder wordt aangedragen dat mensen-embryo's zacht haar op de huid hebben (Lanugo).
Waarom dit 'vachtje' bij embryo's aanwezig is weten we niet zeker. Sommige onderzoekers denken dat het er is om eventuele vetverliezen te compenseren. Vet zorgt voor warmte en als het embryo, door wat voor reden ook, te kort vet heeft zou de Lanugo dit kunnen compenseren. Maar mocht dit niet het geval zijn is het dan zo dat als we ergens de functie nog niet van begrijpen of zelfs niet zien dat we dan gelijk van evolutionaire overblijfselen kunnen spreken? Deze fout is in het verleden met de zogenaamde rudimentaire organen al vaak gemaakt.

Als laatste wordt melding gemaakt van kieuwbogen en een staartvorming.
Hierover kunnen we kort zijn. De mensen-embryo heeft in het prille begin een paar plooien die lijken op kieuwbogen. Onderzoekers zijn er al een tijdje achter dat deze zogenaamde kieuwbogen niets anders zijn dan de gehoorbeentjes, gehoorgang en gehoorschelp in wording. De staart waarover gesproken groeit uit ander weefsel en op een andere manier dan bij bijvoorbeeld dieren met echte staarten. Verder bestaat het 'staartje' van een mensen-embryo uit maximaal 5 wervels en dit is gelijk het maximale van het stuitje dat ieder mens heeft. De zogenaamde staart is dus ook geen evolutionair overblijfsel maar groeit uit tot stuit (coccygis).

Genoeg gesproken over de embryo's!
Het mag duidelijk zijn dat dit voorbeeld of in ieder geval de tekeningen van Haeckel niet in een schoolboek horen te staan.

Naar aanleiding van de huis-aan-huis verspreide folder 'Schepping of evolutie wat geloof jij?', heeft In 2009 Kennislink.nl (website van het nationaal centrum voor wetenschap en technologie) bevestigd dat de tekeningen niet kloppen.
Dit is wat kennislink.nl te zeggen had:
"In de 19e eeuw dacht Haeckel dat een foetus eerst van eencellige moest evolueren naar vis en reptiel voordat het een mensenfoetus werd. Haeckel tekende de embryo's van vijf dieren en een mens naast elkaar om dit proces duidelijk te maken. Nu weten we dat dit idee niet klopt."

De uitgever van 'biologie voor jou', Malmberg, heeft aangegeven dat de tekeningen van Haeckel in de zesde druk zijn verwijderd.
Volgens Malmberg worden vanaf mei 2010 de eerste boeken zonder deze afbeeldingen geleverd.Aanvulling op pagina 238-239

"Levende Isopods"

Afbeeldingen zijn afkomstig van foxnews.com.

Klik op de afbeeldingen voor een dia-presentatie:

Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod

Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod Giant Isopod

Klik hieronder voor een video opname van een Isopod:

Giant IsopodAanvullingen op pagina 252

"Grote overgangen in de evolutie"

Over de Protoavis is veel discussie (Voor mooi overzicht van de discussie over Protoavis zie wikipedia.nl) daarom is het goed om nog wat extra voorbeelden te noemen.

Twee voorbeelden van vroege vogels:
Xiaotingia zhengi, Xing et al., Nature 475 (7357): 465-470 [pdf].
Zie verder Kennislink.nl [html]

Aurornis xiu, Godefroit et al, Nature 498 (7454): 359-362 [pdf].
Zie verder ad.nl [html]

Twee voorbeelden van mogelijke vogels:
Epidendrosaurus ninchengensis, Zhang et al., Naturwissenschaften 89 (9): 394-398 [pdf].
Anchiornis huxleyi, Xing et al. Chinese Science Bulletin 54 (3): 430-435 [pdf].