Apologeet.nl

De wereld kan wel wat apologeten gebruiken

‘Biologie voor jou’ pp. 238-239

Apologeet.nl

3VMBO ‘Biologie voor jou’ pp. 238-239

Weerleggingen van pagina 238-239

“Afb. 19 Geologische tijdschaal”

pagina 238-239 biologie voor jou 3vmbo Deze fraaie prent is dan ook juist dat, een fraaie prent. Deze lagen met de dieren die er in zouden leven vind je alleen maar in de boeken. In de echte wereld vind je ze niet! Natuurlijk kan je aardlagen zien liggen maar nooit in de aangetoonde volgorde. De aardlagen wijzen eerder op een catastrofale gebeurtenis dan op afzettingen van miljoen jaren. De lagen liggen keurig op elkaar en vertonen tussen de lagen geen erosie. Dat laatste zou je wel verwachten als een laag miljoenen jaren bloot gesteld wordt aan de elementen. Voordat er een nieuwe laag over heen komt, zou er toch wel wat erosie te zien moeten zijn?


polystrate fossiel steekt drwars door aardlagen van 'miljoenen' jaren oud Ook de al eerder genoemde boomstammen die door meerdere lagen heen steken (polystrate fossielen) wijzen op een snelle vorming van meerdere lagen daar de boomstammen die boven een laag uitsteken al lang weg gerot zou zijn na miljoenen jaren.


trilobieten leven nog steeds Dan de gevonden fossielen. Vele soorten leven nu niet meer, maar er worden nog steeds soorten, zoals deze trilobiet-achtigen (Isopods), levend en wel gevonden. De Trilobieten worden gewoonlijk getekend in de Paleozocum lagen. Deze dieren leven nu nog dus wie zegt dat ze werkelijk zo oud zijn gezien het feit dat dingen vrij snel kunnen fossiliseren.

Zie hier voor meer afbeeldingen

Verder worden aardlagen gevonden die onderaan liggen met daarin moderne dieren fossielen….
Moet ik verder gaan?