Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

‘Biologie voor jou’ nawoord

Apologeet.nl

3VMBO ‘Biologie voor jou’ nawoord

Nawoord

In dit document heb ik geprobeerd om aan te tonen dat de evolutietheorie niet zo makkelijk te bewijzen is als men graag zou willen.

Dit biologieboek van 3vmbo is geen uitzondering als het gaat om de tekortkomingen van de bewijzen. Veel biologieboeken behandelen de evolutietheorie en hanteren vergelijkbare ‘bewijzen’. Natuurlijk zal de verdieping verschillend zijn na gelang het niveau van de opleiding maar het principe blijft hetzelfde.

Ik heb veel tijd gestoken in het zoeken en lezen van verschillende bronnen maar desondanks kunnen er mogelijk minder sterke argumenten in het document zitten. Het gevaar hiervan is dat er mensen zijn die ‘het kind met het badwater weg zullen gooien’ (het document niet serieus nemen vanwege enkele punten). Dit is meestal niet te voorkomen en voor deze mensen is het document dan ook niet bedoeld.

Mijn hoop is dat de lezer genoeg bagage zal krijgen om kritische vragen te stellen en/of bepaalde argumenten te weerleggen omtrent de evolutietheorie. Deze gedachte heeft mij gemotiveerd om dit document te schrijven. Zelf heb ik veel nieuwe dingen geleerd en ik hoop dat dit ook voor de lezer het geval zal zijn.


Jurgen Hofmann

jurgen

Nb. Het document zal naar mate de tijd verstrijkt soms correcties, opmerkingen en aanvullingen nodig hebben.
Voor deze aanvullingen is een aparte pagina gemaakt.