Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

‘Biologie voor jou’ pp. 243-246

Apologeet.nl

3VMBO ‘Biologie voor jou’ pp. 243-246

Weerleggingen van pagina 243-246

“Leren en werken”

Er zijn niet veel (ik kan er zo snel geen één bedenken) beroepen op MBO niveau die te maken hebben met evolutie. Waarom moeten leerlingen dit dan überhaupt leren? De vraag is sowieso of men de evolutietheorie moet behandelen bij biologie. Tot nu toe lijken alle aangedragen argumenten meer te maken te hebben met geloofszaken.

Het feit dat veel mensen roepen dat het onmisbaar is inzake biologie wil niet zeggen dat dat ook werkelijk zo is. Puur wetenschappelijke biologie zou zich niet bezig moeten houden met filosofie. Evolutieleer is een onbewezen hypothese over de oorsprong van het leven. Net als het geloof in een schepping is dit niet wetenschappelijk te bewijzen (niemand was er bij en het kan niet herhaald worden) en hoort dus thuis in de hoek van filosofie of geloofsleer.

evolutietheorie behoort thuis in de filosofie Tot nu toe heeft de evolutieleer niets bijgedragen aan de wetenschap. Een chirurg zal er niet beter door kunnen opereren en de ontwikkeling van technologie zal er ook niet veel mee te maken krijgen. Soms wordt er wel eens verteld dat men bij het maken van medicijnen rekening moet houden met de evolutie van bacteriën. Want door kennis van evolutie kan men voorspellen hoe een bacterie zich zal ontwikkelen. Resistentie voor antibiotica wordt gezien als evolutie maar in wezen hebben we hier te maken met micro-evolutie (variatie binnen een soort) en dat is een discipline die wetenschappelijk bekeken en getoetst kan worden.

Als er dus al evolutieleer onderwezen moet worden zou dat zich moeten beperken tot micro-evolutie. Dan zouden we, om verwarring te voorkomen, micro-evolutie in het vervolg gewoon ‘variatie op een soort’ moeten noemen.

evolutietheorie behoort thuis in de filosofie